Đề và đáp án thi khảo sát chất lượng Địa lí lớp 8 - Trường THCS Cao Thịnh

doc 2 trang Người đăng dothuong Lượt xem 445Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề và đáp án thi khảo sát chất lượng Địa lí lớp 8 - Trường THCS Cao Thịnh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề và đáp án thi khảo sát chất lượng Địa lí lớp 8 - Trường THCS Cao Thịnh
PHßNG GD HUYÖN NGäC LÆC
TR­êng THCS cao thÞnh
ĐÒ KH¶O S¸T CHÊT L­îng hsmn
M¤N: §ÞA LÝ 8
Thêi gian lµm bµi: 60 phót
I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau : ( mỗi câu_ 0.5 điểm )
Câu 1:
Diện tích phần đất liền Châu Á rộng khoảng:
A
41,5 triệu km2
B
42,5 triệu km2
C
40,5 triệu km2
D
43,5 triệu km2
Câu 2:
Châu Á có mấy kiểu khí khậu phổ biến
A
3 kiểu
B
2 kiểu
C
5 kiểu
D
7 kiểu
Câu 3:
Cảnh quan rừng nhiệt đới ẩm của Châu Á phổ biến chủ yếu ở:
A
Đông Á
B
Đông Nam Á và Nam Á
C
Bắc Á
D
Trung Á
Câu 4:
Vào mùa đông khu vực Đông Nam Á có loại gió chính là:
A
Gió Đông Bắc
B
Gió Tây Bắc
C
Gió Đông Nam
D
Gió Tây Nam
Câu 5:
Dân số Châu Á năm 2002 là:
A
2766 triệu người
B
3777 triêu người
C
3766 triệu người
D
3677 triệu người
Câu 6:
Nước xuất khẩu lúa gạo nhất nhì thế giới là:
A
Trung Quốc, Ân Độ
B
Thái Lan, Ân Độ 
C
Ấn Độ, Việt Nam
D
Thái Lan,Việt Nam
Câu 7:
Đồng bằng Tây Xibia được hình thành chủ yếu do sự bồi đắp phù sa của sông:
A
Tig rơ, Ơphơ rat
B
Ô bi, I-ê-nít-xây
C
Sông ấn, sông Hằng
D
Hoàng Hà, Trường Giang
Câu 8:
Khu vực tập trung nhiều dầu mỏ nhất Châu Á là:
A
Nam Á
B
Đông Á
C
Đông Nam Á
D
Tay Nam Á
II: TỰ LUẬN (6 điểm) 
Câu 1: Nêu đặc điểm phát triển kinh tế của khu vực Đông Á hiện nay? (2 đ) 
Câu 2: a/ Nam Á có mấy miền địa hình? (0,5 đ)
 b/ Nêu đặc điểm của mỗi miền? (1,5 đ)
Câu 3: Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện dân số Châu Á so với thế giới theo bảng số liệu sau: (2 đ)
Châu lục, thế giới
Số dân năm 2002 (triệu người)
Châu Á
3766
Thế Giới
6215
ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM
TRẮC NGHIỆM
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
A
B
B
A
C
D
B
D
TỰ LUẬN :
1/ a. 3 miền địa hình
 b.-Phía bắc: Hệ thống núi Hi-ma-li-a cao đồ sộ
 -Giữa: Đồng bằng Ân Hằng rộng và bằng phẳng
 -Phía Nam: Sơn nguyên ĐêCan với 2 rìa nâng cao thành 2 dãy Gát Đông và Gát Tây
2/ -Phát triển nhanh và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao.
-Qúa trình phát triển đi từ sản xuất thay thế hàng nhập khẩu đến sản xuất để xuất khẩu.

Tài liệu đính kèm:

  • docĐề & ĐA HSG Địa 8 năm 2003-2004.doc