Kiểm tra 15 phút (Số) Chương II: Hàm số và đồ thị - Trường thcs Đồng Khởi

doc 3 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 2401Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 15 phút (Số) Chương II: Hàm số và đồ thị - Trường thcs Đồng Khởi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 15 phút (Số) Chương II: Hàm số và đồ thị - Trường thcs Đồng Khởi
Tên:	Ngàythángnăm 2015
Lớp:	KIỂM TRA 15 PHÚT (SỐ)
Trường THCS ĐỒNG KHỞI	Chương II: Hàm số và đồ thị
Đề	Điểm	Lời phê 
 A	
Bài 1: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận.
x
-6
7
3
y
30
9
-45
60
Viết công thức liên hệ của y đối với x. 
Điền số thích hợp vào chỗ trống.
Bài 2: Chia 35 phần, 2 phần tỉ lệ thuận với và . Tìm giá trị mỗi phần?
Tên:	Ngàythángnăm 2015
Lớp:	KIỂM TRA 15 PHÚT (SỐ)
Trường THCS ĐỒNG KHỞI	Chương II: Hàm số và đồ thị
Đề	Điểm	Lời phê 
 B	
Bài 1: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.
x
30
10
-12
y
-9
18
2
36
Viết công thức liên hệ của y đối với x.
Điền số thích hợp vào chỗ trống.
Bài 2: Chia số 140 thành hai phần tỉ lệ nghịch với 4 và 3. Tìm giá trị mỗi phần?
Bài 3: Cho h tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a và x tỉ lệ nghịch với z theo hệ số tỉ lệ b. Hỏi h và z là hai đại lượng tỉ lệ thuận hay nghịch? Tìm hệ số tỉ lệ?
..
Bài 3: Cho z tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ m và y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ n. hỏi hai đại lượng z và x tỉ lệ thuận hay nghịch? Tìm hệ số tỉ lệ?

Tài liệu đính kèm:

  • doc15_chuong_2.doc