Đề kiểm tra Tiết 18 môn Số học Lớp 6

doc 1 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 19/09/2023 Lượt xem 214Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra Tiết 18 môn Số học Lớp 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra Tiết 18 môn Số học Lớp 6
ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT
I.Trắc nghiệm: Ghi lại chữ cỏi đứng trước cõu trả lời đỳng.
Cõu 1: Cho tập hợp X = . Trong cỏc tập hợp sau, tập hợp nào là tập hợp con của tập hợp X?
A. ;	B. ;	C. ;	D. .
Cõu 2: Tập hợp Y = . Số phần tử của Y là :
A. 7;	B. 8;	C. 9;	D. 10.
Cõu 3: Kết quả của biểu thức 16 + 83 + 84 + 7 là :
A. 100;	B. 190;	C. 200;	D. 290.
Cõu 4: Tớch 34 . 35 được viết gọn là :
A. 320	;	B. 620	;	C. 39	;	D. 920	.
 Câu 5: Tập hợp M = cú số phần tử là:
	A. 12	B. 11 C. 13 D. 10
Câu 6: Chọn cõu đỳng
	A. 1000 = 102 	B. 1020 = 0 C. x . x5 = x5 D. 27 : 24 = 23	
Câu 7: Chọn đáp án sai
 Cho tập hợp A =. Cỏc phần tử của A là :
	A. A = B. A = C. A = D. A = 
Câu 8: Với a = 4 ; b = 5 thỡ tớch a2 b bằng : 
 A. 100 B. 80 C. 40 D. 30
Câu 9: Với x0, ta cú x6 : x2 bằng : 
 A. x3	 B. x4	 C. 1	 D. x8
 Câu 10: Số La Mó XIX cú giỏ trị là :
 A. 11010	 B. 29	 C. 19	D. 16
II.Tự luận: 
Cõu 1: a) Phỏt biểu quy tắc chia hai lũy thừa cựng cơ số? Viết cụng thức tổng quỏt.
 b)Viết kết quả phộp tớnh dưới dạng một lũy thừa.
Cõu 2:a)Viết tập hợp B cỏc số tự nhiờn lớn hơn 7 và khụng vượt quỏ 14 bằng hai cỏch: 
 b) Điền kớ hiệu thớch hợp vào ụ vuụng: 7 B ; B ; 14 B
Cõu 3: Cho tập hợp A gồm cỏc số tự nhiờn lớn hơn 13 và bộ hơn 20 : 
Chỉ ra 2 cỏch viết tập hợp A?
Tập hợp B gồm cỏc số tự nhiờn x chẵn và 13 < x < 20. Tập hợp B là tập hợp gỡ của tập hợp A? 
Cõu 4: Tớnh bằng cỏch hợp lớ:
27. 62 + 27 . 38 	b) 
35.11 + 65.18 + 35.13 + 65.6	d) 490 – {[ (128 + 22) : 3 . 22 ] - 7} 
e ) 	f) 49. 50 + 13.49 + 49
g) 150 : 	h) 125 + 70 + 375 +230 
Cõu 5: Tỡm x biết :
a ) ( 2 + x ) : 5 = 6	b) 2 + x : 5 = 6
 c) 5( 7 + 48: x ) = 45	d) 52x-3 – 2.52 = 52 .3
Cõu 6: a) 2530 và 12519	
 b) Tớnh tổng cỏc phần tử của tập hợp A cỏc số tự nhiờn cú hai chữ số nhỏ hơn 80

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_tiet_18_mon_so_hoc_lop_6.doc