Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Nghệ An năm học 1999 - 2000 môn thi: Toán

doc 41 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 4539Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Nghệ An năm học 1999 - 2000 môn thi: Toán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Nghệ An năm học 1999 - 2000 môn thi: Toán
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 
NĂM HỌC 1999 - 2000
Môn thi: TOÁN
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
A. Lý thuyết ( Học sinh chọn một trong 2 đề )
Đề I
 Nêu định nghĩa và tính chất của hàm số bậc nhất.
 Áp dụng cho hai hàm số y = (3m – 1)x + 2 với giá trị nào m thì hàm số trên đồng biến , nghịch biến.
Đề II
 Chứng minh định lí đường kính là dây cung lớn nhất.
B. Tự luận (8 điểm)
Bài 1
 Chon biểu thức 
Tìm điều kiện và rút gọn P
Tính giá trị của P khi .
Bài 2 ( Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình )
 Hai xe đạp khởi hành cùng lúc từ A đến B cách nhau 60 km biết vận tốc của người thứ nhất bé hơn người thứ hai là 2 km/giờ và người thứ nhất đến muộn hơn người thứ hai là 1 giờ. Tính vận tốc của mỗi xe.
Bài 3. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O, các đường cao AD, BE cắt nhau tại H nằm trong tam giác ABC. Gọi M, N lần lượt là giao điểm của AD, BE với đường tròn tâm O.
Chứng minh rằng 4 điểm A, E, D, B cùng thuộc một đường tròn.
Chứng minh MN // DE.
Chứng minh CO vuông góc DE.
Cho AB cố định xác định C trên cung lớn AB để diện tích tam giác ABC lớn nhất .
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 
NĂM HỌC 2000 - 2001
Môn thi: TOÁN
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
A. Lý thuyết ( học sinh chọn một trong 2 đề )
Đề I
 Nêu định nghĩa và viết công thức nghiệm của phơng trình bậc hai.
 Ap dụng giải phơng trình : 3x2 – 5x + 2 = 0
Đề II
Phát biểu và chứng minh định lí góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung (Chỉ chứng minh trong trường hợp tâm nằm bên trong góc)
B. Bài toán
Bài 1. Chon biểu thức 
a) Tìm điều kiện và rút gọn P.
b) Tính P khi x = 0,25.
c) Tìm x để biểu thức P > -1.
Bài 2. Để chuẩn bị kỷ niệm sinh nhật bác Hồ, các đoàn viên hai lớp 9A và 9B của trường THCS kim liên tổ chức trồng 110 cây xung quanh sân trường. Mỗi đoàn viên 9A trồng 3 cây, mỗi đoàn viên 9B trồng 2 cây. Biết rằng số viên 9A đông hơn 9B là 5 em. Hãy tính số đoàn viên mỗi lớp nói trên.
Bài 3. Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB = 2R. Vẽ bán kính OC vuông góc với AB. Gọi M là điểm chính giữa cung BC, E là giao điểm AM với OC. Chứng minh:
Tứ giác MBOE nội tiếp đường tròn.
ME = MB.
CM là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tứ giác MBOE.
Tính diện tích tam giác BME theo R.
Giải
Tứ giác MBOE nội tiếp đường tròn.
MBOE nội tiếp đường tròn vì có hai góc đối có tổng bằng 1800.
ME = MB.
Chứng minh tam giác MEB cân tại M bằng cách chứng minh Vì ().
CM là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tứ giác MBOE.
Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác MBOE (I là trung điểm của EB)
 Ta có dẫn đến CM//EB Mặt khác MI vuông góc với EB nên MI cũng vuông góc với MC. Từ đó suy ra đpcm
Ta có AE là phân giác của 
Hay 
Mặt khác
ĐỀ CHÍNH THỨC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 
NĂM HỌC 2001 - 2002
Môn thi: TOÁN
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
A. Lý thuyết ( học sinh chọn một trong 2 đề )
Đề I
Nêu định nghĩa và tính chất của hàm số bậc nhất.
