Giáo án môn Hình học 7 cả năm

doc 141 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 943Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Hình học 7 cả năm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án môn Hình học 7 cả năm
Ngày soạn: 18/08/2010
Ngày dạy: 20/08/2010
Tuần 1 - Tiết 1: 
Chương I: 	
ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. 
ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
	§1 HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH
I. Mục tiêu:
1/ Kiến thức:
 - Biết khái niệm hai góc đối đỉnh.
2/ Kĩ năng: 
 - -ẽ được góc đối đỉnh với một góc cho trước; nhận biết các góc đối đỉnh trong một hình; bước đầu tập suy luận.
3/ Thái độ: Cẩn thận, tỉ mỉ, yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị:
- GV: Bài soạn, SGK, SGV.
-HS: SGK, SBT, đồ dùng học tập.
III. Tiến trình dạy học:
1/ Ổn định tổ chức :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng
2/ Kiểm tra bài cũ:
3/ Các hoạt động trên lớp :
Hoạt động 1: Thế nào là hai góc đối đỉnh 
GV cho HS vẽ hai đường thẳng xy và x’y’ cắt nhau tại O. GV viết kí hiệu góc và giới thiệu 1,3 là hai góc đối đỉnh. GV dẫn dắt cho HS nhận xét quan hệ cạnh của hai góc.
->GV yêu cầu HS rút ra định nghĩa.
GV hỏi: 1 và 4 có đối đỉnh không? Vì sao?
Củng cố: GV yêu cầu HS làm bài 1 và 2 SGK/82:
1)
a) và là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Oy’.
b) và là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox’ và cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy’.
GV gọi HS đứng tại chỗ trả lời.
-HS phát biểu định nghĩa.
-HS giải thích như định nghĩa.
?2
a) Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia được gọi là hai góc đối đỉnh.
b) Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc đối đỉnh.
I) Thế nào là hai góc đối đỉnh:
 Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.
Hình 1
?1
?2
a) Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia được gọi là hai góc đối đỉnh.
b) Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc đối đỉnh.
Hoạt đông 2: Tính chất của hai góc đối đỉnh.
GV yêu cầu HS làn ?3: xem hình 1.
a) Hãy đo 1, 3. So sánh hai góc đó.
b) Hãy đo 2, 4. So sánh hai góc đó.
c) Dự đoán kết quả rút ra từ câu a, b. GV cho HS hoạt động nhóm trong 5’ và gọi đại diện nhóm trình bày. GV khen thưởng nhóm nào xuất sắc nhất.
-GV cho HS nhình hình thể để chứng minh tính chất trên (HS KG) -> tập suy luận.
GV: Hai góc bằng nhau có đối đỉnh không?
?3
a) 1 = 3 = 32o
b) 2 = 4 = 148o
c) Dự đoán: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
HS: chưa chắc đã đối đỉnh.
II) Tính chất của hai góc đối đỉnh:
?3
a) 1 = 3 = 32o
b) 2 = 4 = 148o
c) Dự đoán: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
4. Củng cố: 
GV treo bảng phụ Bài 1 SBT/73:
Xem hình 1.a, b, c, d, e. Hỏi cặp góc nào đối đỉnh? Cặp góc nào không đối đỉnh? Vì sao?
Bài 1 SBT/73:
a) Các cặp góc đối đỉnh: hình 1.b, d vì mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.
b) Các cặp góc không đối đỉnh: hình 1.a, c, e. Vì mỗi cạnh của góc này không là tia đối của một cạnh của góc kia.
5/ Hướng dẫn về nhà: 
-Học bài, làm 3, 4 SGK/82; 3, 4, 5, 7 SBT/74.
-Chuẩn bị bài luyên tập.
Ngày soạn: 19/08/2010
Ngày dạy: 21/08/2010
Tuần 1 - Tiết 2	
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
1/ Kiến thức:
 - HS được khắc sâu kiến thức về hai góc đối đỉnh.
2/ Kĩ năng: 
 - Rèn luyện kĩ năng vẽ hình, áp dụng lí thuyết vào bài toán.
3/ Thái độ: 
 - Cẩn thận, tỉ mỉ, yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị:
- GV: Bài soạn, SGK, SGV.
