Đề thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện năm học 2015-2016 môn thi: Toán

pdf 2 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 1115Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện năm học 2015-2016 môn thi: Toán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện năm học 2015-2016 môn thi: Toán
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP HUYỆN 
NĂM HỌC 2015-2016 
Môn thi: Toán 
Thời gian: 150 phút 
( Không kể thời gian giao đề ) 
Câu 1. (6,0 điểm) 
1. Cho biểu thức: 
x x 26 x 19 2 x x 3
P
x 2 x 3 x 1 x 3
  
  
   
 a. Rút gọn P 
 b. Tính P khi x = 33 31253125  
 c. Tìm GTNN của P 
2. Chứng minh rằng với mọi n nguyên dương thì: 2n n(7.5 12.6 ) 19  
Câu 2. (4,0 điểm) 
 a. Giải phương trình sau: 
4x 1
3x 1 2 x
3

    
 b. Giải hệ phương trình: 
 
 
22 2
2 2
x xy y 19 x y
(*)
x xy y 7 x y
    

   
Câu 3. (3,0 điểm) 
 a. Tìm nghiệm nguyên của phương trình sau 
19x5 + 5y +1995z = x2 –x +3 
 b. Cho a, b, c  0 và 
1 1 1
2
a 1 b 1 c 1
  
  
. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 
 P xyz 
Câu 4. (6,0 điểm) 
Cho đường tròn (O; R) và hai đường kính bất kì AB và CD sao cho tiếp tuyến 
tại A của đường tròn (O) cắt các đường thẳng BC và BD tại hai điểm tương ứng là E 
và F. Gọi P và Q lần lượt là trung điểm của các đoạn EA và AF. 
 a. Chứng minh rằng trực tâm H của tam giác BPQ là trung điểm của đoạn thẳng 
OA. 
 b. Hai đường kính AB và CD có vị trí tương đối như thế nào thì tam giác BPQ có 
diện tích nhỏ nhất. 
 c. Chứng minh các hệ thức sau: CE.DF.EF = CD3 và 
3
3
BE CE
BF DF
 
 d. Nếu tam giác vuông BEF có một hình vuông BMKN nội tiếp ( K  EF; M 
BE và N  BF ) sao cho cạnh của hình vuông tỉ lệ với bán kính của đường tròn nội 
tiếp tam giác BEF theo tỉ số
2 2
2

 thì các góc của tam giác là bao nhiêu? 
Câu 5. (1,0 điểm) 
 Tìm cặp số (x; y) sao cho y nhỏ nhất thỏa mãn: x2 + 5y2 + 2y – 3xy – 3 = 0. 
-------------------------------- Hết-------------------------------- 
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 
 Bài 1: (6,0 điểm) 
1. a ) Rút gọn 
3x
16x
P


 2đ 
 b) Tính x=1  đkxđ . Suy ra p=
4
17
 1đ 
 c) Pmin=4 khi x=4 . 1đ 
2. =7.25n + 19.6n – 7.6n 1đ 
 =7.19.(.....) + 19.6n  19 1đ 
Bài 3: (3,0 điểm) 
1.  20x5 –(x5-x)+5y+1995z=x2+3 0,5đ 
 20x5-(x-2)(x-1).x.(x+1)(x+2)-5(x-1)x(x+1)+1995z=x2+3 0,5đ 
Ta thấy VT5 con VP không chia hết cho 5 nên pt vô nghiệm 0,5đ 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfDE_THI_HSG_TOAN_9.pdf