Giáo án Đại số 7 - Năm học 2014 - 2015

doc 197 trang Người đăng nguyenlan45 Lượt xem 902Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Đại số 7 - Năm học 2014 - 2015", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Đại số 7 - Năm học 2014 - 2015
Chương I: SỐ HỮU TỈ - SỐ THỰC
Tiết 1: §1. TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ
Ngày soạn: 21/08/2014
Ngày dạy: 25/08/2014. Tại lớp: 7B. Tổng số HS: ........ Vắng:..........
Ngày dạy: 27/08/2014. Tại lớp: 7A. Tổng số HS: ........ Vắng:..........
I. Mục tiêu:
	- Kiến thức: 
+ Học sinh nắm được khái niệm số hữu tỉ, cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, qua đó đó biết vận dụng so sánh các số hữu tỉ
+ Học sinh nhận biết được mối quan hệ giữa các tập số tự nhiên, số nguyên, và số hữu tỉ
	- Kỹ năng: Rèn kỹ năng so sánh các số hữu tỉ và biểu diễn các số hữu tỉ trên trục số
	- Thái độ: Hình thành đức tính cẩn thận trong công việc
II. Chuẩn bi:
	- Giáo viên: Trục số hữu tỉ, bảng phụ vẽ hình 1 SGK
	- Học sinh: Ôn tập kiến thức phần phân số học lớp 6
III. Tiến trình bài dạy:
	1. Kiểm tra bài cũ: (3’)
	Câu hỏi: 
	1. Nêu định nghĩa phân số bằng nhau? cho ví dụ 
	2. Cho phân số tìm các phân số bằng phân số đã cho
	HS: Trả lời
	GV: Chữa lại
	2. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh	
Hoạt động 1: Đặt vấn đề vào bài(1’)
 Ở lớp 6 ta đã học về khái niệm phân số vậy tất cả các số biểu diễn một số gọi là gì?
Để tìm hiểu ta học bài hôm nay
Hoạt động 2: 1. Số hữu tỉ(15’)
 Em quan sát cách viết các số ở ví dụ SGK qua bảng phụ sau:
Ví dụ: 
 Vậy các số ở trên đều là các số hữu tỉ, em hãy nêu khái niệm số hữu tỉ
 Khái niệm: Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng với 
GV: Đưa ra kí hiệu
 Yêu cầu HS làm ?1; ?2 (SGK/T5) theo nhóm
GV nhận xét các nhóm và chốt
HS: Quan sát trên bảng phụ và SGK và đưa ra nhận xét mỗi số có vô số cách viết khác nhau nhưng có cùng một giá trị
HS: Số hữu tỉ là số có dạng với 
HS ghi vào vở
HS: Hoạt động theo nhóm
Hoạt động 3:2. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số(12’)
GV: Em nhắc lại cách biểu diễn số nguyên trên trục số
 Ví dụ 1: Biểu diễn số nguyên trên trục số
 Ví dụ 2: Biểu diễn số trên trục số
 Tương tự với một số bất kỳ ta sẽ biểu diễn được trên trục số
HS: Nhắc lại cách biểu diễn số nguyên trên trục số 
HS: Để biểu diễn số trên trục số ta làm như sau
Chia đoạn thẳng đơn vị làm 4 phần 
Lấy 1 đoạn làm đơn vị mới bằng vậy số đẵ được biểu
Hoạt động 4:3. So sánh hai số hữu tỉ(5’)
GV: Em hãy nhắc lai các phương pháp so sánh hai phân số 
 Vậy để so sánh hai số hữu tỉ ta có thể đưa về việc so sánh hai phân số 
 Hoặc ta so sánh hai số hữu tỉ qua việc biểu diễn nó trên trục số
GV: Cho 
Yêu cầu HS nghiên cứu VD1 và VD2 (SGK/T6,7)
GV giới thiệu về số hữu tỉ dương, số hữu tỉ âm, số 0
Yêu cầu HS làm ?5 (SGK/T7) theo nhóm
 Rút ra nhận xét: >0 nếu a, b cùng dấu
 <0 nếu a, b khác dấu
HS : Nhắc lại
HS nghiên cứu VD1 và VD2 (SGK/T6,7)
HS làm ?5 theo nhóm
Kết quả là: Số hữu tỉ dương: 
 Số hữu tỉ âm: ; -4
Số hữu tỉ không âm cũng không dương: 
Hoạt động 5: Củng cố bài dạy (5’)
Thế nào là số hữu tỉ? Cho ví dụ?
