Đề kiểm tra một tiết Vật lí lớp 7 - Mã đề 01 - Trường THCS Hàm Minh

doc 2 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 25/01/2021 Lượt xem 261Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra một tiết Vật lí lớp 7 - Mã đề 01 - Trường THCS Hàm Minh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra một tiết Vật lí lớp 7 - Mã đề 01 - Trường THCS Hàm Minh
UBND HUYỆN HÀM THUẬN NAM
TRƯỜNG THCS HÀM MINH
ĐỀ KIỂM TRA TIẾT 10
Môn: VẬT LÝ 7
Thời gian làm bài: 45 phút; 
(Không kể thời gian phát đề)
ĐIỂM:
LỜI PHÊ:
Mã đề 01
(Học sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ và tên:.....................................................................
Lớp: 7A1
A/ TRẮC NGHIỆM: Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau (7 điểm)
Câu 1: Trên ô tô, xe máy người ta thường gắn gương cầu lồi để quan sát các vật ở phía sau mà không dùng gương phẳng vì:
A. Ảnh nhìn thấy ở gương cầu lồi bằng ảnh trong gương phẳng
B. Ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi to hơn ảnh nhìn thấy trong gương phẳng
C. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi sáng hơn gương phẳng
D. Vùng nhì thấy của gương cầu lồi lớn hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước.
S
n
I
R
S
n
I
A.
R
S
n
I
R
S
n
I
R
B.
C.
D.
Câu 2: Trong các hình vẽ dưới đây, tia phản xạ IR ở hình vẽ nào đúng?
Câu 3: Vật không phải nguồn sáng là:
A. đèn ống đang sáng	B. Mặt trời
C. ngọn nến đang cháy	D. vỏ chai sáng chói dưới trời nắng
Câu 4: Khi có hiện tượng nhật thực, vị trí tương đối của Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng là:
A. Trái Đất – Mặt Trời – Mặt Trăng	B. Mặt Trời – Trái Đất – Mặt Trăng
C. Mặt Trời – Mặt Trăng – Trái Đất	D. Mặt Trăng – Trái Đất – Mặt Trời
Câu 5: Chùm sáng hội tụ là chùm sáng mà:
	A. Các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng
	B. Các tia sáng loe rộng trên đường truyền của chúng
	C. Các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng
	D. Các tia sáng loe rộng ra, kéo dài gặp nhau
Câu 6: Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là:
A. Ảnh ảo, không hứng được trên màn, nhỏ hơn vật
B. Ảnh ảo, không hứng được trên màn, lớn hơn vật
C. Ảnh ảo, không hứng được trên màn, bằng vật
D. Ảnh thật, không hứng được trên màn, nhỏ hơn vật
Câu 7: Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 600 Góc tới có giá trị là:
A. 100	B. 300	C. 400	D. 200
Câu 8: Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn chính xác định luật phản xạ ánh sáng?
S
I
N
R
450
500
A
S
I
N
R
400
400
B
S
I
N
R
450
450
C
S
I
N
R
500
500
D
Câu 9: Nội dung của định luật truyền thẳng của ánh sáng là:
A. Khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác, ánh sáng truyền theo một đường thẳng
B. Trong các môi trường khác nhau, đường truyền của ánh sáng có hình dạng khác nhau
C. Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền theo một đường thẳng
D. Trong mọi môi trường ánh sáng truyền theo một đường thẳng
Câu 10: Hiện tượng nào dưới đây không phải là hiện tượng phản xạ ánh sáng:
A. Quan sát thấy con cá trong bể nước to hơn so với quan sát ở ngoài không khí
B. Dùng đèn pin chiếu một chùm sáng lớn một gương phẳng đặt trên, ta thu được một vết sáng trên tường
C. Nhìn xuống mặt nước thấy cây cối ở bờ ao bị mọc ngược so với cây cối trên bờ
D. Quan sát thấy ảnh của mình trong gương phẳng
Câu 11: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là:
A. Ảnh ảo, không hứng được trên màn và nhỏ hơn vật
B. Ảnh ảo, hứng được trên màn và lớn bằng vật
C. Ảnh ảo, nhìn vào gương sẽ thấy và lớn bằng vật
D. Ảnh ảo, nằm phía sau gương và nhỏ hơn vật
Câu 12: Xác định vị trí của pháp tuyến tại điểm tới đối với gương phẳng :
A. Vuông góc với mặt phẳng gương.	B. Trùng với mặt phẳng gương tại điểm tới.
C. Ở phía bên phải so với tia tới.	D. Ở phía bên trái so với tia tới
Câu 13: Khi nói về ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm Câu kết luận đúng là:
A. Ảnh nhìn thấy trong gương luôn nhỏ hơn vật
B. Ảnh nhìn thấy trong gương là ảnh ảo bằng vật
C. Ảnh nhìn thấy trong gương hứng được trờn màn
D. Ảnh nhìn thấy trong gương là ảnh ảo lớn hơn vật
Câu 14: Mặt Trăng ở vị trí nào trong hình 1 thì người đứng ở điểm A trên Trái Đất nhìn thấy nguyệt thực?
A. Vị trí 2	B. Vị trí 1	
C. Vị trí 4	D. Vị trí 3
-----------------------------------------------
B/ TỰ LUẬN (3đ): Viết câu trả lời hoặc lời giải cho các câu sau
Câu 15: (1,5 điểm): Hãy giải vì sao ta nhìn thấy bóng của cái cây trên mặt hồ nước phẳng lặng lại lộn ngược so với cây?
	..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 16 :(1,5 điểm): Dựa vào tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng, hãy vẽ ảnh của vật AB đặt trước gương phẳng (hình vẽ)?
 A B

Tài liệu đính kèm:

  • docLY_7TIET10.doc