Đề thi Violympic 9 vòng 15

doc 4 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 986Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi Violympic 9 vòng 15", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi Violympic 9 vòng 15
VÒNG 15 LOP 1 2012-3013
BÀI THI SỐ 2 
Câu 1: Nhà bác Hạnh nuôi tất cả được 50 con gà và 20 con ngỗng. Vậy cả gà và ngỗng nhà bác Hạnh nuôi tất cả  con.
Câu 2: Hoa có 19 con tem, Hoa cho bạn Mai 4 con tem cho bạn Lan 4 con tem.  Vậy Hoa còn lại số con tem là  con tem.
Câu 3: Nhà bác Phúc nuôi tất cả được 30 con gà và 50 con vịt.  Vậy cả gà và vịt nhà bác Phúc nuôi tất cả  con.
Câu 4: 10 + 20 +  = 60	Câu 5: 0 + 10 +  = 90
Câu 6: 90 - 30 -  = 10
Câu 7: Một đoàn xe có 8 cái gồm 3 loại, xe con; xe khách và xe tải. Biết số xe con nhiều nhất, xe tải ít nhất. Hỏi trong đoàn xe đó có mấy xe tải?
Trả lời: Trong đoàn xe có  xe tải.
Câu 8: Lan có 7 bức tranh, mỗi bức tranh một màu ,gồm 3 loại màu xanh,đỏ,tím.Biết số bức tranh màu xanh là nhiều nhất , màu tím là ít nhất. Em hãy cho biết Lan có mấy bức tranh màu xanh? Trả lời:     Số bức tranh màu xanh của Lan là  bức.
Câu 9: Lan có 6 bức tranh, mỗi bức tranh một màu ,gồm 3 loại màu xanh,đỏ,tím.Biết số bức tranh màu xanh là nhiều nhất, màu đỏ ít nhất. Em hãy cho biết Lan có mấy bức tranh màu tím? Trả lời:    Số bức tranh màu tím của Lan là  bức.
Câu 10: Việt có 19 con tem, Việt cho Mai và Lan mỗi bạn 4 con tem. Hỏi Việt còn lại bao nhiêu con tem? Trả lời: Việt còn lại  con tem.
BÀI THI SỐ 2
Câu 1: Đào có 18 cái kẹo, Đào cho bạn Mai 3 cái cho bạn Lan 3 cái.  Vậy Đào còn lại số kẹo là  cái.
Câu 2: Nhà bác Hạnh nuôi tất cả được 50 con gà và 20 con ngỗng. Vậy cả gà và ngỗng nhà bác Hạnh nuôi tất cả  con.
Câu 3: Lan có 18 cái kẹo, Lan cho bạn Huệ 4 cái ; Lan ăn đi 2 cái. Vậy Lan còn lại số kẹo là  cái.
Câu 4: 90 - 40 -  = 30 Câu 5: 70 - 40 -  = 20
Câu 6: 0 + 20 +  = 90
Câu 7: Hiện nay tuổi của hai anh em cộng lại là 12 tuổi. Hỏi 3 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là bao nhiêu ? Trả lời:    3 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là  tuổi.
Câu 8: Lan có 70 cái nhãn vở, Lan cho Huệ và Đào mỗi bạn 20 cái nhãn vở. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái nhãn vở? Trả lời:     Lan còn lại  cái nhãn vở.
Câu 9: Lan có 7 bức tranh, mỗi bức tranh một màu ,gồm 3 loại màu xanh,đỏ,tím.Biết số bức tranh màu xanh là nhiều nhất, màu đỏ ít nhất. Em hãy cho biết Lan có mấy bức tranh màu tím? Trả lời:     Số bức tranh màu tím của Lan là  bức.
Câu 10: Việt có 19 con tem, Việt cho Mai và Lan mỗi bạn 4 con tem. Hỏi Việt còn lại bao nhiêu con tem? Trả lời: Việt còn lại  con tem.
BÀI 3: ĐI TÌM KHO BÁU

Tài liệu đính kèm:

  • docViolympic 9 vong 15.doc