Để so sánh hai số hữu tỉ ta làm thế nào?
Bảng phụ: Bài 1(SGK/T7)
 Gọi 1 HS lên điền 
Bài 2(SGK/T7) Yêu cầu HS làm theo nhóm
HS trả lời câu hỏi
1HS lên điền bảng phụ
HS làm BT 2 theo nhóm
3. Hướng dẫn về nhà: (3’)
	1. Về nhà học và xem lại nội dung bài gồm: khái niệm số hữu ti, biểu diễn số hữu trên trục số và so sánh hai số hữu tỉ
	2. Giải các bài tập sau: Số 3; 4; 5; Trang 3, 4, 
	3. Giáo viên hướng dẫn bài tập sau:
	Bài tập 5:Theo bài ra x < y suy ra a < b
	từ đó suy ra: x <z 
IV. RÚT KINH NGHIỆM 
Tiết 2: §2. CỘNG, TRỪ SỐ HỮU TỈ
Ngày soạn: 10/08/2013
Ngày dạy: 14/08/2013. Tại lớp: 7A. Tổng số HS: ........ Vắng:..........
Ngày dạy: 15/08/2013. Tại lớp: 7B. Tổng số HS: ........ Vắng:..........
I. Mục tiêu:
	- Kiến thức: Học sinh nắm chắc quy tắc cộng, trừ số hữu tỉ, hiểu quy tắc “chuyển vế” trong tập hợp số hữu tỉ 
	- Kỹ năng: Rèn kỹ năng cộng, trừ số hữu tỉ nhanh và đúng vận dụng tốt quy tắc “chuyển vế ”
	- Thái độ: Hình thành tác phong làm việc theo quy trình
II. Chuẩn bi:
	- Giáo viên: Bảng phụ
	- Học sinh: Bảng nhóm, 
 Ôn tập quy tắc cộng, trừ phân số, quy tắc “ chuyển vế ” và quy tắc “dấu ngoặc ”(Toán 6)
III. Tiến trình bài dạy: 
	1. Kiểm tra bài cũ: (6’)
	Câu hỏi:	1. Thực hiện phép tính
	a. ; 	b. 	
	2. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Đặt vấn đề vào bài (1’)
Ta đã biết làm tính với các phân số vậy với một số hữu tỉ bất kỳ ta làm như thế nào?
Hoạt động 2: 1. Cộng, trừ hai số hữu tỉ (10’)
GV: Em thực hiện phép tính 
Vậy để làm tính cộng hai số hữu tỉ ta cần làm gì?
 Ta làm ví dụ sau theo nhóm 
Ví dụ: Tính 
 Qua ví dụ em có đưa ra kết luận gì?