Áp dụng cho hai hàm số y = x-3 và y = 2 – x.
Đề II
 Chứng minh định lí : Đường kính vuông góc dây cung thì chia dây cung đó thành hai phần bằng nhau.
B. Tự luận (8 điểm)
Bài 1. Cho biểu thức 
Tìm điều kiện và rút gọn P
Tính giá trị của P khi .
c)Tìm a để : P > 0.
Bài 2. Cho phương trình bậc hai: x2 + (m+1)x + m – 1 = 0.
Giải phương trình khi m = 2.
Chứng minh rằng phương trình luôn có nghiệm mọi m
Bài 3. Cho tam giác ABC vuông tại A, có đường cao AH. Vẽ đường tròn tâm O đường kính AH cắt hai cạnh AB, AC lần lượt tại M , N .
Chứng minh ba điểm M, N, O thẳng hàng.
Chứng minh tứ giác BMNC nội tiếp đường tròn.
Gọi E trung điểm HB, F là trung điểm HC. Tính diện tích tứ giác EMNF biết HB = 8 cm, HC = 18 cm.
Chứng minh ba điểm M, N, O thẳng hàng.
Chir rõ MHNA là hình chữ nhật có MN, AH là đường chéo mặt khác O là trung điểm của AH nên O là trung điểm MN hay M, N, O thẳng hàng.
Chứng minh tứ giác BMNC nội tiếp đường tròn.
Chứng minh suy ra tứ giác BMNC nội tiếp đường tròn.
Tứ giác MEFN là hình thang vuông có ME, NF là hai đáy, đường cao MN. 
 (cm2)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 
NĂM HỌC 2002 - 2003
Môn thi: TOÁN
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
A. Lý thuyết ( học sinh chọn một trong 2 đề )
Đề I
 Nêu định nghĩa và tính chất của hàm số bậc nhất.
 Áp dụng cho hai hàm số y = 3x và y = 1 – 2x.
Đề II
 Phát biểu định nghĩa đường tròn và chứng minh định lí : Đường kính là dây cung lớn nhất của đường tròn.
B. Bài tập
Bài 1. Cho biểu thức :	
Tìm điều kiện và rút gọn P
Tính giá trị của P khi x = 36.
c) Tìm x để : .
Bài 2. Một ca nô chạy xuôi dòng từ A đến B cách nhau 30 km rồi quay về A mất 
4 giờ. Tính vận tốc của ca nô khi nước yên lặng. Biết vận tốc dòng nước chảy là 
4 km/giờ.
Bài 3. Cho hai đoạn thẳng AB và AC vuông góc với nhau (AB < AC). Vẽ đường tròn tâm O đường kính AB và đường tròn tâm O’ đường kính AC. Gọi D là giao điểm thứ 2 của hai đường tròn đó.
Chứng minh ba điểm B, D, C thẳng hàng.
Gọi giao điểm của OO’ với cung tròn AD của (O) là N. Chứng minh AN là phân giác của góc DAC.
Tia AN cắt đường tròn tâm O’ tại M, gọi I là trung điểm MN. Chứng minh tứ giác AOO’I nội tiếp đường tròn.
Chứng minh ba điểm B, D, C thẳng hàng. Ta chứng minh 
Gọi giao điểm của OO’ với cung tròn AD của (O) là N. Chứng minh AN là phân giác của góc DAC.
Hướng dẫn: 	
Dễ thấy NO’M vuông tại O’. I là trung điểm NM.
Từ đó suy ra đpcm
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 
NĂM HỌC 2003 - 2004
Môn thi: TOÁN
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
A. Lý thuyết ( học sinh chọn một trong 2 đề )
Đề I
 Nêu định nghĩa và viết công thức nghiệm của phơng trình bậc hai.
 Áp dụng giải phương trình : x2 – 3x - 10 = 0
Đề II
Nêu định nghĩa hai đường thẳng song song, vuông góc trong không gian.
