Đề ôn tập kiểm tra chương I Đại số - Lớp 7 - Số 17

doc 3 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 830Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn tập kiểm tra chương I Đại số - Lớp 7 - Số 17", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề ôn tập kiểm tra chương I Đại số - Lớp 7 - Số 17
ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA CHƯƠNG I 
ĐẠI SỐ - LỚP 7
I. Trắc nghiệm:
Câu 1. Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ ?
 a) b) c) d) 
Câu 2. Nếu thì x bằng :
 a) b) hoặc c) d) -
Câu 3. thì x bằng :
 a) 5 b) 10 c) 15 d) 25 
Câu 4. Cho x = 19,3568 nếu làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba thì x sẽ là:
 a) 19,356 b) 19,357 c) 19,37 d) 19,358
Câu 5. Cho thì giá trị của x bằng :
 a) b) 4 c) d) 
Câu 6. Cho a, b , c lần lượt tỉ lệ với 3; 5 ; 8 có nghĩa là:
a) b) c) d) 
II. Tự luận:
Bài 1. Thực hiện phép tính:
a) 
b) 
Bài 2 . Tìm x biết :
 a) b) 
Bài 3 . Tìm các số x, y, z biết và x – y + z = 56 . 
Bài 4. So sánh 9920 và 999910
HƯỚNG DẪN GIẢI.
I. Trắc nghiệm:
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
D
B
D
B
A
C
II. Tự luận:
BÀI
NỘI DUNG
1
a)
b)
c)
2
a)
Vậy: 
b)
 hoặc: 
Với: 
Với: 
Vậy: hoặc 
3
Theo đề bài ta có : và 
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
Suy ra: 
4
Ta có:
999910 = (99.101)10 = 9910.10110 > 9910.9910 = 9920 
Do đó 9920 < 999910 

Tài liệu đính kèm:

  • docde on tap kiem tra chuong I - So 17.doc