Quy tắc: (SGK/T8)
 Gọi 2 HS nhắc lại quy tắc 
GV ghi dạng tổng quát lên bảng
Yêu cầu HS làm bài 6 (SGK/T10) theo nhóm
 Nhóm chẵn: a, b
 Nhóm lẻ: c, d
HS: Thực hiện tính cộng 
HS: Đưa số hữu tỉ về phân số làm tính với các phân số 
HS làm theo nhóm
Ta có 
HS: Đưa ra nhận xét qua bài làm của nhóm bạn
HS: đưa ra kết luận về quy tắc cộng trừ hai số hữu tỉ
2HS nhắc kại quy tắc
HS ghi vào vở
HS làm bài 6 (SGK/T10) theo nhóm
Kết quả: a) b) -1
 c) d) 
Hoạt động 3:2. Quy tắc chuyển vế (15’)
GV: Em nhắc lai quy tắc chuyển vế đã được học ở phần số nguyên
 Tương tự ta có quy tắc chuyển vế trong tập hợp số hữu tỉ 
 Em hãy phát biểu quy tắc SGK 
GV: Nhắc lại
 Khi chuyển vế một số hạng từ vế này sang vế kia một đẳng thức ta phải đổi dấu cộng thành dấu trừ và dấu trừ thành dấu cộng
Yêu cầu HS nghiên cứu VD (SGK/T9) . Vận dụng làm ?2 theo nhóm
 Nhóm chẵn: a)
 Nhóm lẻ: b)
GV: Nêu chú ý
 Phép tính cộng trừ trong tập Q có đủ các tính chất như trong tập số nguyên Z
HS: Nhắc lại quy tắc chuyển vế đã được học ở phần số nguyên 
HS: Phát biểu quy tắc SGK 
HS: làm ?2 a) 
 b) x = 
Hoạt động 4: Củng cố bài dạy(10’)
Yêu cầu HS làm bài 8(a,c) và bài 9(a,c) (SGK/T10) theo nhóm
 Nhóm 1,2,3: Bài 8a)
 Nhóm 4,5: Bài 8c)
 Nhóm 6,7,8: Bài 9a)
 Nhóm 9,10: Bài 9c)
Têu cầu các nhóm nhận xét bài làm của nhóm bạn
HS: làm việc theo nhóm 
Kết quả:
Bài 8: a) c) 
 Bài 9: a) x= c) x = 
HS: Đưa ra nhận xét qua lời giải của các nhóm khác
3. Hướng dẫn về nhà: (2’)
1. Về nhà học thuộc quy tắc và công thức tổng quát
	Phép cộng và trừ số hữu tỉ, quy tắc chuyển vế
2. Giải các bài tập sau: Bài 7b; bài 8b,d; Bài 9b,d; Bài 10 (SGK/T10) Bài 12,13 (SBT/T5)
3. Ôn tập lại quy tắc nhân, chi phân số. Các tính chất của phép nhân trong Z, phép nhân phân số. Giờ sau: “ Nhân, chia số hữu tỉ ” 
IV. RÚT KINH NGHIỆM 
Ngày soạn: 25/08/2014
Ngày dạy: 01/09/2014. Tại lớp: 7A. Tổng số HS: ........ Vắng:..........
Ngày dạy: 28/08/2014. Tại lớp: 7B. Tổng số HS: ........ Vắng:..........
Tiết 3: §3. NHÂN, CHIA SỐ HỮU TỈ
I. Mục tiêu:
	- Kiến thức: Học sinh nắm vững quy tắc nhân, chia số hữu tỉ và hiểu khái niệm tỉ số của hai số hữu tỉ; 
	- Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng nhân chia số hữu tỉ nhanh và đúng 
	- Thái độ: Hình thành tác phong làm việc theo quy trình ở học sinh
II.Chuẩn bị:
	- Giáo viên: Phiếu học tập ghi bài tập 11, 12
	- Học sinh: Xem trước nội dung bài
III. Tiến trình bài dạy:
	1. Tổ chức: (1’) 
	2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
	Câu hỏi: Tính: 	1. 	2. 
