Đề thi violympic Toán Khối 4 - Vòng 1 - Năm học 2015-2016

pdf 4 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 20/07/2022 Lượt xem 62Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi violympic Toán Khối 4 - Vòng 1 - Năm học 2015-2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi violympic Toán Khối 4 - Vòng 1 - Năm học 2015-2016
Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại  
MATH VIOLYMPIC CONTEST ONLINE – GRADE 4 – ROUND 1ST 
ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET – VIOLYMPIC – LỚP 4 - VÒNG 1 
VIOLYMPIC 2015 – 2016 
LỚP 4 – VÒNG 1 ( Ra ngày 05 -09-2015) 
ThiViolympic.com - Bài thi số 1 : Sắp xếp theo thứ tự tăng dần ( 100 điểm) 
Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại  
* SẮP XẾP THỨ TỰ LÀ: 
1282 < 1954 < 1970 < 2809 < 7953 < 9327 < 9436 < 9654 < 10000+386 < 4000x3 < 
17000+1983 < 19000+1000 < 24000+680 < 28000+32x9 < 30000+4162x4 < 50000+307x7 < 
13066x4 < 14255x4 < 50000+52338:6 < 45000+3750x5. 
ThiViolympic.com - Bài thi số 2 : Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! ( 100 điểm) 
: 
Câu hỏi 1: 
 . 17479 
Câu hỏi 2: 
 . 58364 
Câu hỏi 3: 
 . 19845 
Câu hỏi 4: 
 .. 7000 
Câu hỏi 5: 
  9000 
Câu hỏi 6: 
 . 42000 
Câu hỏi 7: 
 .. 75000 
Câu hỏi 8: 
Giá trị của trong biểu thức là : . 2 
Câu hỏi 9: 
Nếu thì giá trị của biểu thức = 1000 – 248 : 8 = 1000 – 31 = 969 
Câu hỏi 10: 
Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại  
Tính giá trị của biểu thức: với 551 
Câu hỏi 11: 
Tính diện tích hình chữ nhật biết chu vi hình chữ nhật bằng 86cm và chiều dài hình chữ nhật 
bằng 35cm. Trả lời: Diện tích hình chữ nhật là:  280 
Câu hỏi 12: 
Tính giá trị của biểu thức: với . 8000 
Câu hỏi 13: 
Chu vi hình vuông có diện tích bằng là : ............ cm. 16 
Câu hỏi 14: 
Cho một hình chữ nhật, nếu ta giảm chiều dài 5cm và tăng chiều rộng 5cm thì ta được một 
hình vuông có cạnh dài 41cm. Tính chu vi hình chữ nhật đó. 
Trả lời: Chu vi hình chữ nhật là: . cm. 164 
Câu hỏi 15: 
Giá trị biểu thức 78 x m + 42 x m – 20 x m với m = 9 là:........... . (900) 
ThiViolympic.com - Bài thi số 3 : Đi tìm kho báu ( 100 điểm) 
Câu hỏi 1: 
- 28 000 - 7 000 + 3 000 = .............. (24 000) 
Câu hỏi 2: 
- Viết số gồm tám chục nghìn, sáu đơn vị và 5 chục . Số đó là :  
(80 056) 
Câu hỏi 3: 
- Khi viết thêm chữ số 2 vào bên phải số 7554 thì số này tăng thêm .. đơn vị . 
(67988) 
Câu hỏi 4: 
- Nếu viết thêm chữ số 3 vào bên trái số có 4 chữ số thì số đó tăng thêm .. đơn vị . 
(30 000) 
Câu hỏi 5: 
Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại  
- Cho biểu thức A = a x 3 + 7593. Biểu thức A có giá trị bằng 8241 khi a = ........... (216) 
Câu hỏi 6: 
- Giá trị biểu thức 60571 : a + 27384 với a = 7 là:........... . (36037) 
Câu hỏi 7: 
- Giá trị biểu thức 3269 x a + 15847 với a = 5 là:........... . (32192) 
Câu hỏi 8: 
- Giá trị biểu thức 375 x (72 : n) + 49 với n = 8 là:........... . (3424) 
Câu hỏi 9: 
- Giá trị biểu thức 12389 - 2075 x m với m = 5 là:........... . (2014) 
Câu hỏi 10: 
- Cho biểu thức B = 51824 - n x 9. Biểu thức B có giá trị bằng 7607 khi n = ........... (4913) 
___________________o0o___________________ 
Mời thầy cô và các bạn vào  để có tất cả các Đề thi Violympic 
Giải toán trên mạng năm học 2015 -1016 – Hay tất cả các thông tin - hướng dẫn giải 
mới nhất của lớp học này 
Thầy cô và các bạn tải miễn phí tài liệu này với mục đích giáo dục nhưng tuyệt đối 
không sao chép phát tán với mọi mục đich khác. Nếu cá nhân tổ chức nào vi phạm 
điều này. Chúng tôi sẽ gọi điện trực tiếp đến nơi chủ quản và truy cứu trách nhiệm 
hình sự theo Luật bản quyền hiện hành. 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_thi_violympic_toan_khoi_4_vong_1_nam_hoc_2015_2016.pdf