Đề kiểm tra học kì I năm học: 2015 - 2016 môn: Vật lí 8 thời gian làm bài: 45 phút

doc 2 trang Người đăng TRANG HA Lượt xem 1004Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I năm học: 2015 - 2016 môn: Vật lí 8 thời gian làm bài: 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I năm học: 2015 - 2016 môn: Vật lí 8 thời gian làm bài: 45 phút
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học: 2015 - 2016
MÔN: VẬT LÍ 8
Thời gian làm bài: 45 phút
Xác định mục đích của đề kiểm tra
a/ Phạm vị kiến thức: từ tiết 1 đến tiết 16 theo phân phối chương trình môn vật lý 8.
b/ Mục đích:
- Kiểm tra mức độ nhận thức kiến thức của học sinh từ tiết 1 đến tiết 16.
- Từ kết quả của bài kiểm tra, giáo viên có hướng giảng dạy và phương pháp giáo dục phù hợp hơn trong học kỳ II.
2. Xác định hình thức kiểm tra: 100% tự luận.
3. Ma trận đề kiểm tra:
Tên Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Vận tốc
Nhận biết chuyển động cơ. Nêu được ví dụ về chuyển động cơ.
2. Vận dụng được công thức tính tốc độ .
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
1
1
10%
1
2
20%
2
3
30%
Áp suất – Lực
3. Nêu được áp lực, áp suất
4. Nêu được điều kiện nổi của vật. Viết được công thức 
FA = d.V
5. Vận dụng được công thức p = d.h
để giải được các bài tập đơn giản
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
1
1
10%
1
2
20%
1
2
20%
3
5
50%
Công cơ học
6. Vận dụng công thức 
A = F.s để giải được các bài tập đơn giản
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
1
2
20%
1
2
20%
Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
2
2
20%
1
2
20%
3
6
60%
6
10
100%
4. Đề kiểm tra: 
Câu 1: (1đ ) Thế nào là chuyển động cơ học? Cho ví dụ. 
Câu 2 (2đ). Nêu điều kiện để vật nổi, vật lơ lửng, vật chìm. Viết công thức tính lực đẩy Acsimet khi vật nổi trên mặt chất lỏng.
Câu 3 (1đ). Áp lực là gì? Áp suất là gì? 
Câu 4 (2đ). Một tàu ngầm lặn dưới đáy biển ở độ sâu 180m. Biết rằng trọng lượng riêng trung bình của nước biển là 10300N/m3.
Áp suất tác dụng lên mặt ngoài của thân tàu là bao nhiêu?
 b) Nếu cho tàu lặn sâu thêm 30m nữa, độ tăng áp suất tác dụng lên thân tàu là bao nhiêu? Áp suất tác dụng lên thân tàu lúc đó là bao nhiêu?
Câu 5 (2đ). Một ô tô khởi hành từ Hà Nội lúc 8 giờ, đến Hải Phòng lúc 10 giờ. Cho biết quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng dài 108km. 
 a/ Tính vận tốc của ô tô ra km/h.
 b/ Tính vận tốc của ô tô ra m/s.
Câu 6 (2đ). Một vật có khối lượng 5kg, rơi từ độ cao 20m xuống đất. Tính công của trọng lực.
5. Đáp án và biểu điểm:
Câu
Nội dung
Điểm
1
Sự thay đổi vị trí của một vật theo thời gian so với vật khác gọi là chuyển động cơ học.
Ví dụ: Ô tô rời bến, thì vị trí của ô tô thay đổi so với bến xe. Ta nói, 
ô tô đang chuyển động so với bến xe.
0,5
0,5
2
- Vật nổi lên khi: FA > P
- Vật lơ lửng khi: FA = P
- Vật chìm xuống khi: FA < P
- Công thức: FA = d.V
0,5
0,5
0,5
0,5
3
- Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.
- Áp suất là độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép.
0,5
0,5
4
a) Áp suất tác dụng lên thân tàu ở độ sâu 180m là:
 p = h.d = 180.10300 = 1854000 N/m2
b) Nếu tàu lặn sâu thêm 30m nữa, độ tăng của áp suất là:
 Dp = Dh.d = 30.10300 = 309000 N/m2
 Áp suất tác dụng lên thân tàu lúc này là:
 p' = p + Dp = 1854000 + 309000 = 2163000 N/m2
0,25
0,75
0,5
0,5
5
a/ Vận tốc của ô tô đi từ Hà Nội đến Hải Phòng là:
 (km/h)
b/ v = 54 km/h = (m/s)
1
1
6
Công của trọng lực là:
 A = P.h
 A = 10m.h = 10. 5. 20 = 1000 (J)
1
1

Tài liệu đính kèm:

  • docDE THI HKI VAT LY 8.BI.doc