Đề thi giữa học kì I môn Toán 9

doc 4 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 1148Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi giữa học kì I môn Toán 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi giữa học kì I môn Toán 9
 2. Đề Kiểm tra chương 1
Câu 1: Cho hàm số có đồ thị (C). Hãy chọn mệnh đề sai :
A. Hàm số luôn nghịch biến trên R
B. Hàm số có tập xác định là: D=R\{-2}	
C. Đồ thị cắt trục hoành tại điểm 	
D. Có đạo hàm 
[]
Câu 2: Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là:
A.	x=2;y=-2
B. x=2;y=2
C. x=-2;y=-2	
D. x=-2;y=2 
[]
Câu 3: Cho hàm số . Khoảng đồng biến của hàm số này là:
A.	(0; 2)
B.	(-∞;0)
C. (2;+∞)	
D.(0;+∞) 
[]
Câu 4: Cho hàm số có đồ thị (C). Hãy chọn phát biểu sai :
A.	Có tập xác định D= R\{2016}
B. Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị.
C.	Đồ thị đi qua điểm M(1; 2020)
D. Đồ thị có tâm đối xứng I(-1;2018) 
[]
Câu 5: Hàm số y=14x4-2x2+1 có giá trị cực tiểu và giá trị cực đại là:
A. yCT=-3;yCĐ=0	
B. yCT=-2;yCĐ=0
C. yCT=-3;yCĐ=1	
D. yCT=2;yCĐ=0 	
[]
Câu 6: Hàm số y=-14x4-2x2+3 nghịch biến trong khoảng nào sau đây:
A.	(0;+∞)
B. (0; 2)	
C. (2;+∞) 	
D. (-∞;0)
[]
Câu 7: Cho hàm số y=-x4-2x2+3 có đồ thị là (P). Nhận xét nào sau đây về (P) là sai.
A.	Có ba cực trị
B. Có đúng một điểm cực trị .
C.	Có trục đối xứng là trục tung.
D. Có đỉnh là điểm I(0; 3) 
 []
Câu 8: Đồ thị hàm số y=x+2016x+2(x-3) có các đường tiệm cận đứng là:
A.	x=-2;x=3
B. x=2;x=3	
C. 	x=-2016
D. x=2016 
[]
Câu 9: Tìm m để đồ thị hàm số y = x4 - 2mx2 + 2 có 3 điểm cực trị tạo thành tam giác vuông cân .
A. m = 1 
 B. m = - 4 
 C. m = - 1 
 D. m = 4 
[]
Câu 10: Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn lần lượt là:
A. 	
B. 
C. 	
D. 
[]
Câu 11: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y=x+5+3-x trên đoạn [-5;3] là: 
A. miny=22	
B. miny=4	
C.	miny=-5
D. miny=3 
[]
Câu 12: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ x=1 là:
A. 	y=5x-2
B.	y=-5x+8
C. y=-5x-2	
D. y=5x+8 
[]
Câu 13: Hàm số (C ). Tiếp tuyến của (C) song song với đường thẳng y=3x+2 là: 
A. y=3x	
B. y=3x-6	
C. y=-3x+3	
D. y=3x+6
[]
Câu 14: Giao điểm của đồ thị (C ) y=3x-1x-1 và đường thẳng (d ) y=3x-1 là:
A.	Điểm M2;5;N(13;0)	
B. Điểm M(2;5)
C.	(d) và (C) không có điểm chung.
D. Điểm M13;0;N(0;-1) 
[]
Câu 15: Giá trị của a là bao nhiêu thì đồ thị hàm số y=-x4-2x2+a đi qua điểm M(1:1)
A. a= 4	
B. a= 2	
C. a= 3	
D. a= 1
[]
Câu 16: Với giá trị nào của tham số m thì phương trình có 2 nghiệm 
A. 
 B. 
C. 
 D. 
[]
Câu 17: Biết rằng hàm số y=-13x3+mx23+4 đạt cực đại tại x=2. Khi đó giá trị của m là:
A. m= 3	
B. m=2	
C. m= 1	
D. m=4
[]
Câu 18: Với giá trị nào của tham số m thì hàm số nghịch biến trên .
A. 	
 B. 	 
C. 	 
D. 
[]
Câu 19: Tìm m để hàm số y=-x44+2x2+m2 có giá trị cực đại yCĐ=6. Khi đó, giá trị tham số m là :
A. m= 4	
B. m= -2	
C. m=- 4	
D. m= 2
[]
Câu 20: Với giá trị nào của tham số m thì hàm số y=mx+4x+m đồng biến trên khoảng 
A.	
B. 	
C. 	
D. 

Tài liệu đính kèm:

  • docthi_giua_ki_I.doc