Đề kiểm tra trắc nghiệm giữa học kỳ I môn Toán Lớp 12

doc 2 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 07/07/2022 Lượt xem 18Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra trắc nghiệm giữa học kỳ I môn Toán Lớp 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra trắc nghiệm giữa học kỳ I môn Toán Lớp 12
Đề số .
Câu 1: Cho lăng trụ đứng ABCA’B’C’ biết góc giữabằng 600, tam giác ABC vuông tại A,BC = 3a, AC = a, G là trọng tâm tam giác ABC. Tính d(G;(AB’C’)).
A. Đáp số khác	B. 	C. 	D. 
Câu 2: Các khoảng đồng biến của hàm số là: 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3: Giá trị lớn nhất của hàm số bằng. Chọn 1 câu đúng.
A. 	B. 	C. Số khác	D. 2
Câu 4: Giá trị của m để hàm số đạt cực tiểu tại x = - 1 là . Chọn 1 câu đúng.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, góc ABC bằng 60o. ASD cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Góc giữa mặt bên (SBC) và (ABCD) là 60o.. Tính d (AD; SB)
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Cho lăng trụ ABC A'B'C' có đáy ABC là tam giác đều cạnh a biết chân đường vuông góc hạ từ A' trên ABC trùng với trung điểm của BC và AA' = a. Tìm góc hợp bởi cạnh bên với đáy lăng trụ. 
A. B. C. D. 
Câu 7: Cho hình chóp S.ABCD , đáy là hình vuông cạnh a. Mặt bên (SAB) vuông góc với mặt đáy. Tam giác SAB là tam giác đều. Thể tích khối chóp S.ABCD là 
 A. B. C. D. 
Câu 8: Số giao điểm của đường cong và đường thẳng y = 1 – 2x là:
A. 0	B. 2	C. 3	D. 1
Câu 9: Trên khoảng . Kết luận nào đúng cho hàm số . Chọn 1 câu đúng.
A. Không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
B. Có giá trị nhỏ nhất và không có giá trị lớn nhất.
C. Có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
D. Có giá trị lớn nhất không có giá trị nhỏ nhất.
Câu 10: Điểm cực đại của đồ thị hàm số là:
A. 	B. .	C. 	D. 
Câu 11: Cho hình lăng trụ tứ giác đều ABCD.A’B’C’D’, cạnh đáy bằng a, khoảng cách từ A đến mặt phẳng (A’BC) bằng . Tính thể tích của lăng trụ
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 12: Cho hàm số . Tìm m để phương trình: có ba nghiệm phân biệt? Chọn 1 câu đúng.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 13: Tìm giá trị nhỏ nhất của m để hàm số đồng biến trên tập xác định R
A. 	B. 	C. 	D. kết quả khác
Câu 14: Đường thẳng y = 2 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số nào sao đây? Chọn 1 câu đúng.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 15: Cho hàm số Phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ là nghiêm của phương trình y’’ = 0 là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 16: Trong các hàm số sau những hàm số nào luôn đồng biến trên từng khoảng xác định của nó 
A. ( II ) và ( III )	B. ( I ) và ( II )	C. ( I ) và ( III)	D. Chỉ ( I )
Câu 17: Giá trị của m để hàm số có ba điểm cực trị là. Chọn 1 câu đúng.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 18: Cho hàm số . Chọn phương án đúng trong các phương án sau
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 19: Trong các khẳng định sau về hàm số . Khẳng định nào là đúng.
A. Hàm số có hai điểm cực đại là 	B. Cả A và B đều đúng
C. Chỉ có A đúng	D. Hàm số có điểm cực tiểu là x = 0
Câu 20: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Đồ thị hàm số không có tiệm cận.	B. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là ;
C. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là 	D. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y = 3;
Câu 21: 18 . Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có cạnh đáy bằng a, đường cao hình chóp bằng . Góc giữa mặt bên và đáy bằng:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 22: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Canh SA vuông góc với đáy, góc giữa SB và đáy bằng 450. Khoảng cách giữa AC và SB là 
A. B. 2a C. D. 
Câu 23: Cho hình chóp S.ABCD , đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc mặt phẳng (ABCD), SA = a . Thể tích khối chóp là
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 24: Giá trị của m để đường thẳng y = m – 2x cắt đường cong tại hai điểm phân biệt là
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 25: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số có hệ số góc k = - 9 ,có phương trình là:
A. y +16 = - 9(x + 3)	B. y – 16 = - 9(x – 3)	C. y – 16 = - 9(x +3)	D. y = - 9(x + 3)
----------- HẾT ---------- 

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_trac_nghiem_giua_hoc_ky_i_mon_toan_lop_12.doc