Đề thi violympic Toán Lớp 4 - Vòng 2 - Năm học 2015-2016

docx 2 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 20/07/2022 Lượt xem 24Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi violympic Toán Lớp 4 - Vòng 2 - Năm học 2015-2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi violympic Toán Lớp 4 - Vòng 2 - Năm học 2015-2016
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1:
Một hình chữ nhật có chiều dài 35cm, chu vi hình chữ nhật bằng 88cm. Diện tích hình chữ nhật đó là 
Câu 2:
Số gồm 8 trăm nghìn, 8 nghìn và 4 đơn vị được viết là 
Câu 3:
Số gồm 4 trăm nghìn, 9 trăm, 2 chục và 8 đơn vị được viết là 
Câu 4:
Số lớn nhất có sáu chữ số là số nào?
Trả lời:
Số lớn nhất có sáu chữ số là .
Câu 5:
Số hai trăm chín mươi hai nghìn ba trăm sáu mươi lăm được viết là 
Câu 6:
Số bốn trăm ba mươi sáu nghìn năm trăm bảy mươi hai được viết là 
Câu 7:
Số chín trăm năm mươi tám nghìn ba trăm linh sáu được viết là 
Câu 8:
Cho biết chữ số thuộc hàng đơn vị của số 305128 là chữ số nào? 
Trả lời:
Chữ số thuộc hàng đơn vị của số 305128 là 
Câu 9:
Cho biết chữ số thuộc hàng nghìn của số 104237 là chữ số nào? 
Trả lời:
Chữ số thuộc hàng nghìn của số 104237 là 
Câu 10:
Tìm  biết:   
Trả lời:  
Bài thi số 319:43
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1:
Số bé nhất có sáu chữ số là số nào?
Trả lời:
Số bé nhất có sáu chữ số là .
Câu 2:
Số lớn nhất có ba chữ số là số nào?
Trả lời:
Số lớn nhất có ba chữ số là .
Câu 3:
Một hình chữ nhật có chiều dài 35cm, chu vi hình chữ nhật bằng 88cm. Diện tích hình chữ nhật đó là 
Câu 4:
Diện tích hình vuông có chu vi bằng  là 
Câu 5:
Số bảy trăm sáu mươi lăm nghìn hai trăm ba mươi tư được viết là  
Câu 6:
Số một trăm ba mươi lăm nghìn hai trăm bốn mươi tám được viết là 
Câu 7:
Số năm trăm tám mươi ba nghìn không trăm hai mươi được viết là 
Câu 8:
Tìm  biết:   
Trả lời:  
Câu 9:
Cho biết chữ số thuộc hàng chục nghìn của số 470325 là chữ số nào? 
Trả lời:
Chữ số thuộc hàng chục nghìn của số 470325 là 
Câu 10:
Cho biết chữ số thuộc hàng trăm nghìn của số 218679 là chữ số nào? 
Trả lời:
Chữ số thuộc hàng trăm nghìn của số 218679 là 

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_thi_violympic_toan_lop_4_vong_2_nam_hoc_2015_2016.docx