	HS: Làm bài 
	GV: Nhận xét và chữa lại
	3. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Đặt vấn đề vào bài (1’)
Ta đã biết mọi số hữu tỉ đều viết được dưới dạng phận số vậy việc nhân chia số hữu tỉ ta đưa về nhân chia các phân số 
Hoạt động 2: 1. Nhân hai số hữu tỉ (10’)
GV: Gọi 1HS lên bảng làm phép tính sau 
Tính: 
Qua ví dụ trên em có nhận xét gì
Tức là ta có:
Cho 
Yêu cầu HS làm bài 11(SGK/T12) theo nhóm
 Dãy 1: a)
 Dãy 2: b)
 Dãy 3: c)
Các nhóm nhận xét bài của nhóm bạn
HS: Làm tính
Để thực hiện phép nhân hai số hữu tỉ ta đưa về thực hiện phép nhân hai phân số
HS: Làm theo nhóm BT 11 trên bảng nhóm
Kết quả:
a) ; b) - ; c) 
HS: Nhận xét bài làm của các nhóm khác 
Hoạt động 3:2. Chia hai số hữu tỉ (8’)
Em thực hiện tinh chia các phân số sau 
 Như vậy để thực hiện phép chia hai số hữu tỉ ta đưa về việc thực hiện phép chia hai phân số 
Tức là: Cho 
Yêu cầu HS tự nghiên cứu VD (SGK/T11). Sau đố vận dụng làm ? (SGK/T11)
 Gọi 2 HS lên bảng làm
 HS1: a)
 HS2: b)
Chú ý: SGK 
HS: Làm tính chia
Có 
HS nghiên cứu VD trong SGK và làm ?
Kết quả:
a) b) 
Hoạt động 4: Củng cố bài dạy (7’)
Yêu cầu HS làm bài 13 (SGK/T12) theo nhóm 
 Nhóm 1,2,3: a)
 Nhóm 4,5 : b)
 Nhóm 6,7,8: c)
 Nhóm 9,10: d)
HS: Làm bài 13 theo nhóm 
Kết quả:
a) b) 
c) d) -
Làm tiếp 2 bài tập sau:
Tìm x biết: 2)Thực hiện phép tính: 
4. Hướng dẫn về nhà: (3’)
	1. Về nhà học thuộc quy tắc nhân, chia số hữu tỉ 
	2. Giải các bài tập sau: Bài 12,14,15,16 (SGK/T12,13)
 Bài 10,11,14,15 (SBT/T4,5)
	3. Ôn tập giá trị tuyệt đối của một số nguyên
Giờ sau: “ Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân”
Ngày soạn: 01/09/2014
 Ngày dạy: 03/09/2014
Tiết 4: §4. GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ. 
 CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA,SỐ THẬP PHÂN 
I. Mục tiêu:
	- Kiến thức: Học sinh hiểu khái niệm tuyệt đối của một số hữu tỉ;
	- Kỹ năng: Có kỹ năng xác định được giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ; có kĩ năng cộng, trừ, nhân, chia các số thập phân; 
	- Thái độ: HS có ý thức vận dụng tính chất các phép toán về số hữu tỉ để tính toán hợp lí.
II.Chuẩn bị:
	- Giáo viên: Trục số nguyên,bảng phụ
	- Học sinh: Bảng nhóm.
 Ôn tập giá trị tuyệt đối của một số nguyên
III. Tiến trình bài dạy: 
	1. Kiểm tra bài cũ: (6’)
	Câu hỏi: 
	1. Cho x = 4 tìm |x| = ?	2. Cho x = -4 tìm |x| = ? 
	2. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Đặt vấn đề vào bài (1’)
Từ trên ta có |4| = |-4| = 4 vậy mọi thì |x| = ?