Ap dụng cho hình hộp chữ nhật ABCDA’B’C’D’ . Hãy chỉ ra các cạnh song song , vuông góc AA’
B. Bài tập
Bài 1. Cho biểu thức : 	 
a) Tìm điều kiện và rút gọn P
b) Tìm x để P >.
c) Tìm x để biểu thức P đạt giá trị lớn nhất, tìm giá trị lớn nhất đó.
Bài 2. Hai người thợ cùng làm một công việc trong 18 giờ thì xong. Nếu người thứ nhất làm trong 4 giờ rồi nghỉ và người thứ hai làm tiếp trong 7 giờ thì được công việc. Hỏi mỗi người làm một mình trong bao lâu thì xong công việc.
Bài 3. Cho đường tròn tâm O đường kính AB, C là một điểm thuộc đường tròn đó. Tia tiếp tuyến Ax của đường tròn (O) cắt BC tại K . Gọi Q,M lần lượt là trung điểm của KB, KA.
Chứng minh 4 điểm A,M,C,Q cùng nằm trên đường tròn.
Cho AB = 10 cm ; OQ = 3 cm. Tính diện tích tứ giác ABQM.
Chứng minh MC là tiếp tuyến của đường tròn (O).
Chứng minh rằng nếu tam giác ACO và tam giác BCO có bán kính đường tròn nội tiếp bằng nhau thì điểm C nằm chính giữa cung AB.
Chứng minh 4 điểm A,M,C,Q cùng nằm trên đường tròn.
Ta chứng minh Suy ra đpcm
Cho AB = 10 cm ; OQ = 3 cm. Tính diện tích tứ giác ABQM.
Dẽ dàng tính đước S = 22.5 cm2.
Chứng minh MC là tiếp tuyến của đường tròn (O).
Ta chứng minh M,C,Q,O,A cùng thuộc một đường tròn dẫn đến MCQO là tứ giác nội tiếp dẫn đến 
Suy ra đpcm.
Chứng minh rằng nếu tam giác ACO và tam giác BCO có bán kính đường tròn nội tiếp bằng nhau thì điểm C nằm chính giữa cung AB.
Ta thấy IJ//AB//KL. Xét tam giác OKL có IJ//KL 
 (TALET) OK = OL (vì KI = LJ) Mặt khác ta thấy KOLC là hình chữ nhật
Nên KOLC là hình vuông. Từ đó suy ra KC = CL hay CA = CB hay C là điểm chính giửa của cung AB.(đpcm)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 
NĂM HỌC 2004 - 2005
Môn thi: TOÁN
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
A. Lý thuyết ( học sinh chọn một trong 2 đề )
Đề I
 Nêu định nghĩa và viết công thức nghiệm của phương trình bậc hai.
 Áp dụng giải phương trình 2x2 – 7x + 3 = 0.
Đề II
 Chứng minh định lí tổng số đo hai góc đối diện trong tứ giác nội bằng nhau và bằng hai lần góc vuông.
B Bài tập
Bài 1. Cho biểu thức : 
Tìm điều kiện và rút gọn P.
Tính giá trị của P khi x =.
c) Tìm x để : .
Bài 2. Để chở một đoàn khách gồm 320 người đi thăm quan chiến trường điện biên phủ. Công ty xe khách đã cho thuê hai loại xe : loại xe thứ nhất 40 chỗ ngồi, loại xe thứ hai là 12 chỗ ngồi. Tính số xe mỗi loại biết số xe loại thứ nhất ít hơn loại thứ hai 5 chiếc và số người được ngồi đủ số ghế.
Bài 3. Cho tam giác ABC nhọn có các đường cao AE , BK, CI cắt nhau tại H.
Chứng minh rằng các tứ giác EHKC; BIKC nội tiếp các đường tròn.
Chứng minh AE, BK, CI là các đường phân giác của tam giác IEK.
So sánh bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác AHB và tam giác BHC.
Chứng minh rằng các tứ giác EHKC; BIKC nội tiếp các đường tròn. Tự chứng minh
Chứng minh AE, BK, CI là các đường phân giác của tam giác IEK.
