Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 môn Giải tích Lớp 12 (Kèm đáp án)

doc 2 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 07/07/2022 Lượt xem 147Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 môn Giải tích Lớp 12 (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 môn Giải tích Lớp 12 (Kèm đáp án)
Kỳ thi: KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn thi: TOÁN 12 ĐẠI SỐ
001: Cho hàm số: .Hàm số đồng biến trên khoảng:
A. 	B. 	C. 	D. Cả A và B
002: Tìm m để hàm số nghịch biến trên tập xác định
A. m=0	B. m=1	C. m<0	D. 0<m<1
003: Tìm m để hàm số nghịch biến trên 
A. 	B. 	C. 	D. 
004: Hàm số đồng biến trên
A. 	B. 	C. 	D. 
005: Giá trị của m để hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng xác định là:
A. 	B. 	C. 	D. 
006: Hàm số nghịch biến trên khoảng
A. 	B. 	C. 	D. (-1;2)
007: Điểm cực đại của đồ thị hàm số là:
A. 	B. 	C. 	D. 
008: Hàm số đạt cực tiểu tại x = 2 khi:
A. 	B. 	C. 	D. 
009: Đường thẳng đi qua hai điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị hàm số y= x3+2x2-5x+1 là :
A. 3x-9y+2=0	B. y = 4x-1	C. 38x+9y-19=0	D. y = 17x+11
010: Cho hàm số .Khẳng định nào sau đây sai
A. Hàm số có 1 cực trị khi 	B. Hàm số có 3 cực trị khi 
C. Hàm số có 1 cực trị khi 	D. Hàm số có ít nhất 1 cực trị
011: Cho hàm số (C) y = mx4+ (m2-9)x2+10 .Tìm m để hàm số có 3 cực trị
A. 	B. 	C. -3<m<0	D. 
012: Để giá trị nhỏ nhất của y=x2- 4x + m bằng 5 thì:
A. 	B. 	C. 	D. 
013: Giá trị lớn nhất của hàm số y=2x3+3x2-12x trên đoạn [0; 2] bằng:
A. -7	B. 20	C. 0	D. 4
014: Giá trị lớn nhất của hàm số bằng
A. 	B. 	C. 2	D. Số khác
015: Cho hàm số. Giá trị lớn nhất của hàm số bằng
A. 0	B. 1	C. 2	D. 
016: Tiếp tuyến của parabol tại điểm tạo với hai trục tọa độ một tam giác vuông. Diện tích tam giác vuông đó là
A. 	B. 	C. 	D. 
017: Cho hàm số Phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ là nghiệm của phương trình y’’ = 0 là: Chọn 1 câu đúng
A. 	B. 	C. 	D. 
018: Tìm m để đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại 2 điểm phân biệt.
A. 	B. 	C. 	D. Kết quả khác
019: Tìm m để đường thẳng cắt đồ thị (C) của hàm số tại ba điểm phân biệt
A. 	B. 	C. 	D. 
020: Cho hàm số (C). Đồ thị (C) đi qua điểm nào?
A. 	B. 	C. 	D. 
021: Các đồ thị của hai hàm số và tiếp xúc với nhau tại điểm M có hoành độ là.
A. 	B. 	C. 	D. 
022: Tìm M có hoành độ dương thuộc đồ thị hàm số sao cho tổng khoảng cách từ M đến 2 tiệm cận bằng 4:
A. M(4;3)	B. M(0;-1)	C. M(1;-3)	D. Cả A và B
023: Số đường tiệm cân ngang và đứng của đồ thi hàm số là:
A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
024: Cho hàm số (C): y = x4 – 2x2 + 1. Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm cực đại là:
x
y
0
A. x=1	B. x=0	C. y=0	D. y=1
025: Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào:
A. Bậc 3	B. Bậc 4	C. Bậc 2	D. Phân thức hữu tỉ

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_1_tiet_chuong_1_mon_giai_tich_lop_12_kem_dap_an.doc