Hoạt động 2:1. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ (15’)
 GV: Ta đã biết tìm giá trị tuyệt đối của một số nguyên một cách tương tự ta có thể tìm được giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ vậy em nhắc lại cách tìm giá trị tuyệt đối của một số nguyên 
Vậy giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ là 
Nếu x
Nếu x <0 xxx
Có 
 Hay ta có thể hiểu |x| là khoảng cách từ điểm x trên trục số tới điểm 0 trên trục số 
Bảng phụ 1: ?1 SGK 
Yêu cầu HS nghiên cứu VD (SGK/T14)
Rút ra nhận xét
Yêu cầu HS làm ?2 (SGK/T14) theo nhóm
Nhóm chẵn: a,b)
Nhóm lẻ: c,d)
Bảng phụ 2: Bài 17 (SGK/T15)
Gọi 1 HS lên điền bảng phụ
Nếu x
HS: Nhắc lại 
Nếu x <0 xxx
HS ghi vở: Có 
1 HS lên điền bảng phụ
HS: Đưa ra nhận xét SGK/T14
HS làm ?2 theo nhóm
1 HS lên bảng làm bài 17 trên bảng phụ
Hoạt động 3:2. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân(12’)
GV: Số thập phân là số hữu tỉ vậy để thực hiện các phép tính trên số thập phân ta đưa về thực hiện phép tính với số hữu tỉ
 Hoặc ta đã được làm quen với việc thực hiện phép tính trên số thập phân ở lớp 4 ta áp dụng như đã được học 
Em làm ví dụ sau:
Ví dụ: Tính
(1,13) + (-1,41)
-5,2. 3,14
0,408: (-0,34)
Gọi 3 HS lên bảng làm
Yêu cầu HS làm ?3 (SGK/14)
 HS1: a)
 HS2: b)
Bài 18 (SGK/T15). Yêu cầu HS làm theo nhóm
 Nhóm chẵn: a,b)
 Nhóm lẻ: c,d)
3HS lên làm ví dụ 
Kêt quả: a) -0,28
 b) – 16,328
 c) – 1,2
2 HS lên bảng làm ?3. Dưới lớp làm vào vở. Kết quả: a) – 2,853
 b) 7,992
HS làm bài 18 (SGK/T15) theo nhóm
Kết quả: 
a) – 5,639 b) – 0,32
c) 16,027 d) – 2,16
Hoạt động 4: Củng cố bài dạy (8’)
Bảng phụ 3: Bài 19 (SGK/T15)
 Yêu cầu Hs đứng tại chỗ trả lời
GV: Đưa ra nhận xét và chốt lại
Bài 20a, b (SGK/T15)
Gọi 2 HS lên bảng làm
HS1: a)
HS2: b)
BT: 1) Tìm x biết: 
Cho A = xy-x+0,1. 
 Tính A khi x=-2,39; y=-5,62
HS đứng tại chỗ trả lời bài 19
2 HS lên bảng làm
Kết quả: a) 4,7
 b) 0
3. Hướng dẫn về nhà: (2’)
	1. Học thuộc định nghĩa và công thức xác định giá trị tuyệt đối số hữu tỉ
	2. Giải các bài tập sau: Bài 20c,d; bài 21 (SGK trang 15)
 Bài 24,25,27 (SBT/T7,8)
	3. Ôn lại so sánh số hữu tỉ; Chuẩn bị máy tính bỏ túi; Giờ sau: “ Luyện tập ” 
Ngày soạn: 03/09/2014
Ngày dạy: 06/09/2014
Tiết 5: LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
	- Kiến thức: Học sinh củng cố kiến thức về tập hớp số hữu tỉ, các phép tính trên tập hợp số hữu tỉ và giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ 
	- Kỹ năng: rèn kỹ năng thực hiện các phép tinh nhanh và đúng 
	- Thái độ: Hình thành đức tính cẩn thận ở học sinh
II.Chuẩn bị:
	- Giáo viên: Bảng phụ, thước, máy tính bỏ túi
	- Học sinh: Máy tính bỏ túi, bảng nhóm.
III. Tiến trình bài dạy: 
	1. Kiểm tra bài cũ: (5’)
	Câu hỏi: 1. Cho tìm |x|
	 2. Cho x = 4,5 tìm |x|
	2. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Đặt vấn đề vào bài (1’)
Để củng cố kiến thức và rèn kỹ năng giải bài tập ta đi luyện tập
Hoạt động 2:Chữa bài tập củng cố tập số hữu tỉ (15’)
Bài 21: SGK
Yêu cầu HS làm bài theo nhóm
Qua bài làm của nhóm bạn em có nhận xét gì
GV: Chữa lại như sau
a) ;; 
;
Vậy các phân số biểu diễn cùng một số hữu tỉ
b) Viết 3 ph/s cùng biểu diễn số hữu tỉ ?
Bài 22: (SGK/T16)
Yêu cầu HS làm bài độc lập
GV: Nhận xét và chữa bài.
