Đề kiểm tra môn Đại số khối 9 - Chương 1

doc 3 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 562Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra môn Đại số khối 9 - Chương 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra môn Đại số khối 9 - Chương 1
Bài kiểm tra
Điểm
Nhận xét của giáo viên
Đề bài:
Cõu 1: ( 1,5 điểm) Với giỏ trị nào của x thỡ cỏc căn thức sau cú nghĩa: 
 ; b) ; c) ; d) .
Cõu 2: ( 1,5 điểm) Rỳt gọn biểu thức : 
 ; b) ;
 c) (với a < 3) ; d) 
Cõu 3: ( 2,0 điểm) Tớnh giỏ trị của biểu thức : 
 a) ; b) 
 c) ; d) 
Cõu 4: (2,0 điểm) Giải phương trỡnh sau: 
a) ; b) ; 
c) ; d) 
Cõu 5: (2,5 điểm) Cho biểu thức 
Tỡm điều kiện xỏc định của A; b) Rỳt gọn A ; 
c) Tỡm x để ; d) Tỡm giỏ trị nhỏ nhất của A 
Cõu 6: ( 0,5 điểm) Giải phương trỡnh 
...............
Đỏp ỏn : Tiết 18: Kiểm tra chương I
Cõu
Nội dung – Đỏp ỏn
Điểm
1
a)Để căn bậc hai đó cho cú nghĩa 
0,25
b) Để căn bậc hai đó cho cú nghĩa 
0,25
c)Để căn bậc hai đó cho cú nghĩa 
0,75
d)Cú nghĩa với mọi x vỡ x2+7>0 với mọi x 
0,25
2
0,25
b)
0,25
c)
0,5
d)
0,5
3
a) 
0,5
b)
0,5
c) 
0,5
d)
0,5
4
a.
0,5
b.
0,5
c.
0,5
d.
0,5
5
a.
0,25
b,
1,5
c.
0,5
d.Amin
0,25
6
0,5

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_chuong_1_dai_so_lop_9.doc