Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán 9 – Đề A

docx 1 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 636Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán 9 – Đề A", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán 9 – Đề A
	PHÒNG GD – ĐT Q. TÂN PHÚ	ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
	TRƯỜNG THCS VÕ THÀNH TRANG	MÔN TOÁN 9 – ĐỀ A 
	Thời gian : 60 phút
Bài 1 : (3,5đ) Giải các phương trình và bất phương trình sau : 
2x-22=-x+53
2x – 6 – 3x(x – 3) = 0
x2 – 21 = 0
(x – 2)(x + 2) – x(3 + x) ≥ – 2 
Bài 2 : (1,5 điểm) Tìm điều kiện để các biểu thức sau có nghĩa : 
2x-5	b) 	
Bài 3 : (1,5 đ) Tính, rút gọn biểu thức : 
 	b) 	c) – 
Bài 4 : (3,5 điểm) Cho DABC vuông tại A có AH là đường cao, biết AB = 6cm; AC = 8cm.
Tính BH; AH
Vẽ HE ^ AB tại E (E Î AB), vẽ HF ^ AC tại F (F Î AC). Chứng minh : AE.AB = AF.AC. Từ đó suy ra : DAFE » DABC.
Đường thẳng vuông góc với BC TẠI b CẮT ac TẠI d. Trên BC lấy điểm K sao cho H là trung điểm BK. Qua K vẽ đường thẳng song song với AH cắt AC tại i. Chứng minh : BDBC2=AIAC

Tài liệu đính kèm:

  • docxKT_CLDN_toan_9.docx