Kiểm tra 20 phút môn Toán 12 - Đề 1

docx 3 trang Người đăng minhhieu30 Lượt xem 613Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 20 phút môn Toán 12 - Đề 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 20 phút môn Toán 12 - Đề 1
NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN - ỨNG DỤNG
KIỂM TRA 20 PHÚT . 	ĐỀ 1.
Họ và tên: .Lớp 12C2. 	Điểm..
1/ Hàm số nào dưới đây không phải là nguyên hàm của hàm số . 
A. 	B. 	 	C. 	 	D. 
2/ Tìm .
A. 	B. 	 	C. 	 	 D. 
3/ Biết . Giá trị của a là
A. 	B. 	 	C. 	 	 	D. 
4/ Biết . Giá trị của S = a + b là
A. 	B. 	 	C. 	 	 	D. 
5/ Biết F(x) là một nguyên hàm của hàm số và . Tìm F(ln5).
A. 	B. 	 	C. 	 	 	D. 
6/ Giá trị của tích phân là:
A. 	B. 	 	C. 	 	 	D. 
7/ Biết và . Giá trị của là:
A. 	B. 	 	C. 	 	 	D. 
8/ Biết . Giá trị của là:
A. 	B. 	 	C. 	 	 	D. 
9/ Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường và .
A. 	B. 	 	C. 	 D. 
10/ Tính thể tích V của khối tròn xoay sinh ra khi cho hình phẳng giới hạn bởi các đường sau quay xung quanh trục hoành: và .
A. 	 	 B. 	 	C. 	 	 D. 
--------------------HẾT---------------------
NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN - ỨNG DỤNG
KIỂM TRA 20 PHÚT 
ĐỀ 2.
Họ và tên: .Lớp 12C2. 	Điểm..
1/ Hàm số nào dưới đây không phải là nguyên hàm của hàm số . 
A. 	B. 	 	C. 	 	D. 
2/ Tìm .
A. 	B. 	 	C. 	 	 D. 
3/ Biết . Giá trị của a là
A. 	B. 	 	C. 	 	 	D. 
4/ Biết . Giá trị của S = a + b là
A. 	B. 	 	C. 	 	 	D. 
5/ Biết F(x) là một nguyên hàm của hàm số và . Tìm F(x).
A. 	B. 	 C. 	 D. 
6/ Giá trị của tích phân là:
A. 	B. 	 	C. 	 	 	D. 
7/ Biết và . Giá trị của là:
A. 	B. 	 	C. 	 	 	D. 
8/ Biết . Giá trị của là:
A. 	B. 	 	C. 	 	 	D. 
9/ Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường và .
A. 	B. 	 	C. 	 	 D. 
10/ Tính thể tích V của khối tròn xoay sinh ra khi cho hình phẳng giới hạn bởi các đường sau quay xung quanh trục hoành: 
A. 	 B. 	 	C. 	 	 D. 
--------------------HẾT---------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docx15_phut_TICH_PHAN.docx