Giải toán trên máy tính cầm tay cấp THCS năm học 2014 – 2015 Trường Thcs Bình Thắng

docx 2 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 898Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giải toán trên máy tính cầm tay cấp THCS năm học 2014 – 2015 Trường Thcs Bình Thắng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giải toán trên máy tính cầm tay cấp THCS năm học 2014 – 2015 Trường Thcs Bình Thắng
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DĨ AN
 TRƯỜNG THCS BÌNH THẮNG
 GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CẤP THCS
Năm học 2014 – 2015
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP......
MÔN GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY
CẤP THCS NĂM HỌC 2012-2013
Thời gian : 150 phút ( Không kể thời gian giao đề)
Bài 1( 5,0 điểm) Tính ( Làm tròn tới chữ số thập phân thứ tư)
Bài 2( 5,0 điểm) 
 Tìm các số sao cho: đồng thời chia hết cho 20 và 13.
Bài 3( 5,0 điểm)
Tính tổng sau 
 Bài 4( 5,0 điểm)
Tìm tất cả các cặp số tự nhiên (x;y;z) thỏa hệ phương trình:
 Bài 5( 5,0 điểm)
 a ) Tìm các số tự nhiên a,b, c biết 
b) Giả sử 
Tính 
Bài 6( 5,0 điểm)
Tìm số dư của phép chia cho 57
Bài 7 ( 5,0 điểm)
Cho đa thức . Biết P(1) = -1; P(2) = 2; P(3) = 7 ; P (4) = 14; P(5) = 23 . Tính P(7) – P(8)
Bài 8 ( 5,0 điểm) 
Cho đa thức . Biết P(x) viết được dưới dạng bình phương của một đa thức. Hãy xác định P(x).
Bài 9 ( 5,0 điểm) 
Cho tam giác ABC đều có cạnh bằng 1. Trên cạnh AC lấy các điểm D, E sao cho\ Ð ABD = Ð CBE = 200. Gọi M là trung điểm của BE và N là điểm trên cạnh BC sao BN = BM. Tính tổng diện tích hai tam giác BCE và tam giác BEN.
Bài 10 ( 5,0 điểm) 
Tam giác ABC có AB = 6,25cm, AC = 12,5cm , góc BAC = 120º. Đường thẳng qua B song song với AC cắt phân giác AD tại I. Tính diện tích tam giác BIC.
 ..................................................hết.........................................

Tài liệu đính kèm:

  • docxde thi casio 2014 hoan chinh.docx
  • docxdap an.docx