Đề thi môn Toán 12 (chương 2)

doc 4 trang Người đăng minhhieu30 Lượt xem 387Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi môn Toán 12 (chương 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi môn Toán 12 (chương 2)
Kỳ thi: KỲ THI MẪU
Môn thi: TOÁN 12 CHG2
0001: Cho biểu thức được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là :
A. 	B. 	C. 	D. 
0002: Tập xác định của hàm số là:
A. 	B. 	C. 	D. 
0003: Tập xác định của hàm số là:
A. 	B. 	C. 	D. 
0004: Tập xác định của hàm số là:
A. 	B. 	C. 	D. 
0005: Tập xác định của hàm số là :
A. 	B. 	C. 	D. 
0006: Đạo hàm của hàm số là :
A. 	B. 	C. 	D. 
0007: Tập xác định của hàm số là.
A. 	B. 	C. 	D. 
0008: Nghiệm của phương trình là
A. 	B. 	C. 	D. 
0009: Số nghiệm của phương trình là
A. 0	B. 1	C. 2	D. 3
0010: Số nghiệm của phương trình là:
A. 0	B. 1	C. 2	D. 3
0011: Rút gọn biểu thức: . được kết quả là:
A. 	B. 	C. 	D. 
0012: Tập xác định của hàm số là:
A. 	B. 
C. 	D. 
0013: Đạo hàm của hàm số ta được kết quả là:
A. 	B. 	C. 	D. 
0014: Hàm số có tập xác định là:
A. 	B. 
C. 	D. 
0015: Hàm số có tập xác định là:
A. 	B. 	C. 	D. 
0016: Hàm số có đạo hàm là:
A. 	B. 	C. 	D. Kết quả khác
0017: Số nghiệm của phương trình là
A. 0	B. 1	C. 2	D. 3
0018: Số nghiệm của phương trình là:
A. 1	B. 2	C. 3	D. 0
0019: Phương trình có hai nghiệm . Giá trị của là:
A. 0	B. 	C. 	D. 2
0020: Số nghiệm của phương trình là.
A. 3	B. 2	C. 1	D. 0
0021: Cho , Rút gọn biểu thức: ta được:
A. ;	B. ;	C. ;	D. 
0022: Cho , Rút gọn biểu thức: ta được:
A. 	B. 	C. 	D. 
0023: Nếu và thì:
A. 	B. 	C. 	D. 
0024: Biết thì bằng:
A. 0	B. 2	C. 3	D. 1
0025: Tính theo là
A. 	B. 	C. 	D. 
0026: Cho và ,. Khi đó mối quan hệ giữa A và a là:
A. 	B. 	C. 	D. 
0027: Phương trình có hai nghiệm . Khi đó bằng :
A. 	B. 5	C. 	D. 
0028: Giá trị nào của m để phương trình có ít nhất một nghiệm thuộc đoạn 
A. 	B. 	C. 	D. 
0029: Một người muốn sau 1 năm phải có số tiền là 20 triệu đồng để mua xe. Hỏi người đó phải gửi vào ngân hàng 1 khoản tiền như nhau hàng tháng là bao nhiêu. Biết lãi suất tiết kiệm là 0,27% / tháng ( Giả sử P là số tiền cần gửi )
A. 	B. 	C. 	D. 
0030: Phương trình có tích các nghiệm là:
A. -1	B. 1	C. 2	D. -2
0031: Phương trình có hai nghiệm phân biệt khi .
A. 	B. hoặc 
C. 	D. hoặc 
0032: Phương trình có 3 nghiệm thực phân biệt khi:
A. 	B. 	C. 	D. 
0033: Bất phương trình có nghiệm là
A. 	B. 	C. 	D. 
0034: Bất phương trình có nghiệm:
A. 	B. 
C. 	D. 
0035: Giải bất phương trình ta được tập nghiệm là
A. 	B. 	C. 	D. 
0036: Tập nghiệm của bất phương trình là
A. 	B. 	C. 	D. 
0037: Nghiệm của bất phương trình: là:
A. 	B. 	C. 	D. 
0038: Tập nghiệm của bất phương trình là
A. 	B. 	C. 	D. 
0039: Tập nghiệm của bất phương trình là
A. 	B. 	C. 	D. 
0040: Nghiệm của bất phương trình 
A. 	B. 	C. 	D. 

Tài liệu đính kèm:

  • doc40_cau_Mu_Log_Toan_12_mcMix.doc