Giáo án Hình học 7 - GV: Hà Thi Kim Thoa

doc 142 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 738Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Hình học 7 - GV: Hà Thi Kim Thoa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Hình học 7 - GV: Hà Thi Kim Thoa
 I: Đường thẳng vuụng gúc
 Đường thẳng song song
A.Mục tiờu:
Tiết 1 Bài 1 : Hai gúc đối đỉnh 
HS giải thớch được thế nào là 2 gúc đối đỉnh.
Nờu được tớnh chất : hai gúc đối đỉnh thỡ bằng nhau.
HS vẽ được gúc đối đỉnh với 1 gúc cho trước.
Nhận biết được cỏc gúc đối đỉnh trong hỡnh .
Bước đầu tập suy luận.
B.Chuẩn bị :
 - SGK, thước thẳng, thước đo gúc , bảng phụ.
C.Tiến trỡnh dạy - học
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:
x
x’
y’
y
1
2
3
4
O
Cho HS quan sỏt hỡnh vẽ 2 gúc đối đỉnh và 2 gúc khụng đối đỉnh:
M
a
b
c
d
1
2
A
B
Hóy cho biết quan hệ về đỉnh , về cạnh của 2 gúc ễ1 và ễ3; của và ; của  và ?
Ta núi ễ1 và ễ3 là 2 gúc đối đỉnh; và ; Â và là cỏc gúc khụng đối đỉnh.
Vậy thế nào là 2 gúc đối đỉnh?
Định nghĩa (SGK)
Yờu cầu HS làm ?2 trong SGK
Vậy 2 đường thẳng cắt nhau cho ta bao nhiờu cặp gúc đối đỉnh ?
Tại sao cỏc gúc M;A,B khụng là 2 gúc đối đỉnh?
Cho gúc xOy, hóy vẽ gúc đối đỉnh của nú ?
O
x
y
Trong hỡnh vừa vẽ hóy đọc tờn cỏc gặp gúc đối đỉnh?
Vẽ 2 đường thẳng cắt nhau? Ghi tờn cỏc cặp gúc đối đỉnh tạo thành?
Hoạt động 2:
Quan sỏt cỏc gúc ễ1,ễ2,ễ3,ễ4: hóy ước lượng bằng mắt và so sỏnh độ lớn của chỳng?
Hóy dựng thước kiểm tra lại ?
Dựa vào tớnh chất 2 gúc kề bự hóy giải thớch bằng suy luận tại sao ễ1=ễ2; ễ3= ễ4?
 ễ1+ễ2=?; ễ2 + ễ3 =?
Từ đú suy ra điều gỡ ?
Như vậy bằng suy luận ta chứng tỏ được ễ1=ễ2; ễ3= ễ4?
Hay: 2 gúc đối đỉnh thỡ bằng nhau.
Ta cú : 2 gúc đối đỉnh thỡ bằng nhau; vậy 2 gúc bằng nhau thỡ cú đối đỉnh khụng ?
1.Thế nào là hai gúc đối đỉnh 
Quan sỏt hỡnh vẽ và nhận xột chung
ễ1 và ễ3: đỉnh chung; cạnh là cỏc tia đối nhau .
và : Đỉnh chung, cỏc cạnh khụng là 2 tia đối nhau.
 và : đỉnh khỏc nhau, cạnh là cỏc tia khụng đối nhau.
Nờu định nghĩa như SGK
?2 ễ2 và ễ4 cũng là 2 gúc đối đỉnh vỡ cũng cú đỉnh chung và cỏc cạnh gúc này là tia đối của cạnh gúc kia.
Cho ta 2 cặp gúc đối đỉnh
Vỡ chỳng khụng thoả món cả 2 điều kiện của định nghĩa.
Lờn bảng vẽ hỡnh; cả lớp vẽ vào vở.
vẽ tia đối của Ox và tia đối của Oy
Đọc tờn gúc
x
y’
2
y
x’
1
3
O
4
vẽ hỡnh và kớ hiệu :
2.Tớnh chất của 2 gúc đối đỉnh
ễ1=ễ3; ễ2= ễ4
Dựng thước kiểm tra và nờu kết quả
 ễ1+ễ2=1800 (1) vỡ 2 gúc kề bự
 ễ2 + ễ3 =1800 (2) vỡ2 gúc kề bự
Từ (1) và (2) suy ra : ễ1=ễ2; 
Tương tự ễ3= ễ4.
