Đề kiểm tra một tiết chương 1 Đại số lớp 7 - Năm học 2016-2017

doc 3 trang Người đăng dothuong Lượt xem 502Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra một tiết chương 1 Đại số lớp 7 - Năm học 2016-2017", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra một tiết chương 1 Đại số lớp 7 - Năm học 2016-2017
Ngµy 7 th¸ng 11 n¨m 2016
Tiết 22: KIỂM TRA CHƯƠNG I.
Ma trận đề:
 Nội dung
Nhận biết
Thơng hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Tổng
Các phép tính trong Q
Nắm vững các quy tắc thực hiện các phép tính về số hữu tỉ.
2
 2đ
1
 1đ
5
 5đ
Lũy thừa của một số hữu tỉ
1
 1đ
1
 1đ
Giá trị tuyệt đối cúa mơt số hữu tỉ.số thực .căn bậc hai.
2
Tính các căn bậc hai đơn giản
 2đ
Làm thành thạo các bài tốn về giá trị tuyệt đối.
2
 2đ
Tỉ lệ thức.tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
1
Vận dụng được tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài tốn thực tế.
 2đ
1
 2đ
Tổng
2
 2đ
2
 2đ
4
 5đ
1
 1đ
9
 10đ
 Đề kiểm tra: 
Câu1: (3 điểm) Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu cố thể)
 a) (2)3. b) c ) 
Câu2: (5 điểm) Tìm x biết
a) -x= - b ) 3 c ) =2,6-(-7,4)
d) = e ) 
Bài 3 (2 điểm) Ba lớp 7A,7B,7C cùng được giao nhiệm vụ chăm sóc vườn cây của trường. Diện tích nhận chăm sóc của ba lớp theo thứ tự tỉ lệ với 5;7;8 và diện tích chăm sóc của lớp 7B hơn lớp 7A là 10m2.Tính diện tích vườn trường của mỗi lớp nhận chăm sóc?
 Biểu điểm: 
Câu 1 
a) (2)3. 
1điểm
b) 
 =
 = 
1điểm
 c ) 
1điểm
Câu 2a 
 a ) x= 
1điểm
 b) 
 =>x= 
1điểm
 C ) =10 => 
1điểm
 d ) = 
 = 
 x = hoặc x = -
1điểm
 e)
vì 
Vậy x = - 2013
1điểm
Câu 3 : 
Gọi diện tích vườn trường 3 lớp 7A,7B,7C nhận chăm sóc lần lượt là x,y,z m2(x,y,z>0 ) 
Theo bài ra ta có: và y-x=10 
Aùp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: 
 = =5 
Suy ra x=5.5=25; y=5.7=35 ;z=5.8=40 
Vậy diện tích vườn 3 lớp 7A,7B,7C nhận chăm sóc lần lượt là:25 m2,35 m2,40 m2. 
1điểm
1điểm

Tài liệu đính kèm:

  • docde_ktra_dso_7_1_tiet_c1.doc