-HS: SGK, SBT, đồ dùng học tập.
III. Tiến trình dạy học:
1/ Ổn định tổ chức :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng
2/ Kiểm tra bài cũ:
1,Thế nào là hai góc đối đỉnh? Nêu tính chất của hai góc đối đỉnh?
2,Chữa bài 4 SGK/82.
3/ Các hoạt động trên lớp :
Hoạt động 1: Chữa bài tập.
Cho 2HS lên bảng chữa bài
Bài 5 SGK/82:
a) Vẽ = 560
b) Vẽ kề bù với . = ?
c) Vẽ kề bù với . Tính .
- GV gọi HS đọc đề và gọi HS nhắc lại cách vẽ góc có số đo cho trước, cách vẽ góc kề bù.
- GV gọi các HS lần lượt lên bảng vẽ hình và tính.
- GV gọi HS nhắc lại tính chất hai góc kề bù, hai góc đối đỉnh, cách chứng minh hai góc đối đỉnh.
- HS thực hiện
- HS thực hiện
Bài 5 SGK/82:
b) Tính = ?
Vì và kề bù nên:
 + = 1800
560 + = 1800
 = 1240
I/ Chữa bài tập.
Bài 5 SGK/82:
a)
b) Tính = ?
Vì và kề bù nên:
 + = 1800
560 + = 1800
 = 1240
c)Tính :
Vì BC là tia đối của BC’.
 BA là tia đối của BA’.
=> đối đỉnh với .
=> = = 560
Hoạt động 2: Luyện tập.
Bài 6 SGK/83:
Vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có một góc 470. tính số đo các góc còn lại.
- GV gọi HS đọc đề.
- GV gọi HS nêu cách vẽ và lên bảng trình bày.
- GV gọi HS nhắc lại các nội dung như ở bài 5.
Bài 6 SGK/83:
a) Tính :
vì xx’ cắt yy’ tại O
=> Tia Ox đối với tia Ox’
 Tia Oy đối với tia Oy’
Nên đối đỉnh 
Và đối đỉnh 
=> = = 470
II/ Luyện tập.
Bài 6 SGK/83:
a) Tính :
vì xx’ cắt yy’ tại O
=> Tia Ox đối với tia Ox’
 Tia Oy đối với tia Oy’
Nên đối đỉnh 
Và đối đỉnh 
=> = = 470
b) Tính :
Vì và kề bù nên:
 + = 1800
470 + = 1800
=> xOy’ = 1330
c) Tính = ?
Vì và đối đỉnh nên = 
=> = 1330
Bài 9 SGK/83:
Vẽ góc vuông xAy. Vẽ góc x’Ay’ đối đỉnh với góc xAy. Hãy viết tên hai góc vuông không đối đỉnh.
- GV gọi HS đọc đề.
- GV gọi HS nhắc lại thế nào là góc vuông, thế nào là hai góc đối đỉnh, hai góc như thế nào thì không đối đỉnh.
Đề bài: Cho = 700, Om là tia phân giác của góc ấy.
a) Vẽ đối đỉnh với biết rằng Ox và Oa là hai tia đối nhau. Tính .
b) Gọi Ou là tia phân giác của . là góc nhọn, vuông hay tù?
Bài 9 SGK/83:
Hai góc vuông không đối đỉnh:
và ;
 và ;
 và 
b) Ou là tia phân giác 
=> = 550
= = 700 (đđ)
=>= 1250 > 900
=> là góc tù.
Bài 9 SGK/83:
Hai góc vuông không đối đỉnh:
và ;
 và ;
 và 
Bài tập:
Giải:
a) Tính = ?
Vì Ox và Oa là hai tia đối nhau nên và là hai góc kề bù.
=> = 1800 – 
=> = 1100
Om: tia phân giác 
=> = = 350
Ta có: = + 
=> = 1450
4/ Hướng dẫn về nhà:
	- Ôn lại lí thuyết, hoàn tất các bài vào tập.
	- Chuẩn bị bài 2: Hai đường thẳng vuông góc.
Ngày soạn: 25/08/2010
Ngày dạy: 27/08/2010
Tuần 2 - Tiết 3:
§2 HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
I. Mục tiêu:
1/ Kiến thức:
 - Biết khái niệm hai đường thẳng vuông góc.