Chưa chắc , vỡ cú thể chỳng khụng chung đỉnh hoặc cạnh khụng đối nhau
Làm bài tập 1(tr 82-sgk)
y’
x
x’
y
O
Bài 2(sgk)
.BT1)Đứng tại chỗ trả lời:
BT2)Đứng tại chỗ trả lời:
Hai gúc cú mỗi cạnh của gúc này là tia đối của một cạnh gúc kia là 2 gúc đối đỉnh.
Hai đường thẳng cắt nhau tạo ra 2 cặo gúc đối đỉnh.
Hoạt động 3: .Hướng dẫn về nhà
Học thuộc định nghĩa và tớnh chất 2 gúc đối đỉnh.
vẽ gúc đối đỉnh của 1 gúc cho trước.
Làm bài tập 3,4,5(sgk) ; 1,2,3(sbt-73,74).
Ngày 22 thỏng 08 năm 2011
Tiết 2 : Luyện tập
A.Mục tiờu
HS nắm chắc được định nghĩa và tớnh chất 2 gúc đối đỉnh: hai gúc đối đỉnh thỡ bằng nhau.
HS vẽ được gúc đối đỉnh với 1 gúc cho trước.
Nhận biết được cỏc gúc đối đỉnh trong hỡnh .
Bước đầu tập suy luận.
B.Chuẩn bị : 
 SGK, thước thẳng, thước đo gúc , bảng phụ.
C.Tiến trỡnh dạy -học
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
x’
x
y’
y
 z
z’
O
2
1
3
6
5
4
Hoạt động 1:
Gọi 3 HS lờn kiểm tra:
HS1: nờu định nghĩa 2 gúc đối đỉnh , vẽ hỡnh và đặt tờn cỏc gúc ?
HS2: Nờu tớnh chất và trỡnh bày suy luận chứng tỏ điều đú?
HS3: chữa bài tập 5(sgk)
Nhận xột cho điểm
Hoạt động 2:
Bài 6(tr83sgk)
Yờu cầu HS đọc đề bài và nờu cỏch vẽ hỡnh ?
Dựa vào hỡnh vẽ hóy túm tắt đề bài ?
Hóy tớnh ễ3 theo ễ1 ?
Tớnh ễ2 theo ễ1 ?
Tớnh ễ4 theo ễ2 ?
Bài 7(sgk)
Yờu cầu HS làm bài theo nhúm
B ài 8(sgk)
Gọi 2 HS lờn vẽ hỡnh :
Nhỡn vào hỡnh vẽ , em cú nhận xột gỡ ?
Bài 9(sgk)
Muốn vẽ gúc vuụng ta làm thế nào ?
Hai gúc vuụng khụng đối đỉnh là 2 gúc vuụng nào ?
Chỉ ra cỏc cặp như vậy nữa?
Nếu 2 đường thẳng cắt nhau tạo thành 1 gúc vuụng thỡ cỏc gúc cũn lại cũng vuụng.
Hóy trỡnh bày suy luận chứng tỏ điều trờn ?
Bài 10(sgk)
Yờu cầu HS thực hành theo nhúm
x’
x
y
y’
A
Kiểm tra bài cũ
3 HS lờn bảng :
HS1:
HS2: 
HS3: a)
b)vẽ tia đối BC” của BC , tớnh được .
 c) vẽ tia đối BA’ của BA và tớnh được 
Luyện Tập
1 HS đọc đề bài 
Cỏch vẽ: 
vẽ gúc xOy = 470.
Vẽ tia đối của 2 tia Ox và Oy.
2
x
y’
Gúc x’Oy’ là gúc đối đỉnh với xOy và bằng 470.
3
1
Vẽ hỡnh :
470
4
O
x’
y
1 HS lờn bảng túm tắt:
 Cho xx’ cắt yy’ tại O
 ễ1= 470
 Tỡm ễ2, ễ3, ễ4 ?
