Đề kiểm tra học kỳ I - Năm học 2013 – 2014 môn: Toán lớp: 7

doc 3 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 1487Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I - Năm học 2013 – 2014 môn: Toán lớp: 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ I - Năm học 2013 – 2014 môn: Toán lớp: 7
PHÒNG GD-ĐT TP QUẢNG NGÃI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I- Năm học 2014 – 2015 
TRƯỜNG THCS CHÁNH LỘ Môn : Toán ; Lớp : 7. 
 Thời gian 90 phút ( không kể thời gian giao đề)
MA TRẬN ĐỀ:
Mức độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1.Số hữu tỉ - Số thực
Nhận biết được thứ tự thực hiện các phép tính trong dãy tính trong Q
Xác định được thứ tự thực hiện các phép tính trong dãy tính trong Q
Vận dụng được tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán nâng cao
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
1
1,0
10%
1
1,0
10%
1
1,0
10%
3
3,0đ
30% 
2.Đồ thị và hàm số
Hiểu được khái niệm đồ thị hàm số, ý nghĩa toạ độ của một điểm thuộc đồ thị của hàm số (a ≠ 0)
-Vẽ được đồ thị của hàm số (a ≠ 0)
-Vận dung đượckhái niệm về hai đại lượng tỉ lệ thuận- tỉ lệ nghịch để giải bài toán thực tế..
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
1
0,5
5%
1
1,5
15%
1
1,0
10%
 3
3,0đ
30%
3.Đường thẳng vuông góc và đường thẳng song song
Hiểu được mối quan hệ hai đường thẳng song song và vuông góc.
Vận dụng được mối quan hệ giữa hai đường thẳng cùng song song, hoặc cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba.
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
1
0,5
5%
1
1,0
10%
2
1,5đ
15%
4.Tam giác
Nhận biết được định lí về tổng ba góc trong một tam giác.
Xác định được các trường hợp bằng nhau của hai tam giác.
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
2
1,5
15%
1
1,0
10%
3
2,5đ
25%
Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4
3,0đ
30%
4
4,0đ
40%
3
3,0đ
30%
11
10,0đ
100%
PHÒNG GD-ĐT TP QUẢNG NGÃI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I- Năm học 2013 – 2014 
TRƯỜNG THCS CHÁNH LỘ Môn : Toán ; Lớp : 7. 
 Thời gian 90 phút ( không kể thời gian giao đề)
I. Lý thuyết :(1,5điểm) 
Phát biẻu định lý về tổng ba góc của tam giác
Áp dụng: Cho tam giác ABC vuông tại A có B = 2 C. Tính số đo các góc B và C
II. Bài toán: ( 8,5 điểm ) 
Bài 1: ( 2,0điểm) Thực hiện phép tính: 
 a) 	 b) 
Bài 2:( 1,5điểm) Cho hàm số y = f(x) = ax ( a0)
Tìm a biết đồ thị hàm số đi qua điểm A( 1; -2)
Vẽ đồ thị ứng với giá trị a vừa tìm được
Bài 3: ( 1,5điểm) Để làm một công việc, người ta cần huy động 40 người làm trong 12 giờ. Nếu số người tăng thêm 8 người thì thời gian giảm được mấy giờ?( Năng suất làm của mỗi người như nhau)
Bài 4: ( 2,5điểm) Cho ABC vuông tại A có M là trung điểm củâ AC. Trên tia đối của tia MB lấy điểm K sao cho MK = MB.Chứng minh: 
 a) 
 b) CKAC 
 c) AK // BC
Bài 5: ( 1,0 điểm). Tìm a,b,c biết : và a –b =15 
 **************************************
bl
PHÒNG GD-ĐT TP QUẢNG NGÃI ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 
TRƯỜNG THCS CHÁNH LỘ Năm học 2012 – 2013
 Môn : Toán ; Lớp : 7 ; Thời gian 90 phút 
Bài
Câu
Đáp án
Điểm
I.Lý thuyết
(1,5đ) 
a)
Phát biểu đúng
0,5đ
b)
-Viết đúng 
-Tính đúng 
0,5đ
1,0đ
Bài1: 
(2,0đ) 
a)
 = 
 = 
0,5đ
0,5đ
b)
 = 
 = 
0,5đ
0,5đ
II.Bài tập: 
(8,5đ) 
Bài2: 
(1,5đ) 
a)
Tính đúng a = -2
0,5đ
b)
-Biểu diễn đúng đồ thị hàm số đi qua O(0;0) và A(1;-2)
-Vẽ đúng
0,5đ
0,5đ
Bài3: (1,5đ) 
-Gọi x(giờ) là thời gian cần tìm. Vì số người và thời gian để làm cùng một công việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.
-Lập được : 48 . x = 40 . 12
 Tính đúng thời gian giảm được : 12 – 8 = 4 (giờ)
0,5đ
0,5đ
0,5đ
Bài4:
(2,5đ) 
a)
-Vẽ hình đúng 
-Xét hai tam giác AMB VÀ CMK có :
 (c.g.c)
0,25đ
0,75đ
b)
Vì 
 CK AC
0,5đ
0,5đ
c)
Chứng minh DAMK = DCMB (c-g-c)
Þ 
 AK // BC
0,5đ
0,25đ
0,25đ
Bài5: (1,0đ) 
Ta có và a –b =15 
Suy ra a = 60 ; b = 45 ; c = 40
0,5đ
0,5đ

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_thi_hoc_ki_I_toan_7.doc