Đề trắc nghiệm kiểm tra 45p Giải tích 12 - Đạo hàm và ứng dụng - Trường THPT Năm Tiền Hải

doc 3 trang Người đăng dothuong Lượt xem 493Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề trắc nghiệm kiểm tra 45p Giải tích 12 - Đạo hàm và ứng dụng - Trường THPT Năm Tiền Hải", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề trắc nghiệm kiểm tra 45p Giải tích 12 - Đạo hàm và ứng dụng - Trường THPT Năm Tiền Hải
TRƯỜNG THPT NAM TIỀN HẢI
ĐỀ A
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
Phần: Đạo Hàm Và Ứng Dụng
Thời gian làm bài: 45 phút 
Họ, tên thí sinh:..................................................................... .
Lớp: . 
Điểm...
Câu 1: Cho hàm số y = x3 – 2mx + 1. Tìm m để hàm số đạt cực tiểu tại x = 1 ?
A. m = ;	B. m = ;	C. m = - ;	D. m = -.
Câu 2: Tập xác định của hàm số là:
A. 	B. 	C. 	D. .
Câu 3: Tìm M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số Hàm số :
A. B. C. D.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây là đúng về sự đơn điệu của hàm số 
A. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định. B. Hàm số đồng biến trong khoảng(-; -1)
C. Hàm số này luôn nghịch biến trên tập xác định D. Hàm số đồng biến trong khoảng (1; +)
Câu 5: Phương trình có nghiệm khi:
A.	B.	C.	D. 
Câu 6: Cho hàm số: . Tìm các giá trị của tham số m để đường thẳng cắt đồ thị hàm số (C) tại 2 điểm phân biệt A, B sao cho .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7: Hàm số chỉ đạt cực đại mà không có cực tiểu với m:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8: Cho hàm số có đồ thị là (H). Phương trình tiếp tuyến tại giao điểm của (H) với trục hoành là:
A. y = 2 x – 4	B. y = - 3x + 1	C. y = - 2x + 4	D. y = 2 x
Câu 9: Cho hàm số . Phương trình y’ = 0 có 2 nghiệm x1 , x2. Khi đó x1.x2 =
A. - 8	B. 8	C. 5	D. - 5
Câu 10: Cho hàm số , khi đó bằng:
A. 0	B. - 4	C. 	D. 
Câu 11: Cho đồ thị . Tìm m để cắt Ox tại 4 điểm phân biệt ?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 12: Cho hàm số. Giá trị lớn nhất của hàm số bằng
A. 2	B. 1	C. 0	D. 
Câu 13: Khẳng định nào sau đây là đúng về hàm số :
A. Có cực đại và không có cực tiểu	B. Đạt cực tiểu tại x = 0
C. Có cực đại và cực tiểu	D. Không có cực trị.
Câu 14: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 15: Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ 
x0 = - 1 bằng:
A. - 2	B. 2	C. 0	D. Đáp số khác
Câu 16: Miền xác định của hàm số là:
A. D = R	B. D = 	C. D = R\{3}	D. D = (3; )
Câu 17: Cho hàm số y = f(x) = x.cotgx. Đạo hàm f’(x) của hàm số là :
A. cotx	B. 	C. 	D. 
Câu 18: Với giá trị nào của m thì hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định
A. Đáp án khác	B. m - 2	D. m < 1
Câu 19: Định m để hàm số luôn luôn nghịch biến khi:
A. 2 - 2	C. m =1	D. 
Câu 20: Cho hàm số . Với giá trị nào của m thì hàm số có 3 cực trị:
A. 	B. m < 0	C. m = 0	D. m 
Câu 21: Đồ thị hàm số nào sau đây có hình dạng như hình vẽ bên
A. 	
B. 	
C. 	
D. 
Câu 22: Cho hàm số Các phát biểu sau, phát biểu nào Sai ?
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng ;
B. Hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng của tập xác định của nó;
C. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng .
D. Đồ thị hàm số (C) có giao điểm với Oy tại điểm có hoành độ là ;
Câu 23: Gọi (C) là đồ thị của hàm số . Có hai tiếp tuyến của (C) cùng song song với đường thẳng y = -2x + 5. Hai tiếp tuyến đó là :
A. y = -2x + và y = -2x + 2 ;	B. y = -2x + 4 và y = -2x – 2 ;
C. y = -2x - và y = -2x – 2 ;	D. y = -2x + 3 và y = -2x – 1.
Câu 24: Trong các tiếp tuyến tại các điểm trên đồ thị hàm số , tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất bằng :
A. 3	B. - 4	C. 0	D. - 3
Câu 25: Cho hàm số y = f(x)= ax3+bx2+cx+d, a0 .Khẳng định nào sau đây sai ?
A. Đồ thị hàm số luôn cắt trục hoành	B. Hàm số luôn có cực trị
C. Đồ thị hàm số luôn cắt trục tung	D. Đồ thị hàm số luôn có tâm đối xứng.

Tài liệu đính kèm:

  • docDE KIEM TRA CHUONG 1GIAI TICHCO DAP AN.doc