Giải : ễ1= ễ3 = 470 (vỡ 2 gúc đối đỉnh )
ễ1+ ễ2= 1800 (vỡ 2 gúc kề bự )
Suy ra ễ2 = 1800 – 470 = 1330
ễ4 = ễ2= 1330 (vỡ 2 gúc đối đỉnh)
Làm việc theo nhúm rồi trỡnh bày kết quả sau 3phỳt:
Cỏc cặp gúc đối đỉnh là :
 ; ; 
 ; 
Bài 8: 2 HS lờn vẽ hỡnh :
700
x
x
y
y
x’
y’
z
700
700
700
O
O
2 gúc bằng nhau chưa chắc đó đối đỉnh
Nờu cỏch vẽ (dựng ờke)
Bài 9 :Tiếp tục vẽ hỡnh theo đầu bài:
Gấp tia màu đỏ trựng tia màu xanh ta cú 2 gúc đối đỉnh.
 Hoạt động 3 : Củng cố
Yờu cầu HS nhắc lại định nghĩa 2 gúc đối đỉnh và tớnh chất .
Làm nhanh bài 7 tr74 sbt 
Kết quả : a) đỳng b) sai
Hoạt động 4 : Hướng dẫn về nhà
Làm lại bài 7(sgk) vào vở
Bài tập : 4,5,6 (sbt-74)
đọc trước bài “Hai đường thẳng vuụng gúc “” , chuẩn bị ờke , giấy.
Ngày 22 thỏng 08 năm 2011
Tiết 3: Hai đường thẳng vuụng gúc
A.Mục tiờu
-Giải thớch được thế nào là 2 đường thẳng vuụng gúc nhau.
-Cụng nhận tớnh chất : cú duy nhất 1 đường thẳng b đi qua A và vuụng gúc đường thẳng a.
-Hiểu thế nào là đường trung trực của 1 đoạn thẳng.
-Biết vẽ đường thẳng đi qua 1 điểm cho trước và vuụng gúc với 1 đường thẳng cho trước.
-Biết vẽ đường trung trực của 1 đoạn thẳng.
-Bước đầu tập suy luận.
B.Chuẩn bị : - SGK, ờke , giõý rời
C.Tiến trỡnh dạy - học
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1 :
Gọi 1 HS lờn bảng trả lời : 
+Thế nào là 2 gúc đối đỉnh.
+ Tớnh chất 2 gúc đối đỉnh
Hoạt động 2 :
Cho cả lớp làm ?1
Dựng bỳt vẽ theo nếp gấp , quan sỏt cỏc gúc tạo thành bởi 2 nếp gấp ?
vẽ 2 đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O , gúc xOy = 900. Giải thớch tại sao cỏc gúc đều vuụng ? (dựa vào bài tập 9)
Ta núi 2 đường thẳng xx’ và yy’ vuụng gúc nhau. Vậy thế nào là 2 đường thẳng vuụng gúc?
Ta kớ hiệu như sau :
Nờu cỏch diễn đạt như SGK trang 84.
Hoạt động 3 :
Muốn vẽ 2 đường thẳng vuụng gúc nhau ta làm thế nào ?
Ngoài ra cũn cỏch vẽ nào khỏc ?
Yờu cầu 1HS lờn làm ?3, cả lớp làm vào vở.
Yờu cầu HS làm ?4 theo nhúm
Điểm O nằm ở đõu?
Với mỗi điểm O thỡ cú mấy đường thẳng đi qua O và vuụng gúc đường thẳng a cho trước ?
Ta thừa nhận tớnh chất sau :
Tớnh chất (sgk)
Hoạt động 4 :
V ẽ đoạn thẳng AB, trung điểm I của nú; vẽ đường thẳng d đi qua I và vuụng gúc AB?
Gọi 2 HS lờn vẽ.
Ta núi d là đường trung trực của đoạn thẳng AB.
Vậy thế nào là đường trung trực của I
C
D
d
đoạn thẳng AB?
Định nghĩa (sgk)
Chỳ ý 2 điều kiện : đi qua trung điểm và vuụng gúc.
Ta núi A và B đối xứng nhau qua d nếu d là trung trực của AB.
Muốn vẽ đường trung trực vủa 1 đoạn thẳng ta làm thế nào ?