2/ Kĩ năng: 
 - Biết dùng eke vẽ đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước.
3/ Thái độ:
 - Cẩn thận, tỉ mỉ, yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị:
- GV: Bài soạn, SGK, SGV.
-HS: SGK, SBT, đồ dùng học tập.
III. Tiến trình dạy học:
1/ Ổn định tổ chức :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng
2/ Kiểm tra bài cũ:
1,Thế nào là hai góc đối đỉnh? Nêu tính chất của hai góc đối đỉnh?
2,Chữa bài 4 SGK/82.
3/ Các hoạt động trên lớp :
Hoạt động 1: Thế nào là hai đường thẳng vuông góc.
GV yêu cầu: Vẽ hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc vuông. Tính số đo các góc còn lại.
- GV gọi HS lên bảng thực hiện, các HS khác làm vào tập.
-> GV giới thiệu hai đường thẳng xx’ và yy’ trên hình gọi là hai đường thẳng vuông góc => định nghĩa hai đường thẳng vuông góc.
- GV gọi HS phát biểu và ghi bài.
- GV giới thiệu các cách gọi tên.
- HS thực hiện
- HS thực hiện
Vì = (hai góc đối đỉnh)
=> = 900
Vì kề bù với nên = 900
Vì đối đỉnh với nên = = 900
I) Thế nào là hai đường thẳng vuông góc:
Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc vuông được gọi là hai đường thẳng vuông góc. Kí hiệu là xx’^yy’.
Hoạt động 2: Vẽ hai đường thẳng vuông góc .
?4 Cho O và a, vẽ a’ đi qua O và a’^a.
- GV cho HS xem SGK và phát biểu cách vẽ của hai trường hợp
- GV: Các em vẽ được bao nhiêu đường a’ đi qua O và a’^a.
-> Rút ra tính chất.
HS xem SGK và phát biểu.
- Chỉ một đường thẳng a’.
II) Vẽ hai đường thẳng vuông góc:
Vẽ a’ đi qua O và a’^a.
Có hai trường hợp: 
1) TH1: Điểm OỴa
(Hình 5 SGK/85)
b) TH2: Ọa.
(Hình 6 SGK/85)
Tính chất:
Có một và chỉ một đường thẳng a’ đi qua O và vuông góc với đường thẳng a cho trước.
Hoạt động 3: Đường trung trực của đoạn thẳng.
GV yêu cầu HS: Vẽ AB. Gọi I là trung điểm của AB. Vẽ xy qua I và xy^AB.
->GV giới thiệu: xy là đường trung trực của AB.
=>GV gọi HS phát biểu định nghĩa.
HS phát biểu định nghĩa.
III) Đường trung trực của đoạn thẳng:
Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy.
A, B đối xứng nhau qua xy
4. Củng cố : 
Bài 11: GV cho HS xem SGK và đứng tại chỗ đọc.
Bài 12: Câu nào đúng, câu nào sai:
a) Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau.
b) Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc.
Bài 14: Cho CD = 3cm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy.
GV gọi HS nên cách vẽ và một HS lên bảng trình bày.
Bài 12:
Câu a đúng, câu b sai.
Minh họa:
Bài 14:
Vẽ CD = 3cm bằng thước có chia vạch.
- Vẽ I là trung điểm của CD.
- Vẽ đường thẳng xy qua I và xy^CD bằng êke.
Bài 12:
Câu a đúng, câu b sai.
Minh họa:
Bài 14:
Vẽ CD = 3cm bằng thước có chia vạch.
- Vẽ I là trung điểm của CD.
- Vẽ đường thẳng xy qua I và xy^CD bằng êke.
5/ Hướng dẫn về nhà:
	- Học bài, làm các bài 13 SGK/86; 10,14,15 SBT/75.
	- Chuẩn bị bài luyện tập.
Ngày soạn: 26/08/2010
Ngày day: 28/08/2010
Tuần 2: Tiết 4	
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
1/ Kiến thức:
 - HS được củng cố lại các kiến thức về hai đường thẳng vuông góc.
