Đề thi học kỳ I Toán 9 - Bắc Ninh 2007 - 2008

doc 3 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 2720Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kỳ I Toán 9 - Bắc Ninh 2007 - 2008", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học kỳ I Toán 9 - Bắc Ninh 2007 - 2008
UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------------o0o-------------
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2007 - 2008
MÔN : TOÁN 9
Thời gian làm bài : 90 phút (Không kể thời gian giao đề)
Bài 1 (2 điểm) Chọn câu trả lời đúng và ghi vào tờ giấy thi :
1) Giá trị của biểu thức : bằng :
A) - 2
B) 2
C) 
D) - 
2) Đồ thị của hàm số y = 2x - 1 là đường thẳng đi qua điểm có tọa độ :
A) (- 2; - 5)
B) (- 2; 3)
C) (0; 1)
D) 
3) Cho thì :
A) 
B) 
C) 
D) 
4) Tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc 450. Nếu một người cao 1,7m thì bóng của người đó trên mặt đất là :
A) 0,8m
B) 1,5m
C) 1,7m
D) 2,1m
Bài 2 (3,5 điểm) 
	1)Giải các bài toán sau :
b/ Tìm các giá trị của m để đồ thị hàm số y = 3x + 2m - 5 đi qua điểm A(2; - 1).
	2) Cho biểu thức : 
a/ Rút gọn P.
b/ Tính giá trị của P với 
Bài 3 (3,5 điểm) 
	Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AD và BE cắt nhau tại H.
1) Biết AB = 5cm, BC = 6cm. Tính độ dài AD.
2) Dựng đường tròn tâm O đường kính AH. Chứng minh rằng :
a/ E thuộc đường tròn tâm O
b/ DE là tiếp tuyến của đường tròn tâm O
c/ Tam giác OED không thể là tam giác cân.
Bài 4 (1 điểm)
	Cho a, b, c là ba số khác 0 thỏa mãn a + b + c = 0. Chứng minh rằng : 
-----------------Đề thi gồm có 01 trang-----------------
UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------------o0o-------------
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2007 - 2008
MÔN : TOÁN 9
Thời gian làm bài : 90 phút (Không kể thời gian giao đề)
Bài 1 (2 điểm) Chọn câu trả lời đúng và ghi vào tờ giấy thi :
1) Giá trị của biểu thức : bằng :
A) - 2
B) 2
C) 
D) - 
2) Đồ thị của hàm số y = 2x - 1 là đường thẳng đi qua điểm có tọa độ :
A) (- 2; - 5)
B) (- 2; 3)
C) (0; 1)
D) 
3) Cho thì :
A) 
B) 
C) 
D) 
4) Tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc 450. Nếu một người cao 1,7m thì bóng của người đó trên mặt đất là :
A) 0,8m
B) 1,5m
C) 1,7m
D) 2,1m
Bài 2 (3,5 điểm) 
	1) Giải các bài toán sau :
b/ Đồ thị hàm số y = 3x + 2m - 5 đi qua điểm A(2; - 1) 
Vậy với m = - 1 thì đồ thị hàm số y = 3x + 2m - 5 đi qua điểm A(2; - 1)
	2)a/ . Ta có :
b/ Ta có: (thỏa mãn ĐKXĐ)
Bài 3 (3,5 điểm) 
GT
°ABC, AB = AC
Đường cao AD và BE cắt nhau tại H.
KL
1) AB = 5cm, BC = 6cm. Tính ÂD?
2) Dựng đường tròn (O), đường kính AH.
a/ E thuộc đường tròn (O)
b/ DE là tiếp tuyến của đường tròn (O).
c/ °ODE không thể là ° cân.
Chứng minh
1)a/ °ABC cân tại A, đường cao AD D là trung điểm của BC 
°ABD vuông tại D. Theo định lý Py-ta-go, ta có : 
2)a/ BE là đường cao của °ABC vuông tại E nội tiếp đường tròn (O), đường kính AH hay E thuộc đường tròn (O), đường kính AH.
b/ có OA = OE cân tại O 
 vuông tại E thuộc đường tròn (D), đường kính BC cân tại D
Cộng theo vế (1) và (2) ta được : (do vuông tại D)
 là tiếp tuyến tại E của đường tròn (O).
c/ vuông tại D. Ta có : 
 là tam giác nhọn, H là trực tâm của °ABC 
Lại có : 
Vì cân (vô lí).
Vậy °ODE không thể là tam giác cân.
Bài 4 (1 điểm)
	Với a, b, c là ba số khác 0 thỏa mãn a + b + c = 0. Ta có : 
Vậy đẳng thức được chứng minh.

Tài liệu đính kèm:

  • docDe thi HK I Toan 9 Bac Ninh 2007 - 2008.doc