Cho CD = 3cm. Hóy vẽ đường trung trực của CD?
Hoạt động 5 :
Nhắc lại định nghĩa 2 đường thẳng vuụng gúc, đường trung trực của đoạn thẳng?
-Làm bài tập 11,12 SGK
Kiểm tra bài cũ
1.Thế nào là 2 đường thẳng vuụng gúc 
Làm như hỡnh 3
x
x’
y’
y
O
Thu được hỡnh vẽ :
Nhận xột : cỏc gúc đều vuụng
Là 2 đường thẳng cắt nhau và tạo thành 1 gúc vuụng.(hay 4 gúc vuụng).
2.Vẽ hai đường thẳng vuụng gúc
a
a’
Làm ?3
Làm ?4 theo nhúm
Điểm O cú thể nằm trờn đường thẳng a hoặc nằm ngoài đường thẳng a.
Quan sỏt hỡnh 5,6 và vẽ theo
Chỉ cú duy nhất 1 đường thẳng đi qua O và vuụng gúc a.
Làm bài :
3.Đường trung trực của đoạn thẳng 
2 HS vẽ trờn bảng , cả lớp vẽ vào vở:
I
A
B
d
Là đường thẳng vuụng gúc với AB tại trung điểm của nú.
Đọc lại định nghĩa.
Nhắc lại .
Ta dung thước và ờke để vẽ.
Vẽ vào vở , 1 HS lờn bảng vẽ.
+ vẽ CD = 3cm
+ xỏc định I trờn CD sao cho CI =1,5cm
+Qua I vẽ d vuụng gúc CD.
Luyện tập - củng cố 
2 HS nhắc lại
 Hoạt động 6: Hướng dẫn về nhà 
Học thuộc lũng định nghĩa và tớnh chất.
Luyện vẽ 2 đường thẳng vuụng gúc và đường trung trực của đoạn thẳng.
Làm bài tập 13,14,15,16 (sgk-86,87)
 Ngày 22 thỏng 08 năm 2011
 Tiết 4: Luyện tập
A.Mục tiờu:Giải thớch được thế nào là 2 đường thẳng vuụng gúc với nhau.
 Biết vẽ đường thẳng đi qua 1 điểm cho trước và vuụng gúc 1 đường thẳng cho trước.
 Biết vẽ đường trung trực của đạon thẳng.
 Sử dụng thành thạo thước , ờke.
 Bước đầu tập suy luận.
B.Chuẩn bị: SGK, thước thẳng , ờke, giấy rời, bảng phụ
C.Tiến trỡnh dạy học
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:
Gọi 2 HS lờn bảng kiểm tra:
-Thế nào là 2 đường thẳng vuụng gúc , vẽ hỡnh .
-Thế nào là đường trung trực của đoạn thẳng, vẽ đường trung trực của AB=4cm?
Hoạt động 2:
Bài 15(sgk)
-Yờu cầu HS làm theo hỡnh ở SGK.
Bài 17(sgk)
Yờu cầu 3 HS lờn bảng kiểm tra, cả lớp cựng làm.
Bài 18(sgk)
Gọi 1 HS lờn bảng làm
Bài 20(sgk)
Chỳ ý cú 2 vị trớ của 3 điểm A,B,C
Nhận xột quan hệ giữa d1 và d2?
Nhắc lại định nghĩa và tớnh chất đường trung trực của đoạn thẳng ?
Hoạt động 3:
Cõu nào đỳng , cõu nào sai 
a) đường thẳng đi qua trung điểm 1 đoạn thẳng là đường trung trực đoạn thẳng đú.
b) đường thẳng vuụng gúc với đoạn thẳng là đường trung trực đoạn thẳng đú.
c) đường thẳng đi qua trung điểm và vuụng gúc đoạn thẳng là đường trung trực đoạn thẳng.
d) 2 mỳt đoạn thẳng đối xứng nhau qua trung trực đoạn thẳng.
