Kiểm tra 1 tiết môn: Hình học 7 Trường THCS Lê Hồng Phong

doc 4 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 666Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết môn: Hình học 7 Trường THCS Lê Hồng Phong", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 1 tiết môn: Hình học 7 Trường THCS Lê Hồng Phong
Trường THCS Lê Hồng Phong
Họ và tên.....................................................................
Lớp 7A...
Điểm
Nhận xét
KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Hình học 7
ĐỀ SỐ 1
I/TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm) : Hãy khoanh tròn vào các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng :
Câu 1: Góc xOy có số đo là 1000 .Góc đối đỉnh với góc xOy có số đo là:
A. 500 	B. 800 	C. 1000 	 D. 1200 
Câu 2 : Hai đường thẳng không có điểm chung gọi là hai đường thẳng:
 	A. vuông góc	 	B. cắt nhau. 
C. song song	D. trùng nhau
Câu 3 : Nếu a b và b c thì : 
A. a c 	B. a // c . 	C. a //b	D. c // b 	
Câu 4 : Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có : 
A. Vô số đường thẳng song song với a.	B. Một và chỉ một đường thẳng song song với a.
C. Có ít nhất một đường thẳng song song với a.	D. Hai đường thẳng song song với a.
Câu 5 : Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b thì số cặp góc so le trong tạo thành là:
	A. 2 cặp.	B. 3 cặp.	C. 4 cặp.	 D. 5 cặp.
Câu 6 : Hai đường thẳng xx’, yy’ cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc bằng 900, thì:
	A. xx’ là đường trung trực của yy’	B. yy’ là đường trung trực của xx’
	C. xx’yy’ 	D. xx’ // yy’	
Câu 7: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì.
 A. Cặp góc đồng vị bằng nhau . C. Cặp góc so le trong bằng nhau.
 B. Cặp góc trong cùng phía bằng nhau. D. Cả A và C đều đúng
Câu 8: Đường thẳng d là đường trung trực của đoạn thẳng AB nếu:
A. d vuông góc với AB C. d song song với AB
B. d cắt AB tại trung điểm của nó. D. d vuông góc với AB tại trung điểm của nó.
II/ TỰ LUẬN (6 điểm)
Bài 1. (1,5 điểm): Vẽ hình và viết giả thiết, kết luận của định lí : “ Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông với đường thẳng kia”.
Bài 2. (1,5 điểm). Cho hình vẽ bên: 
	1) Vì sao a//b ? 
	2) Tính số đo của góc A1; góc A4.
Bµi 3( 2 điểm) : Cho hình vẽ. 
Biết góc ACD= 1100, góc D= 600.
chứng minh rằng : AB // DE. 
Bài 4. (1 điểm). Cho hình vẽ. 
Biết :Ax//By và xAC=1200, CA vuông góc với CB.
Tính số đo góc CBy ?
Bài Làm
Trường THCS Lê Hồng Phong
Họ và tên.....................................................................
Lớp 7A...
Điểm
Nhận xét
KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Hình học 7
ĐỀ SỐ 2
I/TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm) : Hãy khoanh tròn vào các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng :
Câu 1: Góc tạo bởi hai đường thẳng vuông góc có số đo là:
	A. 450 	B. 600 	 	C. 800 	D. 900
Câu 2 : Số điểm chung của hai đường thẳng song song là:
A. 0 	B. 1 	C. 2	D. 3	
Câu 3 : Nếu a b và a// c thì : 
A. a // b 	B. b // c . 	C. ac	D. b c	
Câu 4 : Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b thì số cặp góc đồng vị tạo thành là:
A. 2 cặp.	B. 3 cặp.	C. 4 cặp.	 	D. 5 cặp.
Câu 5: Trong các phát biểu sau phát biểu nào đúng với nội dung tiên đề Ơ-clit:
A. Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a, có vô số đường thẳng đi qua M và song song với a.
B. Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.
C. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.
D. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có ít nhất một đường thẳng song song đường thẳng đó.
Câu 6: Đường thẳng d là đường trung trực của đoạn thẳng AB nếu:
A. d vuông góc với AB C. d song song với AB
B. d cắt AB tại trung điểm của nó. D. d vuông góc với AB tại trung điểm của nó.
Câu 7: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì.
 A. Cặp góc đồng vị bằng nhau . C. Cặp góc so le trong bằng nhau.
 B. Cặp góc trong cùng phía bằng nhau. D. Cả A và C đều đúng
Câu 8: Trong định lí đươc phát biểu dưới dạng nếuthì thì phần giả thiết đứng ở:
	A. Trước từ “thì” 	B. Sau từ “thì” 	 C. Trước từ “nếu” 	D. Một kết quả khác
II/ TỰ LUẬN (6 điểm)
Bài 1. (1,5 điểm): Vẽ hình và viết giả thiết, kết luận của định lí : “ Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau”.
Bài 2. (1,5 điểm). Cho hình vẽ bên: 
	1) Vì sao a//b ? 
	2) Tính số đo của gócA1;gócB4.
Bµi 3( 2điểm) : Cho hình vẽ. 
Biết: Góc A= 500, góc AOD= 1100, góc D= 600.
chứng minh rằng : AB // DE. 
Bài 4. (1 điểm). Cho hình vẽ. 
Biết :Ax//By và góc xAC=1200, CA vuông góc với CB.
Tính số đo góc CBy ?
Bài Làm

Tài liệu đính kèm:

  • dockiem_tra_chuonh_1_hinh_hoc_7.doc