Ta có: suy ra EA là phân giác của góc . Chứng minh tương tự với các trường hợp còn lại.
So sánh bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác AHB, AHC và tam giác BHC
Ta chứng minh tứ giác SUTP là hình bình hành bằng cách chứng minh các cạnh đối song song cụ thể SU//BC// PT và TU//AC//PS. Tương tự ta chứng minh STQU là hình bình hành. Từ đó suy ra TP = TQ.
Dẫn đến AP = AQ. Tương tự ta suy ra đpcm.
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 
NĂM HỌC 2005 – 2006.
Môn thi: TOÁN
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
A. Lý thuyết ( học sinh chọn một trong 2 đề )
Đề I
 Nêu định nghĩa và tính chất của hàm số bậc nhất.
 Áp dụng cho hai hàm số y = 2x – 3 và y = 1 – 3x.
Đề II
 Chứng minh định lí góc có đỉnh bên trong đường tròn có số đo bằng nửa tổng số đo hai cung bị chắn giữa hai cạnh của góc và tia đối của hai cạnh ấy.
B. Bài toán
Bài 1. Cho biểu thức : 	
a. Tìm điều kiện và rút gọn P.
b. Tính giá trị của P khi x = 25.
c.Tìm x để : .
Bài 2. Hai ô tô khởi hành cùng lúc từ A đến B cách nhau 150 km biết vận tốc của ô tô thứ nhất lớn hơn ô tô thứ hai là 10 km/giờ và ô tô thứ nhất đến trước ô tô thứ hai là 45 phút. Tính vận tốc của mỗi ô tô.
Bài 3. Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB = 2R. H là điểm nằm giữa O và B. Kẻ đường thẳng đi qua H vuông góc với AB cắt nửa đường tròn tại C. Gọi I là trung điểm dây CA.
Chứng minh tứ giác OICH nội tiếp đường tròn.
Chứng minh : AI.AC = AO.AH.
Trong trường hợp OH = R/3 , K là trung điểm của OA . Chứng minh BI vuông góc IK.
Giải
Chứng minh tứ giác OICH nội tiếp đường tròn. Tự chứng minh
Chứng minh : AI.AC = AO.AH.
Tự chứng minh
Trong trường hợp OH = R/3 , K là trung điểm của OA . Chứng minh BI vuông góc IK.
Ta chứng minh 
Hướng dẫn: 
(K là trung điểm của OA)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 
NĂM HỌC 2006 – 2007.
Môn thi: TOÁN
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Bài 1(2đ). Cho biểu thức: 
Tìm điều kiện và rút gọn P
Tìm x để P > 0
Bài 2(1,5đ) . Trong một kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 hai trường THCS A và B có tất cả 450 học sinh dự thi. Biết số học sinh trúng tuyển của trường A bằng số học sinh dự thi của trường A, số học sinh trúng tuyển của trường B bằng số học sinh dự thi trường B. Tổng số học sinh trúng tuyển của hai trường bằng số học sinh dự thi của hai trường. Tính số học sinh dự thi của mỗi trường.
Bài3 (2,5đ). Cho phương trình: x2 – 2(m+2)x + m2 – 9 = 0 (1)
Giải phương trình (1) khi m = 1.
Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt.
Gọi hai nghiệm của phương trình (1) là x1; x2. Hãy xác định m để :
Bài 4 (4đ). Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB = 2 R. M là một điểm bất kỳ trên nữa đường tròn đó sao cho cung AM lớn hơn cung MB (M # B). Qua M kẻ tiếp tuyến d của nữa đường tròn nói trên. Kẻ AD; BC vuông góc với d trong đó D,C thuộc đường thẳng d.
Chứng minh M là trung điểm CD.
Chứng minh AD.BC = CM2.
Chứng minh đường tròn đường kính CD tiếp xúc với đường thẳng AB.
Kẻ MH vuông góc với AB (H thuộc AB) Hãy xác định vị trí M để diện tích tam giác DHC bằng diện tích tam giác AMB.
