Kiểm tra 1 tiết chương 1 (trắc nghiệm + tự luận) – Đề 9 môn: Toán 7

doc 2 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 911Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết chương 1 (trắc nghiệm + tự luận) – Đề 9 môn: Toán 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 1 tiết chương 1 (trắc nghiệm + tự luận) – Đề 9 môn: Toán 7
PHÒNG GD&ĐT TP. BẢO LỘC
Trường: . Lớp: 
Họ tên: 
KT1T CHƯƠNG 1(TN+TL)– ĐỀ 9
MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 45 phút 
I.TRẮC NGHIỆM: ( 2 điểm)
CÂU 1: Làm tròn số 12,7362 đến hàng phần trăm ta được: 
A. 12,73	B. 12,74	C. 12,736	D. 12,737
CÂU 2: Phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn thuần hoàn?
A. 	B. 	C. 	D. 
CÂU 3: Từ đẳng thức: x.4 = y.5 ta suy ra được tỉ lệ thức nào?
A. 	B. 	C. 	D. 
CÂU 4: Cho biết: 166 = ( 82 )x. Vậy, x bằng:
A. 4	B. 5	C. 6	D. 8
II.TỰ LUẬN: ( 8 điểm )
CÂU 5 : ( 2 điểm ) Thực hiện phép tính sau :
a) 
b) 
CÂU 6 : ( 2 điểm ) Tìm x biết :
a) 
b) 
CÂU 7 : ( 3 điểm ) Tìm số đo mỗi góc của tam giác ABC biết các góc A, B,C tỉ lệ với 3,4,5.
CÂU 8 : ( 1 điểm ) So sánh : và 
--- HẾT---
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I
MÔN : ĐẠI SỐ 7.NĂM HỌC 2013 - 2014.
I.TRẮC NGHIỆM:( 2 điểm ) Hs chọn đúng một đáp án được 0,5đ.
Câu
1
2
3
4
Đáp án
B
C
D
A
I.TỰ LUẬN( 8 điểm )
CÂU
ĐÁP ÁN
THANG ĐIỂM
Câu 5
a) = 
= 
0,5
0,5
b) =
=10240 – 240 = 10000
0,5
0,5
CÂU 6
a) 
0,5
0,25
0,25
b) 
x = 4 hoặc x = -2
0,5
0,5
Câu 7
Gọi x, y, z lần lượt là số đo của các góc A;B;C.Ta có: x:y:z tỉ lệ với 3:4:5 
và x + y + z = 1800.
Nên : ( tính chất dãy tỉ số bằng nhau).
Suy ra : x = 3.150 = 450
 y = 4.150 = 600
 z = 5.150 = 750.
Vậy , = 450 ; = 600 ; = 750.
0,5
0,5
1
0,25
0,25
0,25
0,25
Câu 8
= 210.10 = ( 210)10 = 102410
= 103.10 = (103)10 = 100010. 
Do 100010 < 102410 nên < .
0,25
0,25
0,5

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_va_DA_chuong_1_so_7.doc