Đề kiểm tra học kì I Vật lí lớp 7 (Có đáp án) - Năm học 2015-2016

doc 4 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 25/01/2021 Lượt xem 288Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I Vật lí lớp 7 (Có đáp án) - Năm học 2015-2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I Vật lí lớp 7 (Có đáp án) - Năm học 2015-2016
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 – 2016
MÔN: VẬT LÝ 7
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
 (Đề này gồm 02 trang)
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm):
Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau (từ câu 1 đến câu 8):
Câu 1. Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền theo đường nào?
A. Theo đường thẳng	B. Theo nhiều đường khác nhau
C. Theo đường gấp khúc	D. Theo đường cong
Câu 2. Mối quan hệ giữa góc tới và góc phản xạ khi tia sáng gặp gương phẳng như thế nào?
A. Góc phản xạ bằng với góc tới	B. Góc phản xạ gấp đôi góc tới
C. Góc tới lớn hơn góc phản xạ	D. Góc phản xạ lớn hơn góc tới	
 Câu 3. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có tính chất:
A. Lớn hơn vật	B. Gấp đôi vật
C. Nhỏ hơn vật	D. Bằng vật
Câu 4. Âm không thể truyền được trong môi trường nào?
A. Không khí	B. Tường bê tông
C. Chân không	D. Nước biển
Câu 5. Các nguồn âm khi phát ra âm có đặc điểm chung là:
A. Chuyển động	B. Dao động
C. Phát sáng	D. Đứng yên
Câu 6. Chiếu một tia sáng vuông góc với mặt một gương phẳng. Góc phản xạ có giá trị nào sau đây?
A. i’ = 900	B. i’ = 450
C. i’ = 1800	D. i’ = 00
Câu 7. Chiếu một chùm sáng song song đến một gương cầu lõm, ta thu được một chùm sáng phản xạ:
A. Song song	B. Hội tụ ở trước gương
C. Phân kì	D. Bị gương hút vào bên trong 
Câu 8. Nói tần số dao động của một vật là 90 Hz có nghĩa là gì?
A. Trong 10 giây vật đó thực hiện 1 dao động
B. Trong 1 phút vật đó thực hiện 1 dao động
C. Trong 1 giây vật đó thực hiện 1 dao động
D. Đó là độ to của âm
PHẦN II. TỰ LUẬN ( 6 điểm):
Câu 9 (1,5 điểm)
Vật thứ nhất trong 10 giây dao động được 700 lần. Vật thứ hai trong 6 giây dao động được 300 lần. 
Tìm tần số dao động của hai vật. Vật nào phát ra âm cao hơn? Vì sao?
Câu 10 ( 1,0 điểm) 
	Trên ô tô, xe máy người ta thường lắp một gương cầu lồi nhỏ ở phía trước người lái xe để quan sát ở phía sau mà không lắp một gương phẳng. Làm thế có lợi gì?
Câu 11 (2,5 điểm)
Cho tia tới SI chiếu đến 1 gương phẳng với S là điểm sáng và I là điểm tới như hình vẽ:
S
I
a) Vẽ ảnh S’ của điểm sáng S
b) Vẽ tia phản xạ IR 
c) Biết góc tới i = 500. Tính góc tạo bởi tia tới SI và tia phản xạ IR
d) Cho rằng SI= S’I. Chứng tỏ đường truyền của tia sáng SàIàR là ngắn nhất
Câu 12 ( 1 điểm)
Hãy tính độ sâu của đáy biển tại một nơi mà thời gian kể từ lúc tàu phát ra sóng siêu âm đến khi nhận sóng siêu âm phản xạ ngược trở lại là 1,6 giây. Biết vận tốc truyền âm trong nước biển là 1500m/s
---- HẾT ----
Lưu ý: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN VẬT LÝ 7
NĂM HỌC 2015 – 2016
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
A
A
D
C
B
D
B
C
Điểm
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 
Ý
Nội dung
Điểm
9
- Tần số dao động của vật thứ nhất: 
 700 : 10 = 70 (Hz)
0.5
- Tần số dao động của vật thứ hai: 
 300 : 6 = 50 (Hz)
0.5
- Vật thứ nhất phát ra âm cao hơn.
 Vì tần số dao động lớn hơn
0.5
10
R
i
i’
S
I I
N
Vì gương cầu lồi có vùng nhìn thấy rộng hơn gương phẳng nên người lái xe dễ quan sát được người và phương tiện giao thông ở phía sau. Như vậy giúp người lái xe an toàn hơn khi tham gia giao thông.
1,0
11
a,b
 Vẽ đúng hình:
S
1,25
c
Theo định luật phản xạ ánh sáng: i = i’ = 500
Ta có: 
0.625
D
Vì SI =S’I nên SI + IR = S’I +IR
Mà S’I là đường kéo dài của tia phản xạ IR nên S’R là đường thẳng. Nên nó sẽ ngắn nhất.
Vậy đường truyền của tia sáng SàIàR là ngắn nhất
0.625
12
- Gọi chiều sâu của đáy biển cần tìm là h
- Vì sóng siêu âm từ khi phát ra đến khi thu được âm phản xạ mất 1,6 giây nên:
 2.h = v.t 
 ↔ 2. h = 1500 . 1,6
 ↔ h = 1200
0.75
- Vậy chiều sâu của đáy biển là h = 1200 (m)
0.25
Chú ý: - Mọi cách giải khác đúng ghi điểm tối đa.
 - Điểm bài được làm tròn đến số thập phân thứ nhất

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_THI_HOC_KI_1_LI_7.doc