Đề kiểm tra chương III - Đại số lớp 7

doc 1 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 680Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chương III - Đại số lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra chương III - Đại số lớp 7
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III- ĐẠI SỐ 7
Thời gian làm bài : 45 phút (không kể thời gian giao đề)
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm )	
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án Đúng nhất:
Bài 1 ( 2,0đ). The Maths test scores (Semeter I) of class 7B are given in following :
Value (x)
0
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Frequency(n)
0
0
0
1
3
6
7
16
10
5
2
Choose the correct answer in the following statement:
1. The values are: 
 A. 36; B. 40 C. 38. D. 50
2. The number of different values of the signs are: 
 A. 11; B. 10; C. 8. D. 9
3. The Mode of the signs are:
 A. 1 ; B. 7 ; C. 12. D.10
4. The average number of the values:
 A. 5.68 ; B. 6.88 ; C. 4.28. D. 5.28
Bài 2. ( 1,0đ). Số cân nặng của 20 HS (làm tròn đến kg) trong một lớp được ghi lại như sau:
Số cân nặng (x)
28
30
31
32
36
45
Tần số (n)
3
3
5
6
2
1
N = 20
5. Dấu hiệu điều tra ở đây là: 
A. Số cân nặng của mỗi học sinh trong 1 lớp	
B. Số cân nặng của 20 học sinh	Số cân nặng của mỗi học sinh (làm tròn đến kg) trong 20 học sinh của một lớp. 
C. Số cân nặng của mỗi học sinh (làm tròn đến kg) trong 20 học sinh của một lớp. 	 
D. Mỗi học sinh
6. Mốt của dấu hiệu là: A. 45	B. 6	C. 31	D. 32	
B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1: (6 điểm). Thời gian giải xong một bài toán (tính bằng phút) của mỗi học sinh lớp 7 được ghi lại ở bảng sau:
10
13
15
10
13
15
17
17
15
13
15
17
15
17
10
17
17
15
13
15
a/ Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị khác nhau là bao nhiêu?
b/ Lập bảng “tần số” và tìm mốt của dấu hiệu.
c/ Tính số trung bình cộng
d/ Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.
Bài 2: (1 điểm). Điểm kiểm tra “1 tiết” môn toán của một “tổ học sinh” được ghi lại ở bảng “tần số” sau:
Điểm (x)
5
6
9
10
Tần số (n)
2
5
n
2
Biết điểm trung bình cộng bằng 7,6. Hãy tìm giá trị của n.

Tài liệu đính kèm:

  • dockiem_tra_song_ngu.doc