Đề kiểm tra lần 1 học kỳ 2 môn: Toán (Đại số) khối 7 hệ THCS

doc 3 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 644Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra lần 1 học kỳ 2 môn: Toán (Đại số) khối 7 hệ THCS", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra lần 1 học kỳ 2 môn: Toán (Đại số) khối 7 hệ THCS
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN
TRƯỜNG THCS VÀ THPT MỸ BÌNH	
ĐỀ KIỂM TRA LẦN 1 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 – 2016
MÔN: TOÁN (ĐẠI SỐ) KHỐI: 7 HỆ: THCS
Thời gian làm bài: 15 phút. ( Không kể thời gian phát đề.)
ĐỀ 1
Câu 1 (8đ): Cho hai đa thức: ; 
Sắp xếp các hạng tử của đa thức theo lũy thừa giảm dần.
Tính ; .
Câu 2 (2đ): Xét xem có là nghiệm của đa thức hay không? Vì sao?
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN
TRƯỜNG THCS VÀ THPT MỸ BÌNH	
ĐỀ KIỂM TRA LẦN 1 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 – 2016
MÔN: TOÁN (ĐẠI SỐ) KHỐI: 7 HỆ: THCS
Thời gian làm bài: 15 phút. ( Không kể thời gian phát đề.)
ĐỀ 2
Câu 1 (8đ): Cho hai đa thức: ; 
Sắp xếp các hạng tử của đa thức theo lũy thừa giảm dần.
Tính ; .
Câu 2 (2đ): Xét xem có là nghiệm của đa thức hay không? Vì sao?
HƯỚNG DẪN CHẤM
KIỂM TRA LẦN 1 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015 – 2016
MÔN: ĐẠI SỐ	KHỐI: 7	HỆ: THCS
ĐỀ 1
ĐỀ 2
Câu 1: 
1đ
1đ
1đ*3
1đ*3
Câu 2: x=1 là nghiệm của P(x)
Vì 
 là nghiệm của P(x)
Vì 
0.5đ*2
x= -2 không là nghiệm của P(x)
vì 
x= -5 không là nghiệm của P(x)
vì 
0.5đ*2
Giáo viên ra đề: Hà Quang Nhị
Sở GDĐT LONG AN
TRƯỜNG THCS VÀ THPT MỸ BÌNH
BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA ĐS15p LỚP 7 HKII 2015-2016
MA TRẬN NHẬN THỨC
Chủ đề hoặc mạch kiến thức, kĩ năng
Tầm quan trọng (Mức cơ bản trọng tâm của KTKN)
Trọng số (Mức độ nhận thức của Chuẩn KTKN)
Tổng điểm
Cộng trừ đa thức 1 biến
80
2
160
Nghiệm của đa thức 1 biến
20
2
40
100%
200
MA TRẬN ĐỀ
Chủ đề hoặc mạch kiến thức, kĩ năng
Mức độ nhận thức- Hình thức câu hỏi
Tổng điểm
1
2
3
4
TL
TL
TL
TL
Cộng trừ đa thức 1 biến
Câu 1a,b
8đ
2
8đ
Nghiệm của đa thức 1 biến
Câu 2
2đ
1
2đ
3
10đ
3
10đ

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_Kiem_tra_15_phut_Dai_so_lop_7_HK_II_Nam_hoc_20152016.doc