Bài 23: (SGK/T16)
Yêu cầu HS làm theo nhóm
Nhóm chẵn: a)
Nhóm lẻ: b)
GV gợi ý: Dựa vào tính chất bắc cầu hãy so sánh các số hữu tỉ trong bài 23 
GV: Gọi HS nhận xét, sau đó GV nhận xét và chuẩn hoá.
 Bgiải 
 a) 
b) 
Bài 24: (SGK/T16)
GV cùng HS chữa bài.
a) 
Tương tự gọi 1 HS lên bảng làm phần b)
Bảng phụ: Bài 26 (SGK/T16)
Yêu cầu HS sử dụng máy tính bỏ túi làm theo hướng dẫn.
Sau đó dùng máy tính bỏ túi tính câu a) và c)
HS: Thảo luận nhóm làm bài tập 21 và làm trên bảng nhóm
HS: Đưa ra nhận xét của mình qua bài làm nhóm bạn 
HS ghi vào vở
HS: Lên bảng làm phần b.
1HS lên bảng trình bày
HS: Ghi vào vở
HS: Lên bảng trình bày
HS ghi vào vở
HS ghi vào vở
1HS lên bảng làm phần b) = -2
HS sử dụng máy tính bỏ túi tính giá trị các biểu thức ( theo hướng dẫn)
áp dụng dùng máy tính bỏ túi để tính
– 5,5497
– 0,42
Hoạt động 3:Chữa các bài tập củng cố về giá trị của số hữu tỉ. (15’)
Bài 25: (SGK/T16)
GV: = ?
 áp dụng:Tìm x biết 
|x-1,7|=2,3
Ta có 
Ta có nếu 
Và nếu
HS: Đứng tại chỗ trả lời
 = 
HS ghi vào vở
3. Củng cố: (3’)
 	 Theo từng phần trong giờ luyện tập
4. Hướng dẫn về nhà: (4’)
	1. Xem lại các bài tập đã chữa
	2. Giải các bài tập sau: Bài 23c; 25b (SGK/T16)
 Bài 28,30,31,33,34 (SBT/T8,9) 
	3. Giáo viên hướng dẫn bài tập sau:
	Bài 25b: 	 = 0
	- Phá dấu giá trị tuyệt đối = ?
	- Tìm x?
	Ôn lại định nghĩa lũy thừa bậc n của a. Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số (Toán 6)
 Giờ sau: “ Lũy thừa của một số hữu tỉ” 
IV. RÚT KINH NGHIỆM 
Ngày soạn: 05/09/2014
Ngày dạy: 08/09/2014. 
Tiết 6: §5. LUỸ THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ
I. Mục tiêu:
	- Kiến thức: Học sinh hiểu khái niệm luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ, biết các quy tắc tính tích thương của hai luỹ thừa cùng cơ số, quy tắc tính lũy thừa của lũy thừa; 
	- Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng vận dụng các quy tắc trên trong tính toán.
	- Thái độ: Hình thành đức tính cẩn thận ở học sinh
II.Chuẩn bị:
	- Giáo viên: Bảng phụ, thước thẳng
- Học sinh: Bảng nhóm, thước thẳng
 Ôn tập luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số nguyên
III. Tiến trình bài dạy: 
	1. Kiểm tra bài cũ: (5’)
	Câu hỏi: 1. Tính 25.32 =
	 2. Tính 33:32 =
	HS: Giải BT
	2. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Đặt vấn đề vào bài (1’)
Có thể viết và dưới dạng hai luỹ thừa có cùng cơ số ta làm như thế nào?
Yêu cầu HS nhận xét của nhóm bạn
HS: Nêu cách viết và viết ra bảng phụ theo nhóm 
HS: Đưa ra nhận xét qua bài làm của bạn
Hoạt động 2: Luỹ thừa của một số hữu tỉ (15’)
Nhắc lại khái niệm luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số nguyên?
GV: Tương tự ta có định nghĩa luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ.