Chứng minh M là trung điểm CD
Tự chứng minh
Chứng minh AD.BC = CM2
 vì
Suy ra AD.BC = CM2
Chứng minh đường tròn đường kính CD tiếp xúc với đường thẳng AB.
Kẻ AH AB. (H AB)Ta chứng minh (ch-gn) MH = MDđpcm
Kẻ MH vuông góc với AB (H thuộc AB) Hãy xác định vị trí M để diện tích tam giác DHC bằng diện tích tam giác AMB.
Dễ thấy 
 Suy ra M nằm trên nửa đường tròn tâm O sao cho thì diện tích tam giác DHC bằng diện tích tam giác AMB.
 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 
NĂM HỌC 2007 – 2008.
Môn thi: TOÁN
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
A. Trắc nghiệm 
Em hãy chọn phương án trả lời đúng :
1) Đồ thị hàm số y= 3x – 2 cắt trục tung tại điểm có tung độ là :
A. 2 
B. –2
C. 3
D . 2/3
2) Hệ phương trình có nghiệm là :
A. (2;1) 
B. (3;2) 
C. (0;1)
; D . (1;2)
3) Sin 300 bằng : 
4) Cho tứ giác MNPQ nội tiếp đường tròn (O;R). Biết góc MNP bằng 700 thì góc MQP 
có số đo là: 
A.1300 ; 
B. 1200 ; 
C. 1100 ; 
D. 1000.
B. TỰ LUẬN
Câu 1 (3 điểm). Cho biểu thức 
 a) Nêu điều kiện xác định và rút gọn biểu thức A.
 b) Tìm tất cả các giá trị của x sao cho A < 0 .
 c) Tìm tất cả các giá trị tham số m để phương trình có nghiệm.
Câu 2 (2 điểm). Hai xe máy khởi hành cùng một lúc từ A đến B . Xe máy thứ nhất có vận tốc trung bình lớn vận tốc trung bình của xe máy thứ hai 10km/h, nên đến trước xe máy thứ hai 1h. Tính vận tốc trung bình của mỗi xe máy, biết rằng quãng đường AB dài 120 km
Câu 3 (3 điểm)
 Cho nữa đường tròn tâm O, đường kính AB. Điểm H nằm giữa hai điểm A và B (Hkhông trùng với O ). Đường thẳng vuông góc với AB tại H, cắt nữa đường tròn trên tại điểm C. Gọi D và E lần lượt là chân các đường vuông góc kẻ từ H đến AC và BC.
	a) Tứ giác HDCE là hình gì? Vì sao?
	b) Chứng minh ADEB là tứ giác nôi tiếp.
	 c) Gọi K là tâm đương tròn ngoại tiêp tư giác ADEB . Chưng minh DE = 2KO.
Hướng dẫn chấm đề chính thức
Môn: Toán
(Hướng dẫn chấm gồm có 02 trang)
PHẦN I: Trắc nghiệm (2 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
1. B;	2. A;	3. A;	4. C;
PHẦN II. Tự luận (8 điểm).
Câu
ý
Nội dung
Thang điểm
1 (3 điểm)
a (1,5 điểm)
Điều kiện xác định: 
0.25
0.25
 A = 
0.25
= 
0.5
= 
0.25
b (0.75 điểm)
Với "x > 0, x ¹ 1; A < 0 trở thành 
Vì 
0.25
Nên Û x - 1 < 0 Û x < 1
0.25
Kết hợp với điều kiện ta có kết quả 0 < x < 1
0.25
c (0.75 điểm)
Với x > 0, x ¹ 1 thì A = m - trở thành
Û (1)
Đặt = t, vì x > 0, x ¹ 1 nên t > 0, t ¹ 1. Phương trình (1) qui về
t2 + t - m - 1 = 0 (2)
0.25
Phương trình (1) có nghiệm Û phương trình (2) có nghiệm dương khác 1.