Kiểm tra bài cũ 
2 học sinh lờn bảng kiểm tra
Luyện tập 
Bài 15 Làm như hỡnh 8(sgk)
zt vuụng gúc xy tại O.
cú 4 gúc vuụng là : 
Bài 17
3 HS lờn kiểm tra:
Hỡnh a: 
Hỡnh b: 
Hỡnh c: 
Bài 18: 1 HS làm :
+dựng thước đo gúc vẽ .
+Lấy A bất kỡ trong gúc xOy
+Dựng ờke vẽ d1đi qua A và vuụng gúc Ox.
O
A
C
B
d1
d2
x
y
450
+ Dựng ờke vẽ d2đi qua A và vuụng gúc Oy.
Bài 20:
a) A,B,C thẳng hàng
b) A,B,C khụng thẳng hàng
d1 và d2 song song khi A,B,C thẳng hàng, cắt nhau khi A,B,C khụng thẳng hàng.
2 HS nhắc lại.
Luyện tập
2 HS nhắc lại .
Sai
Sai
Đỳng
 d) Đỳng
Hoạt động 4: Hướng dẫn về nhà 
-Xem lại cỏc bài tập đó chữa
-Làm bài tập : 10,11,12,13,14,15(sgk-75)
-Đọc trước bài : cỏc gúc tạo bới 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng .
Ngày 22 thỏng 08 năm 2011 
Tiết 5: Gúc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng 
A.Mục tiờuHọc sinh hiểu được những tớnh chất sau :
+ Cho 2 đường thẳng và một cỏt tuyến . Nếu cú một cặp gúc so le trong bằng nhau thỡ :
 *cặp gúc so le trong cũn lại bằng nhau.
 *hai gúc đồng vị bằng nhau
 *Hai gúc trong cựng phớa bự nhau.
 +Học sinh nhận biết được :
 *Cặp gúc so le trong.
 *cặp gúc đồng vị.
 * cặp gúc trong cựng phớa.
B.Chuẩn bị : thước thẳng , thước đo gúc , bảng phụ BT 21 Sgk.
C.Tiến trỡnh dạy học
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
1.Gúc so le trong , gúc đồng vị
Gọi 1 HS lờn bảng vẽ hỡnh :
 +vẽ 2 đường thẳng phõn biệt a,b.
 +vẽ đường thẳng c cắt a,b tại A,B.
 + cho biết cú bao nhiờu gúc đỉnh A, đỉnh B
Đỏnh số gúc và giới thiệu gúc so le trong , gúc đồng vị .
Hai gúc so le trong là : 
Bốn cặp gúc đồng vị là :
Giải thớch thờm về thuật ngữ “so le trong “ và “đồng vị” cho HS hiểu thờm.
Cho cả lớp làm ?1
Gọi 1 HS lờn bảng vẽ hỡnh , viết tờn cỏc gúc so le trong, đồng vị .P
O
R
N
T
I
Yờu cầu HS làm bài tập 21(sgk)
điền vào chỗ trống dựa theo hỡnh vẽ:
2.Tớnh chất
Yờu cầu HS quan sỏt hỡnh 13, đọc hỡnh 13.
4
x
y
z
t
u
v
A
B
1
1
2
2
3
3
4
Yờu cầu HS làm ?2
Cõub: tớnh Â2 ; so sỏnh Â2 và 
Nếu đường thẳng c cắt 2 đường thẳng a,b và trong cỏc gúc tạo thành cú 1 cặp gúc so le trong bằng nhau thỡ cỏc gúc so le trong cũn lại, cỏc 
gúc đồng vị như thế nào ?
đú chớnh là tớnh chất cỏc gúc tạo bới 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng .
Tớnh chất (sgk)
1HS lờn bảng vẽ hỡnh , cả lớp vẽ vào vở:A
B
a
b
c
1
2
3
4
4
3
2
1
Cú 4 gúc đỉnh A và 4 gúc đỉnh B.
Nghe giản
Làm ?1
bài tập 21
a) 
b)
c)
d)
4
A
B
c
a
b
1
1
2
2
3
3
4
quan sỏt hỡnh 13
Làm ?2
Cỏc gúc so le trong cũn lại bằng nhau; cỏc gúc đồng vị bằng nhau.
Nhắc lại tớnh chất.
4.Củng cố 
Làm bài tập 22(sgk)
Yờu cầu HS điền tiếp số đo cỏc gúc cũn lại.
