Đề thi học kì I môn: Toán - lớp7

doc 4 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 987Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì I môn: Toán - lớp7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học kì I môn: Toán - lớp7
PHỊNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CHỢ MỚI	ĐỀ THI HỌC KÌ I 
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CHỢ MỚI 	NĂM HỌC : 2016 – 2017 
	------------	MƠN : TỐN - Lớp7
THỜI GIAN :90 phút (khơng kể thời gian phát đề)
Số BD : . Phịng : ...	Chữ ký giám thị : 
ĐỀ A
Câu 1: (3,0 điểm)
1.Tính: a/ x3 . x b/ x5 : x2
2. Tính: 
3. Thực hiện phép tính:
a/ A = 
b/ B = 
Câu 2: (3,0điểm)
1. Tìm x biết : 
 	 a) x - ; b) ; c) 
2. Hai lớp 7A, 7B đi lao động trồng cây. Biết rằng số cây trồng được của hai lớp tỉ lệ với hai số 4 và 5 và lớp 7B trồng nhiều hơn lớp 7A là 20 cây. Tính số cây trồng được của mỗi lớp.
1
a
b
c
M
450
2
1
2
3
4
N
3
4
Câu 3: (2,0 điểm) Cho hình vẽ, biết a // b và M1= 450
1.Viết tên các cặp gĩc so le trong.
2.Tính số đo các gĩc: M3;M4; N2
A
B
C
x
600
400
Câu 4: (2,0 điểm)
 1. Tìm số đo x trong hình vẽ sau:
 2. Cho ABC, M là trung điểm của cạnh BC.Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho 
ME = MA. Chứng minh:
	a/ ABM = ECM
	b/ AB = EC
HẾT
Duyệt của Tổ trưởng/nhĩm trưởng GV ra đề : PHAN HỮU ĐỨC
PHỊNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CHỢ MỚI	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ A - HKI
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CHỢ MỚI 	NĂM HỌC : 2016 – 2017 
------------	 MƠN : TỐN - Lớp7
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ A
Câu
Nội dung yêu cầu
Điểm
Câu 1
(3,0 đ)
1. a/ x3 . x = x3+1 = x4
b/ x5 : x2 = x5-2 = x3
2. 
3. a/ A = = = 0
 b/ B = 
 = 
 = 5 + 1 + 0,5 = 6,5 
0,25đ – 0,25đ
0,25đ – 0,25đ
0,5đ
0,25đ – 0,25đ
0,5đ
0,25đ – 0,25đ
Câu 2
(3,0 đ)
1 a) x - . Suy ra : 
 x = 
 x = 
b) 
 x = 
c) 
 Các bước giải , kết quả x = 
2. Gọi x(cây), y(cây) lần lượt là số cây trồng được của hai lớp 7A, 7B.
 Ta cĩ: và y – x = 20. 
 Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta được:
 Tìm đúng x = 80 
 Tìm đúng y = 100 
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0.5đ
0,25đ – 0,25đ
0,25đ – 0,25đ
0,25đ
0,25đ 
Câu 3
(2,0 đ)
1. Các cặp gĩc so le trong là: M1và N2;M4 và N3
2. *M3 =M1 = 450 (hai gĩc đối đỉnh)
 * Ta cĩ: M1+M4 = 1800 (hai gĩc kề bù)
 450 + M4= 1800
M4= 1800 - 450 = 1350
 * N2=M1 = 450(hai gĩc so le trong)
0,5đ
0,5đ
0,25đ
0,25 đ
0,5đ
Câu 4
(2,0 đ)
1. ABC cĩ:
A+B + C= 1800
 x + 600 + 400 = 1800
x = 1800 – (600 + 400 ) = 800
2. 
A
B
E
C
M
a/ Xét ABM và ECM cĩ:
 MB = MC(gt)
AMB= EMC(đối đỉnh)
 MA = ME (gt)
 Do đĩABM = ECM (c. g. c)
 b/ VìABM = ECM (câu a)
nên AB = EC ( 2 cạnh tương ứng)
0,25đ
0,25đ
0,25đ – 0,25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ
*Ghi chú: Học sinh giải bằng cách khác đúng vẫn chấm điểm tối đa.
MA TRẬN ĐỀ KT HK 1 – LỚP 7 (2016-2017)
MÔN TOÁN
 Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thơng hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1. Số thực-Số hữu tỉ
-Các phép tính, giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ
 -Lũy thừa 
Hiểu các tính chất của các phép tốn trên tập hợp Q số hữu tỉ
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
3
1,5đ=15%
2
1,5đ=15%
5
3,0đ=30%
2. Hàm số và đồ thị
Biết tìm hệ số tỉ lệ và tìm giá trị của hàm số
-Bài tốn về đại lượng tỉ lệ thuận
-Vận dụng được t/c của dãy tỉ số bằng nhau 
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
2
1,5đ=15%
2
1,5đ=15%
4
3,0đ=30%
3. Đường thẳng song song, vuơng gĩc
Nhận biết các gĩc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
Hiểu tính chất hai đường thẳng song song
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
1
1,0đ=10%
1
1,0đ=10%
2
2,0đ=20%
4. Tam giác
Nhận biết số đo các gĩc trong tam giác
Chứng minh tam giác bằng nhau
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
1
1,0đ=10%
1
1,0đ=10%
2
2,0đ=20%
Tổng số câu
T.số điểm %
7
5,0đ=50%
4
3,0đ=30%
2
2,0đ=20%
13
10đ= 100%

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_toan_7_hki_2016_2017.doc