Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn: Toán – lớp 7 Trường THCS Nhơn Mỹ

doc 4 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 612Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn: Toán – lớp 7 Trường THCS Nhơn Mỹ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn: Toán – lớp 7 Trường THCS Nhơn Mỹ
Trường THCS Nhơn Mỹ
Họ và tên học sinh: 
Lớp:
Thứ . ngày  tháng .. năm 2016
ĐỀ KSCLĐN – NĂM HỌC: 2016 – 2017
MÔN: TOÁN – Lớp 7.
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
ĐIỂM
Bài 1 (2,0 điểm). Thực hiện phép tính:
Bài 2 (2,0 điểm). Tìm x biết: 
Bài 3 (2,0 điểm). Ba khối lớp 6, 7, 8 có 960 học sinh. Số học sinh khối 7 chiếm 43,75% tổng số. 
Tính số học sinh khối 7.
Tính tỉ số phần trăm của học sinh khối 8 và khối 6. Biết số học sinh khối 6 nhiều hơn khối 8 là 140 học sinh. 
Bài 4 (3,0 điểm). Cho , C là một điểm nằm bên trong sao cho .
Tính 
Kẻ tia OE là tia phân giác của , OD là tia đối của tia OC. So sánh các góc và ?
Bài 5 (1,0 điểm). Tìm các giá trị nguyên của x để giá trị của biểu thức là một số nguyên.
BÀI LÀM
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
HƯỚNG DẪN CHẤM KSCLĐN – NĂM HỌC: 2016 – 2017.
MÔN: TOÁN 7
CÂU
NỘI DUNG
ĐIỂM
1
a)
=
1
b)
0,5
0,25
0,25
2
a)
0,5
0,5
b)
0,25
0,25
0,25
Vậy: 
0,25
3
a)
Gọi số học sinh các khối 6, 7, 8 lần lượt là: x, y, z 
0,25
Số học sinh của khối 7 là: 
0,5
b)
Số học sinh của khối 8 và khối 6 là: 
0,25
Theo đề bài ta có: 
0,25
Suy ra: 
0,5
Tỉ số phần trăm của học sinh khối 8 và khối 6 là: 
0,25
4 
Hình vẽ
0,5
a)
Vì 
0,25
Nên tia OC nằm giữa hai tia OA và OB
0,25
0,25
0,25
b)
Vì OD là tia đối của tia OC nên: 
0,25
0,25
Vì OE là tia phân giác của 
Nên: 
0,25
0,25
0,25
Từ (1) và (2): 
0,25
5
Ta có: 
Để giá trị của biểu thức là một số nguyên thì là ước của 4
0.5
0,5

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kkscldn_toan_7.doc