Đề kiểm tra học kì I Tin học lớp 6 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Võ Thị Sáu

docx 5 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 20/01/2021 Lượt xem 340Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I Tin học lớp 6 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Võ Thị Sáu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I Tin học lớp 6 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Võ Thị Sáu
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LĂK 
TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU 
 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
 MÔN: TIN 6 NĂM HỌC 2016-2017
Tiết 35 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
	- Đánh giá kết quả tiếp thu kiến thức của học sinh
	- Biết khái niệm ban đầu của thông tin và dữ liệu, hiểu được cấu trúc sơ lược của máy tính điện tử. Biết một số ứng dụng của tin học và máy tính điện tử. Sơ lược về hệ điều hành. Cách tổ chức thông tin trong máy tính.
2. Kĩ năng:
	- Nhận biết một số bộ phận của máy tính cá nhân, biết cách bật/tắt máy tính
	- Làm quen với bàn phím và chuột
 - Cách tạo các tệp tin và thư mục. Xem, sửa, xóa, tạo mới, đổi tên thư mục và tệp tin.
3. Thái độ:
	- Nghiêm túc, trung thực trong giờ làm bài kiểm tra.
4. Ma trận đề.
 Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Thông tin và tin học
Biết biểu diễn thông tin là gì?
Hiểu các hoạt động thông tin của con người đều cần máy tính
 Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5đ
5%
1
0.5đ
5%
2
1đ
10%
Thông tin và biểu diễn thông tin
Hiểu biểu diển thông tin dưới dạng văn bản
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5đ
5%
1
0.5đ
5%
Em có thể làm được gì nhờ máy tính
Biết em có thể sử dụng máy tính vào những việc gì
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5đ
5%
1
0.5đ
5%
Phần mềm học tập
-Biết các phím cơ sở của bàn phím
Hiểu các thao tác với chuột
số câu
số điểm
%
1
0,5đ
5%
1
0.5đ
5%
2
1đ
10%
Vì sao cần có hệ điều hành
Biết vai trò của hệ điều hành
 số câu
số điểm
%
1
0.5đ
5%
1
0.5đ
5%
Tổ chức thông tin trong máy tính
Hiểu 1 thư mục có thể chứa bao nhiêu tập tin
Biết cách đổi tên thư mục và xóa thư mục
Xác định được thư mục gốc, thư mục mẹ, viết đường dẫn đến thư mục và tệp tin
 số câu
số điểm
%
1
0.5đ
5%
1
2đ
20%
1
3đ
30%
3
5.5đ
55%
Hệ điều hành Windows
Biết các biểu tượng của màn hình làm việc chính
Hiểu phần mềm windows là phần mềm hệ thống
 số câu
 số điểm
%
1
0.5đ
5%
1
0.5đ
5%
2
1đ
10%
Tổng số câu
Tổng số điểm
%
6
3đ
30%
4
2đ
20%
1
2đ
20%
1
3đ
30%
12
10đ
100%
TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 
Họ và tên.Lớp 6 Môn: Tin học (2016 – 2017)
Điểm
Đề: 601
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Khoanh tròn vào đáp án em cho là đúng nhất.
Câu 1: Đâu là biểu diễn thông tin dưới dạng văn bản:
A. Hình vẽ trong sách, báo.	B. Bảng nội quy của trường
C. Tiếng trống trường vào giờ ra chơi.	D. Bảng đồ trong sách giáo khoa.
Câu 2: Hai phím có gai trên hàng phím cơ sở của bàn phím là:
A. J và F;	B. F và O;
C. H và J;	D. G và F.
Câu 3: Trên màn hình làm việc chính của Windows thường có :
 A. Biểu tượng thùng rác.	B. Biểu tượng My Computer.	
 C. Thanh công việc.	D. Cả A, B và C.
Câu 4 : Câu nào trong câu sau nói về khái niệm thông tin?
 A. Tiếng trống trường cho em biết đã đến giờ vào lớp;
 B. Tấm biển báo bên đường cho em biết nơi đó cấm đỗ xe;
 C. Những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh và về chính con người.
 D. Bản tin trên truyền hình cho em biết cơn bão sắp đến vùng biển nước ta.
Câu 5: Công cụ giúp con người trong tính toán và trong các lĩnh vực khác của đời sống là:
 A. Máy tính 	 	B. Kính hiển vi. 	 
 C. Kính thiên văn. 	D. Đáp án khác. 
Câu 6: Vai trò của hệ điều hành máy tính là gì?
 A. Điều khiển các thiết bị phần cứng.
 B. Tổ chức việc thực hiện các chương trình
 C. Điều khiển các thiết bị phần cứng và tổ chức việc thực hiện các chương trình
 D. Không có vai trò gì
Câu 7: Một thư mục có thể chứa bao nhiêu tệp tin?
 A. 1	 	 B. 10	
 C. 100 D. Không hạn chế số lượng, chỉ phụ thuộc vào dung lượng lưu trữ
Câu 8. Theo em, Windows XP là phần mềm:
 A. Ứng dụng	B. Chơi game	C. Hệ thống	D. Gõ văn bản
Câu 9. Cáckhả năng của máy tính bao gồm:
 A. Khả năng tính toán nhanh, tính toán với độ chính xác cao	 
 B. Khả năng lưu trữ lớn
 C. Khả năng làm việc không mệt mỏi
 D. Cả 3 đáp án trên đều đúng
Câu 10. Có mấy thao tác chính với chuột:
 A. Hai	B. Năm	C. Bốn	D. Ba
PHẦN II : TỰ LUẬN (5điểm)
Câu 1. Em hãy nêu các bước đổi tên thư mục và xóa thư mục?(2đ)
Câu 2: Giả sử đĩa D có tổ chức thông tin được mô tả trong hình sau: (3đ)
Chỉ ra thư mục gốc.
Thư mục mẹ của thư mục Anh Van là thư mục nào?
Viết đường dẫn đến thư mục KHXH
Viết đường dẫn đến tệp tin 
toan hoc 6.par
Bài làm
Đáp án và biểu điểm
I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
A. Khoanh tròn vào đáp án em cho là đúng nhất
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đáp án đề 601
B
A
D
C
A
C
D
C
D
B
Đáp án đề 602
B
D
B
C
C
A
A
C
D
D
Đáp án đề 603
D
B
C
B
C
A
A
D
D
C
Đáp án đề 604
D
C
B
B
D
A
A
C
D
C
 (Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm)
II. TỰ LUẬN: (5 điểm)
 Câu 1:Các bước đổi tên thư mục. (1đ)
 B1: Nháy chuột vào tên thư mục cần đổi tên.
 B2: Nháy chuột vào tên thư mục một lần nữa
 B3: Gõ tên mới rồi nhấn Enter hoặc nháy chuột tại một vị trí khác
Các bước xóa thư mục: (1đ)
B1: Nháy chuột chon thư mục cần xóa.
B2: Nhấn phím Delete. 
 Câu 2: (3đ)
Thư mục gốc là : D :\ (0.5đ)
Thư mục mẹ của thư mục Anh Van là thư mục Hoc Tap. (0.5đ)
Đường dẫn đến thư mục KHXH là: 
D:\Thu vien\sach\KHXH (1đ)
Đường dẫn đến tệp tin toan hoc6.par là:
D:\Thu vien\sach\KHTN\toan hoc6.par (1đ)

Tài liệu đính kèm:

  • docxkiem_tra_hoc_ki_1_tin_620162017_moi_nhat.docx