Đề kiểm tra học kì II, năm học 2014 – 2015 môn vật lý 7 thời gian: 45 phút

doc 3 trang Người đăng TRANG HA Lượt xem 912Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì II, năm học 2014 – 2015 môn vật lý 7 thời gian: 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì II, năm học 2014 – 2015 môn vật lý 7 thời gian: 45 phút
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BA TƠ	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2014 – 2015
 TRƯỜNG TH&THCS BA CHÙA MÔN VẬT LÝ 7
 THỜI GIAN: 45 PHÚT
I/ MỤC TIÊU
* Nhằm giúp học sinh tự đánh quá trình học tập của bản thân thông qua đây giúp giáo viên đánh giá, phân loại xác thực từng đối tượng học sinh.
 	* Giúp học sinh hệ thống hoá các kiến thức một cách vững chắc
II/ CHUẨN BỊ
MA TRẬN
 Cấp độ NT
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
 Vận dụng
Tổng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Hai loại điện tích
Nêu được sơ lược về cấu tạo nguyên tử
C1
2đ
1 câu(2đ)
20%
Chất dẫn điện và chất cách điện
Nêu được thế nào là chất dẫn điện, chất cách điện
C2
1đ
1 câu (1đ)
10%
Sơ đồ mạch điện- chiều dòng điện
Vẽ được sơ đồ của mạch điện đơn giản đã mắc sẵn bằng các kí hiệu đã quy ước
C5
2đ
1 câu (2đ)
20%
Các tác dụng của dòng điện 
Kể tên các tác dụng nhiệt, quang, từ, hoá, sinh lí của dòng điện và nêu được biểu hiện của từng tác dụng này.
C3
1đ
1 câu (1đ)
10%
Hiệu điện thế
Nêu được đơn vị, dụng cụ và cách đo hiệu điện thế.
Đổi được đơn vị đo hiệu điện thế.
C6
2đ
C4
2đ
2 câu (4đ)
40%
Tổng số câu hỏi
3 câu
1 câu
2 câu
6 câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ phần trăm
4đ
40%
2đ
20%
4đ
40%
10đ
100%
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC: 2014 – 2015
 HUYỆN BA TƠ Môn: Vật Lí - Lớp 7
 ------***------- Thời gian 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
Trường TH & THCS Ba Chùa Kiểm tra ngày: 
Họ và tên:  Lớp: 7
 Buổi: 
SBD: 
Điểm
Lời phê của giáo viên
Người chấm bài
(Ký, ghi họ và tên)
Người coi kiểm tra
(Ký, ghi họ và tên)
ĐỀ CHÍNH THỨC
Câu 1(2 đ). Trình bày sơ lược về cấu tạo nguyên tử ? 
Câu 2(1 đ). Thế nào là chất dẫn điện ; chất cách điện ? 
Câu 3( 1 đ). Dòng điện có mấy tác dụng chính ? Kể tên từng tác dụng ?
Câu 4(2 đ). Đổi đơn vị cho các giá trị sau :
a) 250 V = ? kV
b) 1,5 kV = ? V
c) 150 V= ? kV
d) 2500 mV = ? V
Câu 5(2đ) Vẽ sơ đồ mạch điện đơn giản gồm 1 nguồn điện (2pin), 2 bóng đèn nối tiếp, 1 công tắc đóng và vẽ chiều dòng điện trong mạch khi công tắc đóng?
 Câu 6(2đ): Đơn vị đo hiệu điện thế là gì? Để đo hiệu điện thế thì dùng dụng cụ gì? Mắc dụng cụ đó như thế nào để đo hiệu điện thế trong mạch.
BÀI LÀM 
 PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BA TƠ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC: 2014 – 2015
 Tr. TH&THCS BA CHÙA Môn: Vật Lí - Lớp 7
 Thời gian 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 
Câu
Đáp án
Thang điểm
1(2đ)
- Ở tâm mỗi nguyên tử có một hạt nhân mang điện tích dương
- Xung quanh hạt nhân có các êlectrôn mang điện tích âm chuyển dộng tạo thành lớp vỏ của nguyên tử.
- Tổng điện tích âm của các êlectrôn có trị số tuyệt đối bằng điện tích dương của hạt nhân. Do đó bình thường nguyên tử trung hoà về điện.
-Êlectrôn có thể dịch chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác , từ vật này sang vật khác .
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
2(1đ)
- Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua ( đồng, nhôm, sắt...)
- Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua ( nhựa, cao su, sứ....)
0.5đ
0.5đ
3(1đ)
Dòng điện có 5 tác dụng chính đó là : tác dụng nhiệt; tác dụng phát sáng; tác dụng từ ; tác dụng hoá học ; tác dụng sinh lí.
1đ
4(2đ)
 a) 0,25 kV
 b) 1500 V
 c) 0,15 kV
 d) 2,5 V
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
5(2đ)
Đ
K
+ -
- Vẽ đúng sơ đồ mạch điện
- Vẽ đúng chiều dòng điện trên hình vẽ
1.5đ
0.5đ
6(2đ)
+ Vôn (V)
+ Vôn kế.
+ Nối song song với đoạn mạch cần đo sao cho chốt (+) của vônkế hướng về cực (+) của nguồn, chốt (-) của vôn kế hướng về cực (-) của nguồn
0.5đ
0.5đ
1đ

Tài liệu đính kèm:

  • docMA_TRANDAP_ANDE_LY7.doc