Đề kiểm tra học kì I Vật lí lớp 8 - Đề số 3 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Tân Tiến

docx 2 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 25/01/2021 Lượt xem 464Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I Vật lí lớp 8 - Đề số 3 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Tân Tiến", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I Vật lí lớp 8 - Đề số 3 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Tân Tiến
PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ LAGI
Trường THCS TÂN TIẾN
Họ và tên:.............................................. 
Lớp: 8a....
ĐỀ KIỂM TRA HKI 
MÔN: VẬT LÍ 8 Năm học :2015 - 2016
 Thời gian làm bài: 20 phút
( không kể thời gian phát đề )
 Điểm
Lời phê của giáo viên:
.................................................................................
.................................................................................
 Đề số:
 03
A. TRẮC NGHIỆM (6 điểm): Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
( mỗi câu 0,5 điểm)
Câu 1. Lực ma sát trượt sinh ra khi nào?
Khi một vật trượt trên bề mặt của vật khác.
Khi một vật lăn trên bề mặt của vật khác.
Khi vật bị tác dụng của lực khác mà vật vẫn đứng yên.
Khi một vật ma sát trên bề mặt của vật khác.
Câu 2. Thả một vật rắn vào trong chất lỏng. Vật sẽ chìm khi nào? 
A. Khi trọng lượng của vật lớn hơn lực đẩy Ác-Si-Mét.
B. Khi trọng lượng của vật nhỏ hơn lực đẩy Ác-Si-Mét.
C. Khi trọng lượng của vật bằng lực đẩy Ác-Si-Mét.
D. Khi trọng lượng của vật bằng hoặc lớn hơn lực đẩy Ác-Si-Mét.
Câu 3. Khi chỉ chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì: 
 A. Vật đang đứng yên sẽ chuyển động nhanh dần 
 B. Vật đang chuyển động sẽ dừng lại . 
 C. Vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động nhanh dần 
 D. Vật đang đứng yên sẽ đứng yên, hoặc đang chuyển động sẽ chuyển động thẳng đều 
Câu 4. Một thỏi sắt và một thỏi nhôm có cùng thể tích và cùng được nhúng chìm trong nước. Lực đẩy của nước tác dụng lên chúng sẽ như thế nào ? 
 A. Không bằng nhau vì thể tích của thỏi nhôm lớn hơn thể tích của thỏi sắt 
 B. Không bằng nhau vì thể tích của thỏi sắt lớn hơn thể tích của thỏi nhôm
 C. Bằng nhau vì chúng có cùng nhúng vào một chất lỏng 
 D. Bằng nhau vì chúng có cùng thể tích và cùng được nhúng trong một chất lỏng
Câu 5. Trong các câu nói về lực ma sát sau đây, câu nào đúng ? 
 A. Lực ma sát cùng hướng với hướng chuyển động của vật 
 B. Khi vật chuyển động nhanh dần lên, lực ma sát lớn hơn lực đẩy 
 C. Lực ma sát trượt cản trở chuyển động trượt của vật này trên mặt vật kia 
 D. Khi vật chuyển động chậm dần, lực ma sát nhỏ hơn lực đẩy 
Câu 6. Đơn vị của áp suất chất lỏng:
 A. Pa B. N C. m D. N/m3
Câu 7. Thế nào là chuyển động cơ học:
Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của một vật theo vận tốc so với vật làm mốc.
Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của một vật theo thời gian so với vật làm mốc.
Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của một vật theo quãng đường so với vật làm mốc.
Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của một vật theo khối lượng so với vật làm mốc.
Câu 8. Biểu thức nào xác định vận tốc trung bình của chuyển động không đều:
 A. V = tS B. C. D. 
Câu 9. Một học sinh đi bộ từ nhà đến trường trên đoạn đường 600m với vận tốc trung bình là 5 m/s. Thời gian học sinh đi hết đoạn đường trên là :
 A. 150 s B. 100 s C. 120 s D. 110 s
Câu 10. Có một ô tô chạy trên đường, trong các câu mô tả sau đây, câu nào không đúng ? 
Ô tô chuyển động so với mặt đường 	C. Ô tô chuyển động so với người lái xe
Ô tô đứng yên so với người lái xe 	D. Ô tô chuyển động so với cây bên đường
Câu 11. Một ôtô đi trên quãng đường dài 100km hết 2h. Trong các vận tốc sau, vận tốc nào là vận tốc của ôtô ? 
 A. 55 km/h C. 50 km/h 
 B. 100 km/h 	D. 40 km/h 
Câu 12. Khi chỉ có một lực tác dụng lên vật, thì vận tốc của vật sẽ như thế nào ? 
 A. Vận tốc không thay đổi 	C. Vận tốc giảm 
 B. Vận tốc tăng dần 	D. Vận tốc có thể tăng, có thể giảm 

Tài liệu đính kèm:

  • docxTHI HKI TRAC NGHIEM 3.docx