Đề thi thử vào Lớp 10 Trung học phổ thông môn Toán lần 4

doc 2 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 03/07/2024 Lượt xem 31Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử vào Lớp 10 Trung học phổ thông môn Toán lần 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi thử vào Lớp 10 Trung học phổ thông môn Toán lần 4
ĐỀ THI THỬ LẦN 4
A.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Câu 1: Nếu = 4 thì x bằng:A. x = 11 B. x = - 1 C. x = 121 D. x = 4
Câu 2: Giá trị biểu thức bằng: A. 0 B. C. - D. 
Câu 3: bằng:A. - (4x-3) B. C. 4x-3 D. 
Câu 4: Hàm số y = là hàm số bậc nhất khi:
A. m = 3 B. m > 3 C. m < 3 D. m ≤ 3
Câu 5: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = -3x + 2 là:
A.(-1;-1) 	B. (-1;5) 	C. (4;-14) 	 D.(2;-8)
Câu 6: Hai đường thẳng y= ( k +1 )x +3; y = (3-2k )x +1 song song khi:
A. k = 0. B. k = C. k = D. k = 
Câu 7: Phương trình 4x - 3y = -1 nhận cặp số nào sau đây là nghiệm:
A. (1;-1) B. (-1;-1) C. (1;1) D.(-1 ; 1)
Câu 8: Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ p.trình 
A. (2;3) B. ( 3; 2 ) C. ( 0; 0,5 ) D. ( 0,5; 0 )
Câu 9: Đường thẳng 2x + 3y = 5 đi qua điểm nào trong các điểm sau đây?
A. (1; -1); B. (2; -3); C. (-1 ; 1) D. (-2; 3)
Câu 10: Điểm K() thuộc đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau?
A. y = B. y = C. y = D. y = -
Câu 11: Biệt thức D' của phương trình 4x2 - 2mx - 1 = 0 là: 
A. m2 + 16 B. - m2 + 4 C. m2 - 16 D. m2 +4
Câu 12: Một nghiệm của phương trình x2 + 10x + 9 = 0 là: 
A. 1 B. 9 C. -10 D. -9
Câu 13: Cho tam giác ABC với các yếu tố trong hình 1.1 Khi đó:
A. B. 
C. D. 
Câu 14: Tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH = 15 cm. Khi đó độ dài CH bằng:
A. 20 cm B. 15 cm C. 10 cm D. 25 cm
Câu 15: Đường tròn là hình
Không có trục đối xứng B. Có một trục đối xứng
C. Có hai trục đối xứng D. Có vô số trục đối xứng
Câu 16: Cho tam giác ABC có AB = 3; AC = 4 ; BC = 5 khi đó :
A. AC là tiếp tuyến của đường tròn (B;3) B. AClà tiếp tuyến của đường tròn (C;4) 
 C. BC là tiếp tuyến của đường tròn (A;3) D. Tất cả đều sai
Câu 17: Trong hình 7 Biết góc NPQ = 450 vốcgóc MQP = 30O Số đo góc MKP bằng:
A. 750 B. 700 C. 650 D. 600
Câu 18: Trong hình 8. Biết cung AmB = 80O và cung CnB = 30O. Số đo góc AED bằng:
A. 500 B. 250 	C. 300 D. 350
Câu 19: Cho tam giác ABC vuông tại A; AC = 3 cm; AB = 4 cm. Quay tam giác đó một vòng quanh cạnh AB của nó ta được một hình nón. Diện tích xung quanh của hình nón đó là:
A. 20 (cm2) B. 48 (cm2) C. 15 (cm2) D. 64 (cm2)
Câu 20: Một hình trụ và hình nón có cùng chiều cao và đáy. Tỷ số thể tích giữa hình nón và hình trụ là: A. B. C. D. 2
B. TỰ LUẬN
Bài 1(1đ). 
Tìm m, n biết rằng đường thẳng đi qua điểm A(2; 0) và song song với đường thẳng .
Vẽ đồ thị hàm số .
Bài 2(1đ). Cho phương trình bậc hai . Chứng minh rằng phương trình đã cho luôn có hai nghiệm phận biệt , . Tìm hệ thức liên hệ giữa , không phụ thuộc vào m.	
Bài 3(1đ). Một đoàn xe vận tải nhận chuyên chở 30 tấn hàng. Khi sắp khởi hành thì được bổ sung thêm 2 xe nên mỗi xe chở ít hơn 0,5 tấn hàng. Hỏi lúc đầu đoàn xe có bao nhiêu chiếc xe?
Bài 4(2đ). Cho đường tròn tâm O đường kính MN và A là một điểm trên đường tròn (O), (A khác M và A khác N). Lấy một điểm I trên đoạn thẳng ON (I khác O và I khác N). Qua I kẻ đường thẳng (d) vuông góc với MN. Gọi P, Q lần lượt là giao điểm của AM, AN với đường thẳng (d)
	a) Gọi K là điểm đối xứng của N qua điểm I. Chứng minh tứ giác MPQK nội tiếp đường tròn.
 b) (1 điểm) Chứng minh rằng: 

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_thu_vao_lop_10_trung_hoc_pho_thong_mon_toan_lan_4.doc