Đề kiểm tra học kì I – Năm học 2015-2016 môn: Toán - lớp 7 Trường THCS Hoa Lư

doc 5 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 961Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I – Năm học 2015-2016 môn: Toán - lớp 7 Trường THCS Hoa Lư", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I – Năm học 2015-2016 môn: Toán - lớp 7 Trường THCS Hoa Lư
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2015-2016
Môn: Toán - Lớp 7
Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề)
PHÒNG GD & ĐT VẠN NINH	 
 TRƯỜNG THCS HOA LƯ	
Đề kiểm tra đề nghị
I. MA TRẬN:
 Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1. Tìm x biết :
Vận dụng các quy tắc để giải toán tìm x biết
Số câu
2
2
Số điểm Tỉ lệ %
1
1,0 = 10%
2. Tổng ba góc của một tam giác
Biết định lí tổng ba góc của một tam giác
Tính được số đo các góc trong của tam giác 
Số câu
1
1
2
Số điểm Tỉ lệ %
1
1
2,0 = 20%
3. Tập hợp Q các số hữu tỉ.
Vận dụng được quy tắc các phép tính trong Q để làm BT.
Số câu
4
4
Số điểm Tỉ lệ %
2
2,0 = 20%
4. Đại lượng tỉ lệ thuận
Vận dụng được tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán chia phần tỉ lệ thuận.
Số câu
2
1
Số điểm Tỉ lệ %
2
2,0 = 20%
5. Hai tam giác bằng nhau.
Biết vậndụng các trường hợp bằng nhau của tam giácđể chứng minh hai tam giác bằng nhau
Số câu
1
1
Số điểm Tỉ lệ %
2,0
2,0 = 20%
6. Đồ thị hàm số y = ax ( a0)
Biết vẽ thành thạo đồ thị hàm số y = ax (a 0)
Số câu
2
2
Số điểm Tỉ lệ %
1
1,0 = 10%
Tổng số câu
1
1
10
 1
12
Tổng số điểm %
 1,0 = 10%
 1,0 = 10%
 6.0 = 60%
2,0 = 20%
10 = 100%
PHÒNG GD&ĐT VẠN NINH 
 TRƯỜNG THCS HOA LƯ KIỂM TRA HỌC KÌ I , NĂM HỌC 2015-2016
 MÔN TOÁN LỚP 7
 Thời gian : 90 phút ( không kể thời gian phát đề)
Câu 1: (2,0 điểm )
	a) Phát biểu định lí tổng ba góc của một tam giác . 
	b) Áp dụng: Tìm số đo x trong hình vẽ
Câu 2: (2,0 điểm )
	Thực hiện phép tính sau:
 	a) b) 
 c) 2,9 + 3,7 + (- 4,2) + (-2,9) + 4,2
 	d)
Câu 3: (2,0 điểm )
	1) Tìm x biết : 
 	 a) x - b) x + 
	2)Tìm hai số x, y biết : và x + y = 10
Câu 4: (2,0 điểm )
	1) cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:
x
3
-1
1
2
-2
y
4
	2) Cho hàm số y = f(x) = 3x
 	 a) vẽ đồ thị hàm số y = 3x 
 	 b) Trong hai điểm A( -1;- 3) ; B(; 1) những điểm nào thuộc đồ thị hàm số 
 y = f(x) = 3x
Câu 5: (2,0 điểm )
	Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME = MA. 
	a) Chứng minh: 
	b) Chứng minh:AB //CE
- HẾT -
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN 7
NĂM HỌC 2015-2016
Câu
Nội dung
Điểm
Câu 1
Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800
Ta có :( đối đỉnh)
 Vì : x + = 900
 x = 500
1
0,5
0,25
0,25
Câu 2
a) = 
 = 
 b) = 
 = 
c) 2,9 + 3,7 + (- 4,2) + (-2,9) + 4,2
 = [ 2,9 + (-2,9)] + [(- 4,2) + 4,2 ] + 3,7
 = 3,7
d)==
 = 
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Câu 3
1) Tìm x biết :
a) x - x =
 x = 
b) x + x = 
 x =
2)Tìm hai số x, y biết : 
= 
 x = 4
 y = 6 
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
0,25
0,25
Câu 4
1/
x
3
-1
1
2
-2
y
6
-2
2
4
-4
 ( Mỗi ô 0,25đ x 4 = 1 điểm)
2/ a) Vẽ đồ thị hàm số y = 3x
Cho x = 1 y = 3
 A (1;3)
b) A( -1;- 3) thuộc đồ thị hàm số y = f(x) = 3x
1
0,5
0,5
Câu 5
a) CM: 
xét ABM VÀ ECM	
ta có: MB = MC (gt)
 (hai góc đối đỉnh)
MA = ME (GT)
Suy ra : (c-g-c)
b) CM: AB //CE
ta có ( cm câu a)
nên: (slt)
suy ra : AB //CE (đpcm)
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
--Hết--

Tài liệu đính kèm:

  • dockiem_tra_HKI_nam_hoc_20152016.doc