Đề kiểm tra Toán 7 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Chi Nê

doc 3 trang Người đăng dothuong Lượt xem 944Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra Toán 7 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Chi Nê", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra Toán 7 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Chi Nê
PHÒNG GD&ĐT LẠC THUỶ
TRƯỜNG THCS TT CHI NÊ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN TOÁN 7
(Thời gian: 90 phút không kể thời gian giao đề)
I.TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm)
Hãy chọn đáp án đúng và ghi vào giấy thi.
Câu 1. có giá trị là: A. -81	 B. 12	 C. 81	D. -12	
Câu 2. Kết qủa của phép tính là 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3. Cho a,b,c là các đường thẳng phân biệt. Nếu c a và a b thì
 A. b // a	 B. b ^ c C. b ^ a D. b // c 
Câu 4. Điểm A( 3; - 9) không thuộc đồ thị hàm số 
 A. y = - x - 6	B. y = x2 - 18	C. y = 3x - 18	D. y = - 3x - 2
Câu 5. Cho biết x và y là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch, biết khi x = - 7 thì y = 4. Hệ số tỉ lệ của y đối với x là: A. - 28	B. 	 C. D. 
Câu 6. Một tam giác cân có góc ở đáy bằng 620. Góc ở đỉnh sẽ có số đo là: 
A. B. 620 	 C. 560	 D. 1180
II. TỰ LUẬN ( 7,0 điểm)
Câu 1: (1,0điểm) Thực hiện phép tính:
a) A = 
b) B = 
Câu 2: ( 1,0 điểm)
 a) Tìm x biết 3,2x + ( - 1,2x) + 2,7 = - 4,9
 b) Tìm hai số a và b, biết = và a + b = - 21 
Câu 3:( 1,5 điểm)
 a) Cho hàm số y = 5x2 – 2. Tính f(-2); f(-); f(0); f(1)
 b) Ba đội máy cày cày trên 3 cánh đồng có diện tích như nhau. Đội I cày xong trong 3 ngày, đội II làm xong trong 5 ngày, đội III làm xong trong 6 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy, biết rằng đội 1 hơn đội 2 là 4 máy? (Năng suất các máy như nhau).
Câu 4: (2,5 điểm) 
Cho khác góc bẹt. Lấy A, B Î Ox sao cho OA<OB. Lấy C, D Î Oy sao cho OC=OA, OD=OB. Gọi E là giao điểm của AD và BC. Chứng minh rằng:
a) AD=BC
b) EAB=ECD
c) OE là tia phân giác của .
 Câu 5: ( 1,0 điểm) 
 Cho . Chứng minh rằng: (giả thiết các tỉ lệ thức đều có nghĩa)
PHÒNG GD&ĐT LẠC THUỶ
TRƯỜNG THCS TT CHI NÊ
HƯỚNG DẪN CHẤM
KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: TOÁN 7
 I. TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm) Mỗi câu đúng 0,5đ
Câu 
1
2
3
4
5
6
Đáp án
C
B
D
D
A
C
II. TỰ LUẬN ( 7,0 điểm)
Câu 1 ( 1,0 điểm)
a) 
b) B = 
Câu 2 (1,0 điểm)
x = -3,8
a = - 6, b = - 15
Câu 3 (1,5 điểm)	
 a) (0,5 điểm)	 f(- 2) = 18 ; f(- ) = ; f(0) = - 2; f(1 ) = 3 
b) (1,0 điểm)	
 Gọi số máy của 3 đội lần lượt là x, y, z máy (x,y,z nguyên dương)
	Vì các đội làm cùng một diện tích nên số máy và số ngày HTVC là 2 ĐL TLN
	nên ta có : 3x = 5y = 6z và x - y = 4 suy ra : ; 
	áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có : 
	Vậy x = 10, y = 6 , z = 5
	TL: Số máy của các đội lần lượt là : 10, 6 , 5 máy.
Câu 4: (2,0 điểm)
Vẽ đúng hình và ghi đầy đủ GT – KL ( 0,5 điểm) 
a) CM: AD = BC
Xét AOD và COB có: : góc chung (gt)
 OA=OC (gt) 
 OD=OB (gt) 
=>AOD=COB (c-g-c) => AD= CB (2 cạnh tương ứng)
b) CM: EAB =ECD Ta có: (2 góc kề bù)
 (2 góc kề bù)
Mà:(AOD=COB => (1)
Xét EAB và ECD có: AB= CD (2)(AB=OB-OA;CD=OD-OC mà OA=OC; OB=OD) (gt)
Mà (cm a)
Từ (1), (2), (3) => CED =AEB (g-c-g)
c) Xét OCE và OAE có:
OE: cạnh chung (gt)
OC = OA (gt) 
EC = EA (CED=AEB) (gt)
=> CED=AEB (c-c-c)=> (2 góc t/ứng)
Mà tia OE nằm giữa Ox, Oy.=> Tia OE là tia g/giác của 
Câu 5 (1,0 điểm)
Đặt 	 khi đó (1)
 (2)
 Từ 1 và 2 => đpcm

Tài liệu đính kèm:

  • docKTHKI_TOAN_7.doc