Đọc tờn cỏc gúc so le , đồng vị trong hỡnh?
Ta gọi cỏc gúc là cặp gúc trong cựng phớa.
Hóy tỡm cặp gúc khỏc tương tự ?
Hóy cho biết quan hệ giữa 2 gúc trong cựng phớa?
Như vậy nếu 2 gúc so le trong bằng nhau thỡ tổng 2 gúc trong cựng phớa bằng 1800 hay chỳng bự nhau.
Yờu cầu HS kết hợp tớnh chất và kết quả này thành 1 tớnh chất chung.
Làm bài 22:
Â4=Â2=; 
Đọc tờn cỏc gúc so le trong , đồng vị.
Cặp cũng là cặp gúc trong cựng phớa
Nờu tớnh chất chung.
Nếu đường thẳng c cắt 2 đường thẳng a,b và trong cỏc gúc tạo thành cú 1 cặp gúc so le trong bằng nhau thỡ cỏc gúc so le trong cũn lại bằng nhau, cỏc gúc đồng vị bằng nhau, cỏc gúc trong cựng phớa bự nhau.
5.Hướng dẫn về nhà
 Bài tập : 23(sgk), 16,17,18,19,20(sbt)
 Đọc trước bài 2 đường thẳng song song, ụn lại định nghĩa 2 đường thẳng song song, vị trớ 2 đường thẳng (lớp 6).
Ngày 22 thỏng 08 năm 20
 Ngày 31 thỏng 08 năm 2011 
Tiết 6: Hai đường thẳng song song
I,Mục tiờu: -ễn lại thế nào là 2 đường thẳng song song(lớp 6)
 -Cụng nhận dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song.
 -Biết vẽ đường thẳng đi qua 1 điểm nằm ngoài 1 đường thẳng cho trước và song song với đường thẳng ấy.
 - Biết sử dụng ờ ke và thước thẳng hoặc chỉ dựng ờke để vẽ 2 đường thẳng song song.
II. Chuẩn bị: SGK,ờke, bảng phụ.
III. Tiến trỡnh dạy học
1. Kiểm tra bài cũ 
HS1: nờu tớnh chất cỏc gúc tạo bởi 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng ?
HS2: Nờu định nghĩa 2 đường thẳng song song ở lớp 6 và cỏch vẽ?
2.Bài mới
Hoạt động của thày
Hoạt động của trũ
b
a
1.Nhắc lại kiến thức lớp 6(5p)
Yờu cầu HS đọc SGK(tr90)
Cho 2 đường thẳng a,b muốn biết a cú song song b khụng ta làm thế nào?
Cỏch làm trờn rất khú thực hiện và chưa chắc đó chớnh xỏc. Vậy cú cỏch nào dễ hơn khụng?
2.Dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song 
Cho cả lớp làm ?1 trong sgk
900
a
b
c
d
e
g
m
n
p
600
600
450
450
800
c)
a)
b)
Đoỏn xem 2 đường thẳng nào song song ?
Thử dựng thước kiểm tra lại xem?
Nhận xột cỏc gúc cho trong hỡnh ?
vậy theo bài toỏn trờn thỡ nếu 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng khỏc tạo thành 1 cặp gúc so le trong bằng nhau thỡ chỳng song song nhau.
Đú chớnh là dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song.
Ta thừa nhận tớnh chất sau:
Tớnh chất (sgk)
Hai đường thẳng a,b song song nhau kớ hiệu là : a//b
Hóy nờu cỏc cỏch diễn đạt đường thẳng a song song đường thẳng b?
Trở lại hỡnh vẽ ban đầu , hóy dựng dụng cụ để kiểm tra xem a cú song song b khụng?
(hướng dẫn : kẻ đường thẳng c cắt a,b tại A,B. Đo cặp gúc so le trong)
Muốn vẽ 2 đường thẳng song song ta làm thế nào ?
3.Vẽ 2 đường thẳng song song:
Yờu cầu HS làm ?2, hỡnh 18,19.
Nờu trỡnh tự vẽ bằng lời?