Em hãy nêu định nghĩa
Định nghĩa: 
 ()
 x- là cơ số 
 n- là số mũ
Quy ước: 
Ví dụ: 
Khi viết số hữu tỉ x dưới dạng (a,b Z; b0) ta có: ()n = = = 
Yêu cầu HS làm ?1 (SGK/T17)
Gọi 2HS lên bảng làm
HS: Phát biểu khái niệm luỹ thừa vơí số mũ tự nhiên của một số nguyên.
HS: Phát biểu định nghĩa
Ghi dạng TQ vào vở
HS: Lấy ví dụ vào vở
2HS: Lên bảng thực hiện phép tính
Kết quả: 
; (-0,5)2 = 0,25
(-0,5)3 = - 0,125; (9,7)0 = 1
Hoạt động 3:2: Tích và thương của hai luỹ thừa cùng cơ số (8’)
Với a là số tự nhiên khác 0 m > n , em hãy tính:
 am.an =?
 am:an =?
GV: Tương tự như số tự nhiên, đối với số hữu tỉ x, ta có: 
Với mọi 
 Ta có: 
Ví dụ: 
(-0,1)2. (-0,1)3 = (-0,1)5 = - 0,00001
Yêu cầu HS làm ?2 (SGK/T18)
Gọi 2HS lên bảng làm
HS1: a)
HS2: b)
HS: Lên bảng tính
am.an = am+n
am:an = am-n
HS: Lấy ví dụ
2HS: Lên bảng thực hiện
a) = - 243
b) (-0,25)5:(-0,25)3 = (-0,25)2 =0,625
Hoạt động 4:Luỹ thừa của luỹ thừa(6’)
Yêu cầu HS làm ?3 (SGK/T18) theo nhóm
GV: Vậy với mọi ta có:
Ví dụ: 
Bảng phụ: ?4 (SGK/T18)
Gọi 1HS lên điền trên bảng phụ
HS: Hoạt động theo nhóm sau đó đọc kết quả
a) (22)3 = 26
b) [()2]5 = ()10 
1HS: Lên bảng thực hiện
a) [()3]2 = ()6.
b) [(0,1)4]2 = (0,1)8
Hoạt động 5: Củng cố (6’)
Bài 27 (SGK/T19) gọi 2Hs lên bảng làm
Làm tiếp các bài tập sau:
Thực hiện phép tính:
a) 
b) 
c) 
2) Thực hiện phép tính:
a) 
b) 
2HS lên bảng làm được kết quả là
 ; 
(- 0,2)2 = 0,04 ; (- 5,3)0 = 1
 3.Huớng dẫn về nhà : (3’)
 - Học thuộc định nghĩa luỹ thừa bậc n của một số hữu tỉ x và các quy tắc
 - Bài tập về nhà: Bài 28,29,30,31 (SGK/T19)
 Bài 39,40,42,43 (SBT/T9)
 GV: hướng dẫn BT30
	 Tìm x, biết:
 	 Đọc có thể em chưa biết 
 Chuẩn bị máy tính bỏ túi.
 Giờ sau: “Luyên tập ”
IV. RÚT KINH NGHIỆM 
Ngày soạn: 10/09/2014
Ngày dạy: 13/09/2014.
Tiết 7 §6. LUỸ THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ (tiếp)
I. Mục tiêu:
	- Kiến thức: Củng cố cho học sinh khái niệm về luỹ thừa của một số hữu tỉ, HS nắm vững quy tắc luỹ thừa của một tích và luỹ thừa của một thương.
	- Kỹ năng: Vận dụng các quy tắc trên trong tính toán.
	- Thái độ: Say mê học tập
II. Chuẩn bị:
	- Giáo viên: Bảng phụ , phiếu học tập, đồ dùng dạy học
	- Học sinh: Ôn tập các công thức tính luỹ thừa.
III. Tiến trình bài dạy: 
	1. Kiểm tra bài cũ: (6’)
	Câu hỏi: 
	1. Luỹ thừa của một số hữu tỉ với số mũ tự nhiên ?
	 HS: ............... 
