Đề thi Violympic môn Toán khối 4 vòng 11 - Năm học 2016-2017

doc 1 trang Người đăng dothuong Lượt xem 411Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi Violympic môn Toán khối 4 vòng 11 - Năm học 2016-2017", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi Violympic môn Toán khối 4 vòng 11 - Năm học 2016-2017
Bài thi số 219:32
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1:
Tính: 49887 :241=
Câu 2:
Tìm x, biết: 
Trả lời: x=
Câu 3:
Một tàu siêu tốc đi từ A đến B mỗi giờ đi được 342km. Biết A cách B 4446km. Như vậy tàu đó đi từ A đến B hết  giờ.
Câu 4:
Tìm x, biết: 
Trả lời: x=
Câu 5:
Tính: 1640 :41 :4=
Câu 6:
Trong 15 ngày một tổ dệt được 6870 cái khăn. Hỏi tổ đó dệt 5496 cái khăn trong bao lâu? ( Biết số khăn dệt được trong mỗi ngày như nhau).
Trả lời: Tổ đó dệt 5496 cái khăn trong  ngày.
Câu 7:
Cho một số tự nhiên. Nếu lấy số đó nhân với 15 thì được tích là 4125. Nếu lấy số đó nhân với 184 thì được tích là 
Câu 8:
Thương của 75582 và số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau là 
Câu 9:
Tìm một số tự nhiên, biết rằng 25 lần số đó hơn 15 lần số đó cộng với 1968 là 2552 đơn vị.
Trả lời: Số cần tìm là 
Câu 10:
Tìm x, biết: 
Trả lời: x=

Tài liệu đính kèm:

  • docVong_11_toan_4_olimpic_16_17.doc