Đề và đáp án thi chọn học sinh giỏi Lịch sử lớp 8 - Đề số 10 - Phòng GD & ĐT Thủy Nguyên

doc 2 trang Người đăng dothuong Lượt xem 509Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề và đáp án thi chọn học sinh giỏi Lịch sử lớp 8 - Đề số 10 - Phòng GD & ĐT Thủy Nguyên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề và đáp án thi chọn học sinh giỏi Lịch sử lớp 8 - Đề số 10 - Phòng GD & ĐT Thủy Nguyên
	UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
----------------
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI
MÔN: LỊCH SỬ 8
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
Câu 1( 2 điểm): 
Vì sao cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929- 1933 được gọi là cuộc khủng hoảng kinh tế “thừa”? Các biện pháp mà các nước tư bản thực hiện nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng đó.
Câu 2(2 điểm): 
Tại Gia Định, quân đội triều đình Huế đã mắc sai lầm như thế nào? Sai lầm đó dẫn đến hậu quả gì?
Câu 3( 3 điểm): 
Phân tích nội dung cơ bản của Hiệp ước Hắc-măng?
Câu 4( 3 điểm): 
So sánh để thấy được điểm mới và điểm khác trong con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc so với các bậc tiền bối.
--------------- HẾT ---------------
UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
----------------
HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG
MÔN: LỊCH SỬ 8
Câu
Đáp án
Điểm
1
- Vì đây là cuộc khủng hoảng sản xuất “cung” vượt quá “cầu”, hàng hóa ế thừa, sức mua của người dân giảm sút đưa đến khủng hoảng.
- Hai biện pháp để giải quyết cuộc khủng hoảng:
+ Thực hiện chính sách cải cách kinh tế- xã hội( Anh, Pháp, Mĩ) nơi có chế độ chính trị khá ổn định.
+ Phát xít hóa chế độ thốnh trị và phát động cuộc chiến tranh để phân chia lại thế giới.
1,0
0,5
0,5
2
- Tại Gia Định, quân đội triều đình Huế đã không kiên quyết chống giặc ngay từ đầu. Vì vậy, không tận dụng được thời cơ khi lực lược địch yếu hơn để phản công mà lại chủ trương cố thủ.
- Sai lầm của quân đội triều đình Huế tại Gia Định đã làm cho Thực dân Pháp có điều kiện củng cố lực lượng. Sau khi kí Hiệp ước Bắc Kinh( 25/10/1860), tạm thời chiến tranh với Trung Quốc, Pháp đưa quân thêm vào đánh nước ta.
- Quân triều đình chống cự quyết liệt, nhưng trước hỏa lực mạnh mẽ của địch nên phải chịu thất bại.
- Hậu quả là quân Pháp chiếm được các tỉnh: Định Tường, Biên Hòa, Vĩnh Long.
0,5
0,5
0,5
0,5
3
- Triều đình Huế thừa nhận quyền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kì, Trung Kì.
- Triều đình Huế chỉ được cai quản vùng đất Trung Kì nhưng mọi việc đều phải thông qua viên Khâm sứ Pháp ở Huế.
- Mọi việc giao thiệp với nước ngoài đều do Pháp nắm.
1,0
1,0
1,0
4
- Các nhà yêu nước đó noi theo, hướng về Nhật( một nước Phương Đông), chủ trương dựa vào sự giúp đỡ của Nhật để chống lại Pháp( Phan Bội Châu), hoặc dựa vào Pháp để chống lại triều đình phong kiến hủ bại.
- Nguyễn Tất Thành chủ trương hướng sang Phương Tây, đến chính các nước đế quốc đang thống trị các dân tộc thuộc địa, trong đó có đế quốc Pháp đang thống trị dân tộc mình để tìm hiểu thực tế. Người đã làm rất nhiều nghề để kiếm sống, học tập, rèn luyện trong phong trào của quần chúng lao động và giai cấp công nhân để timg hiểu con đường cứu nước đúng đắn.
1,5
1,5
--------------- HẾT ---------------

Tài liệu đính kèm:

  • docsu 8_hsg_10.doc