Giới thiệu hai đoạn thẳng song song, 2 tia song song :
Nếu 2 đường thẳng song song thỡ ta núi mối đoạn thẳng (mỗi tia) của đường thẳng này song song mỗi đạon thẳng (mỗi tia) của đường thẳng kia.
Đọc SGK
Ta cú thể ước lượng bằng mắt : nếu a khụng cắt b thỡ chỳng song song.
Cú thể kộo dài mói 2 đường thẳng mà chỳng khụng cắt nhau thỡ chỳng song song.
Làm ?1
a song song b
d khụng song song e
m song song n
Dựng thước kiểm tra lại và kết quả như trờn
2 gúc so le trong bằng nhau
2 gúc so le trong khụng bằng nhau
2 gúc so le trong bằng nhau
HS đọc lại tớnh chất
+đường thẳng a song song đường thẳng b
+đường thẳng b song song đường thẳng a
+2 đường thẳng a và b song song nhau.
+ a và b khụng cú điểm chung.
Làm theo GV
Làm ?2 theo nhúm
+Dựng gúc nhọn ờke vẽ đường thẳng c tạo với a gúc đú.
+Làm như vậy với đường thẳng b
+ ta cú a//b (theo dấu hiệu)
600
A
B
x
x’
y’
y
c
600
1 HS làm bằng ờke và thước thẳng trờn bảng;cả lớp làm vào vở.
4.Củng cố 
Làm bài tập 24(sgk)
Thế nào là 2 đường thẳng song song . Trong cỏc cõu sau , cõu nào đỳng, cõu nào sai?
Hai đoạn thẳng song song là 2 đoạn thẳng khụng cú điểm chung
Hai đoạn thẳng song song là 2 đoạn thẳng nằm trờn 2 đường thẳng song song
Nhắc lại dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song.
Nờu định nghĩa
Sai vỡ 2 đường thẳng chứa chỳng cú thế cắt nhau
Đỳng
Nờu dấu hiệu
5.Hướng dẫn về nhà(2p)
 Học thuộc dấu hiệu 2 đường thẳng song song.
 Bài tập : 25,26(sgk-91)
 Bài tập : 21,23,24(tr77-sbt)
 Ngày 02 thỏng 09 năm 2011
TIẾT 7: LUYỆN TẬP
A.Mục tiờu:
 -Thuộc và nắm chắc dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song.
 - Biết vẽ thành thạo đường thẳng đi qua 1 điểm nằm ngoài 1 đường thẳng cho trước và song song với đường thẳng đú.
 Sử dụng thành thạo ờke và thước thẳng hoặc chỉ ờke để vẽ 2 đường thẳng song song.
B.Chuẩn bị : thước thẳng , ờke , SGK.
C.Tiến trỡnh dạy học
1.Kiểm tra bài cũ 
HS1: nờu dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song ?
HS2: Nờu cỏch vẽ 2 đường thẳng song song ?
2.Luyện tập
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
y
A
B
x
1200
1200
Bài 26(sgk)
Yờu cầu 1 HS đọc đề bài , 1 HS lờn bảng vẽ hỡnh ,trả lời .
Gọi 1 HS nhận xột bài 
Muốn vẽ gúc 1200 ta vẽ thế nào ?
Hóy thực hiện ?
Bài 27(sgk)
Cho cả lớp đọc đề bài 
Gọi 2 HS nhắc lại.
Bài toỏn cho gỡ ? hỏi gỡ ?
Muốn vẽ AD//BC ta làm thế nào ?
Muốn cú AD = BC ta làm thế nào ?
Gọi HS lờn bảng vẽ hỡnh ?
Cú thể vẽ được mấy đoạn AD//BC và AD = BC ?
Nờu cỏch vẽ D’?
Bài 28(sgk)
Yờu cầu HS đọc đề bài , hoạt động nhúm nờu cỏch vẽ.
Bài 29(sgk)
Bài toỏn cho gỡ ? hỏi gỡ?
Gọi 1 HS lờn vẽ hỡnh
b
M
a
60
600
Gv gọi HS khỏc lờn đo 2 gúc để so sỏnh
 bài 26:
Đọc đề bài .