Nhận thấy 
0.25
Nên phương trình (2) có nghiệm dương khác 1 Û 
 Û 
Kết luận: m > -1 và m ¹ 1.
0.25
2 (2 điểm)
Gọi vận tốc trung bình của xe máy thứ hai là x (km/h), x > 0. 
Suy ra vận tốc trung bình của xe máy thứ nhất là x + 10 (km/h)
0.25
Thời gian xe máy thứ hai đi hết quãng đường AB là (h)
0.25
Thời gian xe máy thứ nhất đi hết quãng đường AB là(h)
0.25
Theo bài ra ta có phương trình: - = 1 (1)
0.5
(1) Û x2 + 10 x - 1200 = 0 (x > 0)
0.25
Û 
0.25
Vậy vận tốc trung bình của xe máy thứ nhất là 40 km/h
C
A
B
K
O
I
E
H
D
 vận tốc trung bình của xe máy thứ hai là 30 km/h
0.25
3 (3 điểm)
Vẽ hình đúng
0.25
 a 
(1 điểm)
Tứ giác HDCE là hình chữ nhật
0.5
Vì = = 900(theo giả thiết)
0.25
 = 900 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn (O)) 
0.25
b (1 điểm)
Gọi I là giao điểm của CH và DE
Theo câu a, HDCE là hình chữ nhật suy ra: 
0.25
Mặt khác (vì cùng phụ với ) Þ 
0.25
Mà (kề bù)
0.25
Þ Þ ADEB là tứ giác nội tiếp (Ž) 
0.25
c (0.75 điểm)
Vì K là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác ADEB 
Þ OK là trung trực của AB, IK là trung trực DE.
0.25
Ta có DOBC cân tại O (OB = OC = bán kính) Þ 
Mà (chứng minh trên) 
Þ 
 Þ CO ^ DE Þ CO // IK (cùng vuông góc với DE) 
0.25
Từ giả thiết CI ^ AB Þ CI // OK (vì cùng vuông góc với AB).
Từ đó OKIC là hình bình hành, suy ra CI = KO Þ CH = 2KO. 
Mặt khác CH = DE ( đường chéo hình chữ nhật), nên DE = 2KO ().
0.25
Lưu ý: Thí sinh giải bằng cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 
NĂM HỌC 2008 – 2009.
Môn thi: TOÁN
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
A. Trắc nghiệm 
 Em hãy chọn phương án trả lời đúng
1) Đồ thị hàm số y= -3x+4 đi qua điểm:
A. (0 ;4) ; 
B.(2 ;0) ; 
C.(-5 ;3) ; 
D . (1 ;2).
2)Tính bằng 
A. -7 ; 
B . -5 ; 
C. 7 ; 
D. 5.
3) Đường tròn đường kính 4 cm có diện tích là :
.
4) Cho tam giác ABC vuông tại A có và AB = 4 . Độ dài AC là:
A.2
B. 3 
C4
D 6
II) TỰ LUẬN
Câu 1(3 điểm). Cho biểu thức 
 a. Nêu điều kiện xác định và rút gọn biểu thức P.
 b. Tìm giá trị của x sao cho P < 0.
	c. Tìm giá trị nhỏ nhất biểu thức .
Câu 2 (2 điểm). Hai người thợ cùng sơn cửa cho một ngôi nhà trong 2 ngày thì xong công việc. Nếu người thứ nhất làm trong 4 ngày rồi nghỉ và người thứ 2 làm tiếp trong một ngày thì xong công việc. Hỏi nếu mỗi người làm một mình trong bao lâu xong công việc
Câu 3 (3 điểm). Cho tam giác ABC vuông ở A. Đường tròn đường kính AB cắt BC tại M . Trên cung nhỏ AM lấy điểm E. Kéo dài BE cắt AC tại F.
	a. Chứng minh rằng góc BEM bằng góc ACB từ đó suy ra tứ giác MEFC nội tiếp.
	b. Gọi K là giao điểm ME và AC. Chứng minh rằng AK2 = KE . KM.
	c. Cho AE + BM = AB. Chứng minh 2 phân giác của 2 góc AEM và BME cắt nhau nằm trên đoạn thẳng AB.