2/ Kĩ năng: 
 - Rèn luyện kĩ năng vẽ hình, vẽ bằng nhiều dụng cụ khác nhau.
3/ Thái độ:
 - Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:
 - GV: Bài soạn, SGK, SGV.
 -HS: SGK, SBT, đồ dùng học tập.
III. Tiến trình dạy học:
1/ Ổn định tổ chức :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng
2/ Kiểm tra bài cũ:
HS1:	1) Thế nào là hai đường thẳng vuông góc.
2,Chữa bài 14 SBT/75
HS2:	1) Phát biểu định nghĩa đường trung trực của đoạng thẳng.
	2) Chữa bài 15 SBT/75
3/ Các hoạt động trên lớp :
Hoạt động 1: Chữa bài tập. 
Bài 17 SGK/87:
-GV hướng dẫn HS đối với hình a, kéo dài đường thẳng a’ để a’ và a cắt nhau.
-HS dùng êke để kiểm tra và trả lời.
Bài 18:
Vẽ = 450. lấy A trong .
Vẽ d1 qua A và d1^Ox tại B
Vẽ d2 qua A và d2^Oy tại C
GV cho HS làm vào tập và nhắc lại các dụng cụ sử dụng cho bài này.
- Thực hiện
- Thực hiện
Bài 17 SGK/87:
-Hình a): a’ không ^
-Hình b, c): a^a’
Bài 18:
I/ Chữa bài tập. 
Bài 17 SGK/87:
-Hình a): a’ không ^
-Hình b, c): a^a’
Bài 18:
Hoạt động 2: Luyện tập.
Bài 19: Vẽ lại hình 11 rồi nói rõ trình tự vẽ.
GV gọi nhiều HS trình bày nhiều cách vẽ khác nhau và gọi một HS lên trình bày một cách.
Bài 20: Vẽ AB = 2cm,
BC = 3cm. Vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng ấy.
-GV gọi 2 HS lên bảng, mỗi em vẽ một trường hợp.
-GV gọi các HS khác nhắc lại cách vẽ trung trực của đoạn thẳng.
Đề bài: Vẽ = 900. Vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy. Trên nữa mặt phẳng bờ chứa tia Ox và không chứa Oz, vẽ tia Ot: = . Chứng minh Oz^Ot.
GV giới thiệu cho HS phương pháp chứng minh hai đường thẳng vuông góc và cho HS suy nghĩ làm bài. 3 em làm xong trước được chấm điểm. GV gọi một HS lên trình bày.
Bài 19:
-Vẽ d1 và d2 cắt nhau tại O: góc d1Od2 = 600.
-Lấy A trong góc d2Od1.
-Vẽ AB^d1 tại B
-Vẽ BC^d2 tại C
TH1: A, B, C thẳng hàng.
-Vẽ AB = 2cm.
-Trên tia đối của tia BA lấy điểm C: BC = 3cm.
-Vẽ I, I’ là trung điểm của AB, BC.
-Vẽ d, d’ qua I, I’ và d^AB, d’^BC.
=> d, d’ là trung trực của AB, BC.
Giải:
Vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy.
=> góc yOz + góc zOx = = 900.
Mà = (gt)
=> + = 900
=> = 900
=>Oz^Ot
II/ Luyện tập.
Bài 19:
-Vẽ d1 và d2 cắt nhau tại O: góc d1Od2 = 600.
-Lấy A trong góc d2Od1.
-Vẽ AB^d1 tại B
-Vẽ BC^d2 tại C
Bài 20:
TH2: A, B ,C không thẳng hàng.
-Vẽ AB = 2cm.
-Vẽ C Ï đường thẳng AB: BC = 3cm.
-I, I’: trung điểm của AB, BC.
-d, d’ qua I, I’ và d^AB, d’^BC.
=>d, d’ là trung trực của AB và BC.
4/ Hướng dẫn về nhà: 
	- Xem lại cách trình bày của các bài đã làm, ôn lại lí thuyết.
	- Chuẩn bị bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.
Ngày soạn: 01/9/2010
Ngày dạy: 03/09/2010
Tuần 3 - Tiết 5:
§3 CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG
	CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG
I. Mục tiêu:
1/ Kiến thức:
 - Biết và sử dụng đúng tên gọi của các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng: góc sole trong, góc đồng vi, góc trong cùng phía, góc ngoài cùng phía.