	2. Công thức tích và thương của hai luỹ thừa cùng cơ số?
	 HS: ; 
	3. Công thức tính luỹ thừa của một luỹ thừa?
	 HS: 
	2. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Đặt vấn đề vào bài (1’) 
GV: Hãy tính và So Sánh 
 a) và 
 b) và 
 Vậy làm thế nào để tính nhanh 
 (0,125)3.83 = ?
Kết quả:
a) = b) = 
Hoạt động 2: Luỹ thừa của một tích (12’)
GV: Qua kết quả bài tập trên, em hãy phát biểu công thức tính luỹ thừa của một tich?
Công thức: 
	với	,	
(Luỹ thừa của một tích bằng tích các luỹ thừa)
 Áp dụng, hãy tính: 108.28 = ?
 254.28 =?
Yêu cầu HS làm ?2 (SGK/T21)
Gọi 2HS lên bảng làm
HS: với x, y Q, ta có
 (x.y)n = xn.yn 
HS: 108.28 = (10.2)8 = 208
 254.28 = 58.28 = 108
2HS lên bảng làm
Kết quả: a) 1
 b) 27
Hoạt động 3: Luỹ thừa của một thương (15’)
Yêu cầu HS làm ?3 (SGK/T21) theo nhóm
GV: Gọi HS khác nhận xét, sau đó đưa ra công thức tổng quát
Công thức: 
 	, 
(Luỹ thừa của một thương bằng thương các luỹ thừa)
Ví dụ: 
Yêu cầu HS làm ?4 (SGK/T21) theo nhóm
Dãy 1: a)
Dãy 2: b)
Dãy 3: c)
HS: Thực hiện theo nhóm, sau đó đọc kết quả.
Ta có: 
a) 
suy ra = 
b) = = 5.5.5.5.5 = 55 
 ()5 = 55 
Vậy = ()5
HS làm ?4 theo nhóm
Kết quả:
9
-27
125
Hoạt động 4: Củng cố bài dạy (5’)
Yêu cầu HS làm ?5 (SGK/T22)
Gọi 2HS lên bảng làm
HS1: a)
HS2: b)
Bảng phụ: Bài 34 (SGK/T22)
Gọi từng HS đứng tại chỗ trả lời
2HS lên bảng làm ?5 được kết quả là
(0,125)3 . 83 = 13 = 1
(-39)4 : 134 = (-3)4 = 81
HS đứng tại chỗ trả lời
Kết quả:
a) Sai vì (-5)2 . (-5)3 = (-5)5
b) Đúng
c) Sai vì (0,2)10 : (0,2)5 = (0,2)5
d) Sai vì 
e) Đúng
f) Sai vì 810 : 48 = (23)10 : (22)8 
 = 230 : 216 = 214
3: Hướng dẫn về nhà: (5’)
 - Ôn tập các quy tắc và công thức về luỹ thừa
 - Bài tập về nhà: Bài 35 à 42 (SGK/T22)
 Bài 44,45,46,50,51 (SBT/T10,11)	
	 Giáo viên hướng dẫn bài tập: 39 SGK Tr23
 x Q, x 0 . 
 a) x10 = x7.x3 b) x10 = (x2)5 c) x10 = x12 : x2 
 Bài tập 42 SGK Tr23 Tìm số tự nhiên n, biết
 a) = 2 Suy ra 16 = 2n.2 16 = 2n+1 
 24 = 2n+1 4 = n+1 suy ra n = 3
 Giờ sau: “ Luyện tập ”
IV. RÚT KINH NGHIỆM 
Ngày soạn: 12/09/2014
Ngày dạy: 15/09/2014 
Tiết 8: LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
	- Kiến thức: Củng cố các quy tắc nhân, chia hai luỹ thừa cùng cơ số, quy tắc tính luỹ thừa của luỹ thừa; lũy thừa c

Tài liệu đính kèm:

  • docga_dai_so_7_da_sua.doc