Chứng minh rằng góc BEM bằng góc ACB từ đó suy ra tứ giác MEFC nội tiếp.
Hướng dẫn : đpcm
 Gọi K là giao điểm ME và AC. Chứng minh rằng AK2 = KE . KM.
Hướng dẫn: 
Suy ra đpcm.
Cho AE + BM = AB. Chứng minh 2 phân giác của 2 góc AEM và BME cắt nhau nằm trên đoạn thẳng AB
Trên AB lấy điểm H sao cho AH = AE. Lúc đó thấy ngay BH = BM., Các tam giác AHE và BHM đều là tam giác cân tại A và B.
Gọi N là giao điểm của hai đường phân giác của 2 góc AEM và BME
Bước đầu ta chứng minh tứ giác HEMN là tứ giác nội tiếp băng cách chứng minh hai góc để suy ra được (1)
Hướngdẫn: 
Tiếp theo ta chứng minh (2)
Hướng dẫn: 
Từ (1) và (2) suy ra A,H,N thẳng hàng suy ra đpcm
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 
NĂM HỌC 2009 – 2010.
Môn thi: TOÁN
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Bài 1. (3 điểm) Cho biểu thức: 
	a. Tìm điều kiện và rút gọn A
	b. Tính A khi x =.
	c. Tìm x để A < 1.
Bài 2. (2,5 điểm) Cho pt : 2x2 – (m+3)x + m = 0
	a. Giải phương trình khi m = 2.
	b.Tìm m để phương trình có 2 nghiệm x1 ; x2 thỏa mản .
	c. Tìm giá trị nhỏ nhất của với x1 ; x2 là 2 nghiệm của phương trình.
Bài 3. (1,5 điểm) Cho mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng ngắn hơn chiều dài 45 m. Nếu giảm chiều dài 2 lần tăng chiều rộng lên 3 lần thì chu vi không đổi. Tính diện tích mảnh đất
Bài 4. (3 điểm) Cho (O;R) . Đường kính AB cố định , Đường kính CD thay đổi khác AB. Tiếp tuyến của đường tròn tại B cát đường thẳng AC,AD lần lượt tại E ; F. Chứng minh rằng :
	a. BE.BF = 4R2
	b. Tứ giác CEFD nội tiếp đường tròn.
	c. Tâm I của đường tròn ngoại tiếp tứ giác CEFD thuộc đường thẳng cố định.
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 
NĂM HỌC 2009 - 2010
Hướng dẫn và biểu điểm Chấm đề chính thức
(Hướng dẫn và biểu điểm chấm gồm 03 trang)
Môn: toán 
Câu
ý
Nội dung
Điểm
I 
(3,0 điểm)
1)
(1,0 điểm)
Điều kiện xác định của biểu thức A là 
0,25
0,25
0,25
0,25
2)
(1,0 điểm)
Khi , ta có 
0,25
0,25
0,25
 . Vậy A = 3.
0,25
3)
(1,0 điểm)
Trong điều kiện xác định thì A < 1 trở thành (*).
0,25
0,25
0,25
Kết hợp với điều kiện ta có kết quả là 
0,25
II
(2,5 điểm)
1)
(1,0 điểm)
Khi m = 2, phương trình trở thành 2x2 - 5x + 2 = 0
0,25
0,25
Phương trình có hai nghiệm là 
0,25
0,25
2)
(1,0 điểm)
Ta có 
0,25
0,25
Khi đó 
0,25
, trở thành . Vậy m = 2.
0,25
(Lưu ý: 
+ HS có thể không viết hệ thức Viet riêng biệt mà thể hiện hệ thức Viet trong biểu thức vẫn cho đầy đủ điểm.
+ Nếu HS không nêu được điều kiện có 2 nghiệm mà làm được phần sau thì vẫn cho đi

Tài liệu đính kèm:

  • docmot_so_de_thi_thpt.doc