Kiểm tra 1 tiết môn vật lý đề 1 thời gian: 45 phút

doc 10 trang Người đăng TRANG HA Lượt xem 747Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết môn vật lý đề 1 thời gian: 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 1 tiết môn vật lý đề 1 thời gian: 45 phút
	KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN VẬT LÝ	ĐỀ 1
THỜI GIAN: 45 PHÚT
Câu 1:Quán tính là gì?(1đ)
 Câu 2: Xe đang chạy , nếu thắng gấp thì hành khách trên xe bị ngã về phía nào? Tại sao?(1.5 đ )
Câu 3: Nêu một ví dụ cụ thể lực ma sát có ích và biện pháp làm tăng lực ma sát(1 đ)
Câu 4:Hãy biểu diễn các lực sau:
Lực kéo của một người có cường độ 1500 N theo phương ngang chiều từ phải sang trái. Theo tỉ xích 1 cm ứng với 500 N.(1đ)
Trọng lực tác dụng lên một vật có khối lượng 8 kg theo tỉ xích 1 cm ứng với 20 N.(1.5 đ )
Câu 5:Hai xe xuất phát cùng một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 75 km chuyển động ngược chiều để gặp nhau. Xe thứ 1 chạy với tốc độ 40km/h , xe thứ 2 chạy với tốc độ 60km/h.
a/Tính đoạn đường hai xe đi được và khoảng cách giữa hai xe sau 15 phút(1.5đ)
b/Xác định vị trí và thời gian hai xe gặp nhau.(1.5đ)
c/Giả sử có một xe thứ 3 xuất phát từ B chuyển động ngược chiều với xe thứ nhất với tốc độ 30km/h nhưng sớm hơn xe thứ nhất 10 phút. Tính thời gian xe thứ 1 và xe thứ 3 gặp nhau.(1 đ)
KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN VẬT LÝ	ĐỀ 2
THỜI GIAN: 45 PHÚT
Câu 1:Thế nào là hai lực cân bằng (1 đ)
Câu 2: Xe đang đứng yên đột ngột tăng tốc hành khách trong xe bị ngã về phía nào? Tại sao? (1.5 đ )
Câu 3:Nêu một ví dụ cụ thể lực ma sát có hại và biện pháp làm giảm lực ma sát .(1 đ)
Câu 5:Hãy biểu diễn các lực sau:
Lực kéo của một động cơ có cường độ 40000 N theo phương ngang chiều từ trái sang phải. Theo tỉ xích 1 cm ứng với 10000N. (1 đ )
Trọng lực tác dụng lên một vật có khối lượng 100 kg theo tỉ xích 1 cm ứng với 500 N(1.5 đ)
Câu 6: Hai xe xuất phát cùng một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 45 km chuyển động cùng chiều để đuổi kịp nhau. Xe thứ 1 chạy với tốc độ 50km/h , xe thứ 2 chạy với tốc độ 30 km/h.
a/Tính đoạn đường hai xe đi được và khoảng cách giữa hai xe sau 30 phút(1.5đ)
b/Xác định vị trí và thời gian xe thứ nhất đuổi kịp xe thứ hai.(1.5đ)
c/Giả sử có một xe thứ 3 xuất phát từ B chuyển động cùng chiều với xe thứ 1 với tốc độ 25 km/h nhưng trể hơn xe thứ nhất 15 phút. Tính thời gian xe thứ 1 đuổi kịp xe thứ 3 .(1 đ)

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_1_tiet_vat_ly_8_hk1.doc