Vẽ hỡnh và trả lời:
Ax và By song song nhau vỡ đường thẳng AB cắt Ax và By tạo thành 2 gúc so sle trong bằng nhau(dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song)
Cú thể dựng thước đo gúc hoặc ờke cú gúc 600
vẽ 2 lần gúc 600 được gúc 1200.
1 HS làm bài 26 theo cỏch vẽ khỏc.
Bài 27 : Đọc đề bài :
Cho tam giỏc ABC , qua A vẽ AD//BC và AD = BC.
Vẽ qua A đường thẳng song song BC
Lấy D sao cho AD = BC
A
B
C
D
D’
Vẽ được 2 đoạn như vậy.
D’ đối xứng D qua A
Bài 28 :Đọc đề bài sau đú vẽ hỡnh (cú thể tiến hành theo cỏc bước như sau )
+vẽ đường thẳng xx’
+Trờn xx’ lấy điểm A bất kỡ
+Dựng ờke vẽ đường thẳng c qua A tạo với Ax gúc 600.
+Trờn c lấy B bất kỡ (khỏc A)
+Dựng ờke vẽ và so le trong với 
+Vẽ tia đối By của By’ ta được yy’//xx’
Cú thể vẽ 2 gúc ở vị trớ đồng vị.
Cho gúc nhọn xOy và điểm O’. Yờu cầu vẽ gúc nhọn x’O’y’ cú O’x’//Ox , O’y’//Oy; so sỏnh 2 gúc.
Bài 29: 1HS lờn vẽ hỡnh.
x
O
O’
x’
y’
y
Hoặc vẽ hỡnh nhuư sau
O’
x
x’
y’
y
O
So sỏnh 2 gúc : bằng nhau.
 3.Hướng dẫn về nhà 
 Bài tập : 30(sgk) , 24,25,26(sbt-78)
 Khẳng định bằng suy luận kết quả bài 29
Ngày 16 thỏng 09 năm 2013
Tiết 8 :tiên đề ơ -clit về hai đường thẳng song song
A.Mục tiờu
-Hiểu được tiện đề ơclit là cụng nhận tớnh duy nhất của đường thẳng b đi qua M ( khụng thuộc a) và song song a.
-Hiểu rằng nhờ tiờn đề ơclit mới cú tớnh chất của 2 đường thẳng song song:”nếu 2 đường thẳng song song thỡ cỏc gúc so le trong (đồng vị ) bằng nhau”.
-Kĩ năng : cho biết 2 đường thẳng song song . Cho biết số đo của 1 gúc , biết cỏch tớnh số đo cỏc gúc cũn lại.
B.Chuẩn bị : SGK, thước thẳng, thước đo gúc
C.Tiến trỡnh dạy học
1.Kiểm tra bài cũ 
2.Bài giảng
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
a
b
M
1.Tỡm hiểu tiờn đề ơclit
Yờu cầu HS làm nhỏp bài toỏn sau : 
Cho điểm M khụng thuộc đường thẳng a.Vẽ đường thẳng b đi qua M và b//a ?
Gọi 1 HS lờn bảng làm.
Gọi tiếp 1 HS lờn làm lại.(cú thể theo cỏch khỏc)
Cú nhận xột gỡ về 2 đường thẳng mà 2 bạn vẽ ?
Như vậy liệu cú bao nhiờu đường thẳng đi qua M và song song a?
Bằng kinh nghiệm thực tế người ta nhận thấy : Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a chỉ cú một đường thẳng song song với a. Đú chớnh là tiờn đề Ơclit
Tiờn đề Ơclit(sgk)
Cho HS đọc phần “cú thể em chưa biết “
Vậy 2 đường thẳng song song cú tớnh chất gỡ ?
2.Tớnh chất của 2 đường thẳng song song
Cho HS làm ? trong SGK
Gọi 3 HS lần lượt làm
Qua bài toỏn trờn ta cú nhận xột gỡ ?
Kiểm tra thờm gúc trong cựng phớa ?
Đú chớnh là tớnh chất 2 đường thẳng song song
Tớnh chất (sgk)
Cả lớp làm bài :
2 đường thẳng trựng nhau.
Đọc lại tiờn đề
đ
Đọc bài

Tài liệu đính kèm:

  • dochinh hoc 7 thoa.doc