Đề kiểm tra học kì I Năm học: 2010 – 2011 Môn: Toán – Lớp 7

doc 2 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 2222Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I Năm học: 2010 – 2011 Môn: Toán – Lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I Năm học: 2010 – 2011 Môn: Toán – Lớp 7
PHÒNG GD & ĐT THANH OAI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
 Năm học: 2010 – 2011
 Môn: Toán – Lớp 7
 (Thời gian làm bài: 90 phút)
I. Phần trắc nghiệm: (2 điểm)
Bài 1 (1 điểm) Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất ?
Câu 1: Phân số bằng phân số là:
 A. B. C. D. 
Câu 2: Từ tỉ lệ thức với a, b, c, d khác 0. Có thể suy ra:
 A. B. C. D. 
Câu 3: Căn bậc hai của 4 bằng
 A. B. C. D. Cả A, B, C đều sai
Câu 4: Kết quả của phép tính :
 A. B. C. D. 
Bài 2 (1 điểm) Ghép mỗi ý ở cột thứ nhất với ý ở cột thứ hai để được khẳng định đúng.
1) Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng 
 vuông góc với đường thẳng thứ ba 
a) thì bằng nhau.
2) Nếu một đường thẳng vuông góc với
 một trong hai đường thẳng song song
b) thì chúng song song với nhau
3) Hai góc đối đỉnh
c) thì nó vuông góc với đường thẳng kia.
4) Góc ngoài của tam giác
d) bằng tổng hai góc không kề với nó
II. Tự luận: (8 điểm)
Bài 3: (1 điểm) Thực hiện phép tính:
 a) b) 
Bài 4: (1,5 điểm) Vẽ đồ thi hàm số trên mặt phẳng tọa độ Oxy.
Bài 5: (1,5 điểm) Dự kiến kết thúc học kỳ I, lớp 7B có số học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu tỉ lệ thuận với 2; 5; 6; 1 biết số học sinh trung bình hơn số học sinh giỏi là 12 em. Tính số học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu của lớp 7B theo dự kiến.
Bài 6: (3 điểm) Cho tam giác ABC, M là trung điểm của AB, N là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia NM lấy điểm I sao cho . Chứng minh rằng:
 a) 
 b) 
 c) và 
Bài 7: (1 điểm) Tìm số tự nhiên n để phân số có giá trị lớn nhất?
.......................................... HẾT...........................................
 (Cán bộ coi thi không phải giải thích gì thêm)

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_kiem_tra_hoc_ki_I_toan_7_Nam_hoc_2010_2011.doc