Đề kiểm tra một tiết môn Tin học lớp 7

doc 1 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 29/01/2021 Lượt xem 465Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra một tiết môn Tin học lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra một tiết môn Tin học lớp 7
Kiểm tra 1 tiết
Môn Tin 7
Câu 1 ( 3 điểm)
Chương trình bảng tính là gì?
Nêu các đặc trưng của bảng tính?
Trong các đặc trưng đó đặc trưng là đặc trưng chung của mọi chương trình bảng tính
Câu 2 (1 điểm)
Nếu muốn tính tổng các ô C3 và D5. Sau đó nhân với giá trị trong ô B3. Công thức nào sau đây là đúng
= (D5+C3) B3 d) = (D5+C3) *B3
 (D5+C3) B3 e) (D5+C3) *B3
= (B3*D5+C3) f) = D5+C3*B3
Câu 3 ( 3 điểm)
Nêu các kiểu dữ liệu trên trang tính? Mỗi kiểu lấy 2 vd?
Kể tên các hàm đã học, nêu cấu trúc, lấy mỗi hàm 1 vd
Câu 4 (3 điểm) Điền từ thích hợp vào ô tính
Insert / Row: sao chép
Spelling:... ...: in trang tính
Save :.. : định dạng cột

Tài liệu đính kèm:

  • doctin_7.doc