Đề thi kiểm tra học kì I năm học: 2014-2015 môn thi: Toán lớp 7

doc 3 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 987Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi kiểm tra học kì I năm học: 2014-2015 môn thi: Toán lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi kiểm tra học kì I năm học: 2014-2015 môn thi: Toán lớp 7
PHÒNG GD-ĐT TRẢNG BÀNG
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC : 2014-2015
MÔN THI : TOÁN LỚP 9
THỜI GIAN : 90 PHÚT ( KHÔNG KỂ THỜI GIAN PHÁT ĐỀ)
ĐỀ: 
Câu 1: ( 1 đ) a) Viết công thức tính lũy thừa của một tích.
Áp dụng: Tính 
Câu 2(1đ): a/ Phát biểu định lí tổng ba góc của tam giác?
 b/Áp dụng:Cho tam giác ABC vuông tại B, biết Â= .Tính ?
Câu 3(2đ) :Thực hiện các phép tính:
 a/	b) 
Câu 4 (1,5đ): Tìm x biết:
 	b) 	c/ 
Câu 5: (1,5 đ) Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 8 
thì y = 6
Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x;
Hãy biểu diễn y theo x;
Tính giá trị của y khi x = 6 ; x = 12
Câu 6 (3đ):Cho tam giác ABC vuông tại A, . Đường phân giác góc B cắt AC tại D. Kẻ DEBC.
a) Tính số đo .( 0,5đ)
b) Chứng minh (1đ)
c) Gọi F là giao điểm của BA và ED. Chứng minh: DF = DC (1đ).
 Vẽ hình ghi giả thiết, kết luận đúng, chính xác ( 0,5đ)
Hết
ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM TOÁN 7 NĂM HỌC 2014- 2015
Câu 1: ( 1 đ) 	 	(0,5đ)
 (0,5đ)
Câu 2( 1đ): Nêu đúng định lý (0,5đ)
	Áp dụng tính đúng = (0,5đ)
Câu 3 (2đ):Tính đúng mỗi câu ( 0,5đ)
a/ 	( 0,5đ)
b) ( 0,5đ)
 ( 0,5đ)
 ( 0,5đ)
Câu 4(1,5đ):Tìm đúng mỗi câu (0,5đ)
	( 0,5đ)
 ( 0,5đ)
c/ 
 ( 0,5đ)
Câu 5: (1,5 đ) Vì y tỉ lệ thuận với x nên ta có công thức: y = k.x
a) Khi x = 8 thì y = 6 ta có: 6 = 8.k k = ( 0,5đ)
b) y = .x	 ( 0,5đ)
c) Khi x = 6 y = ( 0,25đ)
 Khi x = 12 y = ( 0,25đ) 
Câu 5 (3đ): Vẽ hình ghi giả thiết, kết luận đúng, chính xác ( 1đ)
 ; 
 GT ; DEBC.
 a) =?
 KL b) 
 c) 
 CM: DF = DC
(Vẽ hình đúng: 0,5đ , GT + KL đúng: 0,5 đ) 
 Chứng minh 
a) Tính số đo =?
Xét tam giác vuông ABC ta có:
 (Định lí tổng 3 góc của tam giác)
Mà: (GT)
 (GT)
Do đó: 
 (0,5đ)
b) Chứng minh :
Xét tam giác vuông và tam giác vuông 
Có: (GT)
 BD: cạnh chung
 (BD là tia phân giác của góc B)
Do đó: (cạnh huyền-góc nhọn) (0,5đ) 
c) Chứng minh DF = DC:
Xét và 
Có: (GT)
 DA = DE ( do cmt)
 (đối đỉnh) 
Do đó: = (g.c.g)
Suy ra: DF = DC (hai cạnh tương ứng). (1đ).
* Chú y : Học sinh giải cách khác nếu đúng vẫn được hưởng trọn số điểm của mỗi câu .
 GVBM
 Nguyễn Bích Ky

Tài liệu đính kèm:

  • docThi_HKI_Toan_7.doc