2/ Kỹ năng:
 - Nhận biết được cặp góc so le trong, cặp góc đồng vị, cặp góc trong cùng phía.
3/ Thái độ:
 - Tư duy: tập suy luận.
II. Chuẩn bị:
 - GV: Bài soạn, SGK, SGV.
 -HS: SGK, SBT, đồ dùng học tập.
III: Tiến trình dạy học:
1. Ổn định tổ chức:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Các hoạt động trên lớp:
Hoạt động 1: Góc so le trong. Góc đồng vị 
GV yêu cầu HS vẽ đường thẳng c cắt a và b tại A và B.
GV giới thiệu một cặp góc so le trong, một cặp góc đồng vị. Hướng dẫn HS cách nhận biết.
GV: Em nào tìm cặp góc so le trong và đồng vị khác?
GV: Khi một đường thẳng cắt hai đường thẳng thì tạo thành mấy cặp góc đồng vị? Mấy cặp góc so le trong?
Củng cố: GV yêu cầu HS làm ?1
Vẽ đường thẳng xy cắt xt và uv tại A và B.
a) Viết tên hai cặp góc so le trong.
b) Viết tên bốn cặp góc đồng vị.
HS: Hai cặp góc so le trong và bốn cặp góc đồng vị.
?1
a) Hai cặp góc so le trong:
4 và 2; 3 và 1
b) Bốn cặp góc đồng vị:
1 và 1; 2 và 2; 3 và 3; 4 và 4
I) Góc so le trong. Góc đồng vị:
- 1 và 3; 4 và 2 được gọi là hai góc so le trong.
- 1 và 1; 2 và 2; 3 và 3; 4 và 4 được gọi là hai góc đồng vị.
Hoạt động 2: Tính chất 
GV cho HS làm ?2:
Trên hình 13 cho 4 = 2 = 450.
a) Hãy tính 1, 3
b) Hãy tính 2, 4
c) Hãy viết tên ba cặp góc đồng vị còn lại với số đo của chúng.
GV cho HS so sánh và nhận xét kết quả.
=> Rút ra tính chất.
?2
a) Tính 1 và 3:
-Vì 1 kề bù với 4
nên 1 = 1800 – 4 = 1350
-Vì 3 kề bù với 2
=> 3 + 2 = 1800
=> 3 = 1350
=> 1 = 3 = 1350
b) Tính 2, 4:
-Vì 2 đối đỉnh 4; 4 đối đỉnh 2
=> 2 = 450; 4 = 2 = 450
c) Bốn cặp góc đồng vị và số đo:
2 = 2 = 450; 1 = 1 = 1350; 3 = 3 = 1350; 4 = 4 = 450
II) Tính chất:
Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:
a) Hai góc so le trong còn lại bằng nhau.
b) Hai góc đồng vị bằng nhau.
4. Củng cố:
Bài 21 SGK/89:
a) và góc là một cặp góc sole trong.
b) góc và góc là một cặp góc đồng vị.
c) góc và góc là một cặp góc đồng vị.
d) góc và góc là một cặp góc sole trong.
GV cho HS xem hình và đứng tại chỗ đọc.
Bài 17 SBT/76:
Vẽ lại hình và điền số đo vào các góc còn lại.
GV gọi HS điền và giải thích.
Bài 21 SGK/89:
Bài 17 SBT/76
: 
Bài 21 SGK/89:
Bài 17 SBT/76
:
5/ Hướng dẫn về nhà:
	- Học bài, làm bài 22 SGK; 18, 19, 20 SBT/76, 77
Ngày soạn : 02/09/2010
Ngày day: 04/09/2010
Tuần 3 - Tiết 6:
§4 HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
I. Mục tiêu:
1/ Kiến thức:
 - Ôn lại thế nào là hai đường thẳng song song (lớp 6)
 - Công nhận dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song: “Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng a, b sao cho có một cặp góc sole trong bằng nhau thì a//b”.
2/ Kỹ năng:
 - Biết vẽ đường thẳng đi qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng cho trước và song song với đường thẳng ấy.
