Đề thi Violympic năm học: 2015- 2016 Toán 9 vòng 1

doc 3 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 949Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi Violympic năm học: 2015- 2016 Toán 9 vòng 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi Violympic năm học: 2015- 2016 Toán 9 vòng 1
VIOLYMPIC .VN _ NĂM HỌC : 2015- 2016 
TOÁN 9
VÒNG 1
Bài 1:
1/ Căn bậc hai của 361 là: 19..
2/ Tìm x biết : thì x = 64
3/ Tìm x để biểu thức thì x = 0
4/ Tìm x nhỏ nhất biết thì x = 5
5/ Nghiệm của phương trình thì x = -3
6/ Tìm nghiệm nguyên của PT : thì x = 1 ; 2 ; 3
7/ GTNN của là .-1,75
8/ GTNN của là 2..
 9/ Kết quả của ( có vô số dấu căn ) bằng 2
10/ So sánh a = 8 > b = 
11/ Tam giác vuông có cạnh góc vuông bằng 5, cạnh huyền bằng 13 
 Tính diện tích tam giác vuông ?
 Tính cạnh góc vuông thứ hai = 12
 Diện tích tam giác = (12.5 ) : 2 = 30 
12/ Hình chữ nhật ABCD có AH vuông góc BD , biết DH = 9 , HB = 16
 Tính diện tích hình chữ nhật 
 Theo ht lượng 1 có : AD2 = BD.DH = 9.(9+16)= 9.25
 AD = 
 AB = 
Diện tích AD.AB = 15.20 = 300 
 Tính BC = 15
 Theo ht lượng 1 có : AC2 = BC.HC
 HC = 
13/ Tính HC = ? 
BÀI 2/ VONG 1 _ Chọn các ô có kết quả tăng dần 
1/ GTNN là = , GTNN = 0
2/ GTNN là = 
 ĐS: GTNN = 0,75
BÀI 3/ VONG 1 
1/ Điều kiện xác định là x = 2
2/ Tìm x nguyên để biểu thức có nghĩa 
 GIAI: x và x > -1 suy ra : -1< x , do đó x = 0; 1; 2 
3/ Tìm x nguyên để biểu thức có nghĩa 
 GIAI: x > 2 và x < 6 suy ra : , do đó x = 3; 4; 5 
4/ Nghiệm PT 
 GIAI : ĐK x 
 Bình phương 2 vế được : x2 + x - 2 = 0 suy ra x = 1( loại) ; x = -2( nhận) 
5/ Nghiệm không âm PT : x2 – 60,84 = 0 suy ra x = 7,8
6/ Nghiệm nguyên của PT : 
 GIAI : ĐK : x 
 Bình phương 2 vế được : x – 1 < 9 x < 10 
 Kết hợp ĐK thì 1 x < 10 Vậy x = 9
6.1/ Nghiệm nguyên của PT : 
 GIAI : ĐK : x 
 Bình phương 2 vế được : 5 - 2x 16 x 
 Kết hợp ĐK thì -5,5 x 2,5 Vậy x = -5; -4; -3; -2; -1; 0 ; 1; 2
7/ Nghiệm PT 
 GIAI 
 (*)
 Xét các khoảng giá trị 
 + x < 1 thì (*) 1 – x + x – 2 = x – 3 x =2 ( loại )
	 + thì (*) x – 1 + x – 2 = x – 3 x = 0 ( loại )
 + x > 2 thì (*) x – 1 - x + 2 = x – 3 x = 4 ( nhận )
8/ Giá trị biểu thức 
9/ Tính 
10/ Tính 
11/ Rút gọn biểu thức ( với x > ) 
 GIAI = 
12/ GTLN của 
	GIAI : 
 Vậy GTLN = -2 
13/ GTLN của 
 GIAI :
14/ Tính BH ?
15/ Tính AB = ? 
Theo htl 1 có : AB2 = BC.HB = 5 . 2 = 10 
AB = 
16/ Tính AD = ? 
Tính HC = 12
 DC2 = AC.HC AC = DC2 : HC = 132 : 12= 
AH = AC – HC = - 12 = 
AB = 

Tài liệu đính kèm:

  • docviolympic_nh_2015_2016_vong_1.doc