Đề kiểm tra học kì I môn Toán 7 năm học 2016 -2017

docx 3 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 846Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I môn Toán 7 năm học 2016 -2017", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I môn Toán 7 năm học 2016 -2017
 PHÒNG GD& ĐT VÕ NHAI. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TOÁN 7 
TRƯỜNG THCS  NĂM HỌC 2016 -2017
 Thời gian: 90’
Bài 1: (2 điểm) Thực hiện các phép tính sau:
	a/ 	b/ 
Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x, biết:
	a/ 	b/ 
Bài 3: (1 điểm) Cho hàm số: . 
	Hãy tính: f(0); f(1); f; f(- 2) ?
Bài 4: (1,5 điểm) 
	Ba người A, B, C góp vốn kinh doanh theo tỉ lệ 3, 5, 7. Biết tổng số vốn của ba người là 105 triệu đồng. Hỏi số tiền góp vốn của mỗi người là bao nhiêu ?
Bài 5: (3 điểm) Cho , vẽ điểm M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MA = MD.
	a/ Chứng minh: 
	b/ Chứng minh: AB // DC
	c/ Kẻ , . Chứng minh: M là trung điểm của EF.
 HƯỚNG DẪN CHẤM : Môn: Toán 7
Bài
Đáp án
Biểu điểm
Bài 1: a/
= 
 = = = 1
0, 5 đ
0, 5 đ
 b/
 = 
 = = 
0,5 đ
0, 5 đ
Bài 2: a/
0, 5 đ
0, 5 đ
 b/
0, 5 đ
0, 5 đ
Bài 3:
Cho hàm số: .
Tính được: 
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
Bài 4:
- Gọi a, b, c theo thứ tự là số tiền góp vốn của ba người A, B, C.
- Lập được: và 
- Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau.
Ta có: 
- Tính được: a = 21; b = 35; c = 49
- Trả lời: Vậy: Người A góp vốn 21 triệu
 Người B góp vốn 35 triệu
 Người C góp vốn 49 triệu
1,0đ
0,5 đ
0, 5 đ
Bài 5:
 A 
 Cho 
 GT MB = MC
 E MA = MD 
 B M C 
 F 
 KL a/ 
 D b/ AB//DC
 c/ M là trung điểm
 của EF
 a/
Xét có:
 MB = MC (gt)
 (đối đỉnh)
 MA = MD (gt)
 Vậy: (c-g-c)
1,0đ
 b/
Từ (chứng minh câu a)
Suy ra: (hai góc tương ứng)
 Mà hai góc và ở vị trí so le trong.
 Vậy: AB // DC
0,5đ
 c/
Xét và ()
 Có: MB = MC (gt)
 (đối đỉnh)
Do đó: = (cạnh huyền-góc nhọn)
Suy ra: ME = MF (hai cạnh tương ứng)
Vậy M là trung điểm của EF
1,0đ

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_KT_HKI_toan_7.docx