Đề kiểm tra thực hành học kì I Tin học 7 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Lạc Đạo

doc 4 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 19/01/2021 Lượt xem 215Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra thực hành học kì I Tin học 7 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Lạc Đạo", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra thực hành học kì I Tin học 7 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Lạc Đạo
PHÒNG GD&ĐT VĂN LÂM
TRƯỜNG THCS LẠC ĐẠO
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: TIN HỌC 7 – THỰC HÀNH
(Thời gian làm bài: 45 phút) 
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
TH
TH
TH
MÔ ĐUN I. SOẠN THẢO VĂN BẢN NÂNG CAO
Tạo được bảng biểu, lấy được các hình vẽ từ Clip Art, Shapes và SmmartArt của Word.
Sử dụng được TextBox để bố trí đoạn văn bàn tại vị trí tùy ý trên trang văn bản.
Số câu
0
0
Số điểm
0đ
0đ
MÔ ĐUN II. CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH
Thực hiện các thao tác cơ bản trên bảng tính: định dạng.
Thực hiện các thao tác cơ bản trên bảng tính: tính toán.
Số câu
1
3
4
Số điểm
2đ
3đ
5đ
Tổng số câu
1
3
4
Tổng số điểm
2đ
(20%)
3đ
(30%)
5đ
 (50%)
PHÒNG GD&ĐT VĂN LÂM
TRƯỜNG THCS LẠC ĐẠO
BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
Năm học 2016-2017
Môn : Tin Học 7 
(Thời gian làm bài 45 phút)
Điểm
Lời phê của Giáo viên
Họ và tên:...
Lớp: 7...
ĐỀ BÀI PHẦN THỰC HÀNH
Bài 1 (5đ): Em hãy hoàn thành bài tập sau và thực hiện theo yêu cầu:
---------------------------Hết-------------------------
ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM
--------------------------------------Hết--------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docDe KT HK I - Tin hoc 7- TH - Ma 01.doc