Đề kiểm tra lần 2 học kỳ 1 môn: Đại số 7 hệ THCS

doc 3 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 623Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra lần 2 học kỳ 1 môn: Đại số 7 hệ THCS", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra lần 2 học kỳ 1 môn: Đại số 7 hệ THCS
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN
TRƯỜNG THCS VÀ THPT MỸ BÌNH
ĐỀ KIỂM TRA LẦN 2 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015 – 2016
MÔN: ĐẠI SỐ KHỐI:7 HỆ: THCS
Thời gian làm bài: 45 phút. ( Không kể thời gian phát đề )
Câu 1 (3đ): Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau, khi thì 
Tìm hệ số tỉ lệ 
Hãy biểu diễn y theo x
Tính giá trị của y khi 
Câu 2 (4đ): Cho hàm số 
Vẽ đồ thị của hàm số trên.
Tính 
Biểu diễn các điểm trên hệ trục tọa độ ở câu b.
Câu 3 (3đ): Hai thanh chì có thể tích là và . Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam, biết rằng khối lượng của cả hai thanh là gam ?
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN
TRƯỜNG THCS VÀ THPT MỸ BÌNH
HƯỚNG DẪN CHẤM
KIỂM TRA 45p LẦN 2 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015 – 2016
MÔN: ĐẠI SỐ KHỐI: 7 HỆ: THCS
Câu 1: 
a) 
b) 
c) 
Câu 2:
a) Vẽ hệ trục tọa độ Oxy
Đồ thị của hs y=3x đi qua O(0;0) và A(1;3)
Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm trên
b) 
c) Biểu diễn 2 điểm trên hệ trục tọa độ Oxy
Câu 3: Gọi lần lượt là khối lượng của thanh chì thứ nhất, thanh chì thứ 2.
Vì khối lượng và thể tích là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên:
Ta có: 
0.5đ*3
0.5đ
0.5đ*2
0.5đ*4
0.25đ*4
0.5đ*2
0.5đ
0.5đ
0.5đ*2
0.5đ
0.5đ
 Giáo viên ra đề : Hà Quang Nhị
HS làm cách khác đúng chấm theo thang điểm tương ứng.
SỞ GD&ĐT LONG AN
TRƯỜNG THCS VÀ THPT MỸ BÌNH
BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA ĐS45p LỚP 7 HKI 2015-2016
MA TRẬN NHẬN THỨC
Chủ đề hoặc mạch kiến thức, kĩ năng
Tầm quan trọng (Mức cơ bản trọng tâm của KTKN)
Trọng số (Mức độ nhận thức của Chuẩn KTKN)
Tổng điểm
Đại lượng tỉ lệ thuận
30
2
60
Đại lượng tỉ lệ nghịch
30
2
60
Hàm số
10
2
20
Mặt phẳng tọa độ
10
2
20
Đồ thị hs y=ax
20
2
40
100%
200
MA TRẬN ĐỀ
Chủ đề hoặc mạch kiến thức, kĩ năng
Mức độ nhận thức- Hình thức câu hỏi
Tổng điểm
1
2
3
4
TL
TL
TL
TL
Đại lượng tỉ lệ thuận
Câu 3
3đ
1
3đ
Đại lượng tỉ lệ nghịch
Câu 1
3đ
1
3đ
Hàm số
Câu 2b
1đ
1
1đ
Mặt phẳng tọa độ
Câu 2c
1đ
1
1đ
Đồ thị hs y=ax
Câu 2a
2đ
1
2đ
8
9đ
5
10đ

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_Kiem_tra_45_phut_Dai_So_lop_7_lan_2_HK_II_Nam_hoc_20152016.doc