 - Sử dụng thành thạo êke và thước thẳng hoặc chỉ riêng êke để vẽ hai đường thẳng song song.
3/ Thái độ:
Tư duy: tập suy luận.
II. Chuẩn bị:
 - GV: Bài soạn, SGK, SGV.
 -HS: SGK, SBT, đồ dùng học tập.
III: Tiến trình dạy học:
1. Ổn định tổ chức:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng
2. Kiểm tra bài cũ:
HS1:	1) Chữa bài 20 a, b, c SBT/77
HS2:	1) Chữa bài 22 SGK/89
2) (Cả hai HS): Nêu tính chất về các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.
3. Các hoạt động trên lớp:
Hoạt động 1: Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song.
GV cho HS nhắc lại kiến thức hai đường thẳng song song ở lớp 6.
GV cho HS quan sát hình vẽ của hai bạn ở phần kiểm tra bài cũ. Có hai đường thẳng nào song song với nhau không?
Vậy: Ta có c cắt a và b và trong các góc tạo thành có một cặp góc sole trong bằng nhau hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau thì hai đường thẳng như thế nào với nhau?
=> Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song.
Củng cố: Xem hình 17, các đường thẳng nào song song với nhau.
-GV: muốn chứng minh hai đường thẳng song song với nhau ta phải làm gì?
- Thưc hiện
- Thưc hiện
HS nhắc lại
HS:	Bài 20: a//b
	Bài 22: a//b
HS: hai đường thẳng a và b song song với nhau.
HS:	a//b
	m//n
HS: Ta chứng minh cặp góc sole trong hoặc đồng vị bằng nhau.
I/ Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song.
- Hai đường thẳng a và b song song với nhau.
 Kí hiệu: 
 a//b
	m//n
Hoạt động 2: Vẽ hai đường thẳng song song.
?2 Cho đường thẳng a và điểm A nằm ngoài đường thẳng a. Hãy vẽ đường thẳng b đi qua A và song song với a.
GV cho HS hoạt động nhóm và trình bày cách vẽ.
HS: trình bày.
C1: Vẽ hai góc sole trong bằng nhau.
C2: Vẽ hai góc đồng vị bằng nhau.
II) Vẽ hai đường thẳng song song:
?2 C1: Vẽ hai góc sole trong bằng nhau.
C2: Vẽ hai góc đồng vị bằng nhau.
Xem SGK/91
4. Củng cố.
Bài 24 SGK/91:
a) Hai đường thẳng a, b song song với nhau được kí hiệu là a//b.
b) Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc sole trong bằng nhau thì a song song với b.
GV gọi HS đứng tại chỗ phát biểu (nhiều HS nhắc lại)
Bài 25 SGK/91:
Cho A và B. Hãy vẽ một đường thẳng đi qua A và đường thẳng b đia qua B: b//a.
GV gọi HS nêu cách vẽ sau đó lên bảng thực hiện.
GV: Lấy C Ỵ a, D Ỵ b. giới thiệu hai đoạn thẳng song song và giới thiệu hai tia song song.
=> Nếu hai đường thẳng song song thì mỗi đoạn thẳng (mỗi tia) của đường thẳng này song song mỗi đoạn thẳng (mỗi tia) của đường thẳng kia.
Bài 24 SGK/91:
Bài 25 SGK/91:
-Vẽ đường thẳng a.
-Vẽ đường thẳng AB: = 600
( = 300; = 450)
-Vẽ b đi qua B: = 
Bài 24 SGK/91:
Bài 25 SGK/91:
-Vẽ đường thẳng a.
-Vẽ đường thẳng AB: = 600
( = 300; = 450)
-Vẽ b đi qua B: = 
5. Hướng dẫn về nhà:
	- Học bài, làm 21 -> 26 SBT/77,78.
	-Chuẩn bị bài luyện tập.
Ngày soạn: 8/9/2010
 Ngày dạy: 10/9/2010
Tuần 4 - Tiết 7	
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
1/ Kiến thức:
 - HS được khắc sâu kiến thức về hai đường thẳng song song, dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song.
2/ Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng vẽ hai đường 

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an Hinh 7 Tron bo (hay).doc