Đề kiểm tra học kì I Địa lí lớp 6 - Năm học 2015-2016 - Trường THCS Trừ Văn Thố

doc 3 trang Người đăng dothuong Lượt xem 413Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I Địa lí lớp 6 - Năm học 2015-2016 - Trường THCS Trừ Văn Thố", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I Địa lí lớp 6 - Năm học 2015-2016 - Trường THCS Trừ Văn Thố
 ĐỀ ĐỀ NGHỊ HỌC KÌ I (năm 2015 – 2016)
 Môn : Địa Lí 6
Ma trận đề 
Nội dung
 chủ đề
Biết
hiểu
Vận dụng
Vận dụng sáng tạo
Trái Đất
- Vị trí Trái Đất trong hệ Mặt Trời
- Biết phương hướng chính trên bản đồ
- Nêu được tên các lớp của cấu tạo bên trong Trái Đất
- Nắm được tỉ lệ bản đồ
-Biết tỉ lệ bản đồ 
-Biết cách thể hiện độ cao (đường đồng mức)
Trình bày khái niệm kinh tuyến, vĩ tuyến
- Trình bày được chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất .
- Trình bày được các hệ quả chuyển động của Trái Đất,của Mặt Trời .
-Trình bày khái niệm tọa độ địa lí của một điểm .
Giải thích được hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa
100% TSĐ 10đ
20% TSĐ 2đ
60%TSĐ 6đ
20% TSĐ 2đ
Đề kiểm tra 
PHÒNG GD BÀU BÀNG KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học:2015-2016
TRƯỜNG THCS TRỪ VĂN THỐ MÔN: ĐỊA 6 
 Thời gian: 60 phút ( Không kể thời gian giao đề) 
Họ và tên:
Lớp:
Điểm :
Lời phê của giáo viên:
I. TRẮC NGHIỆM : (3điểm )
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Câu 1: Trái Đất nằm ở vị trí thứ mấy theo thứ tự xa dần Mặt Trời :
 A. Thứ 2 B. Thứ 3 C. Thứ 4 D. Thứ 5
Câu 2:Trên Quả Địa Cầu , nếu cách 1o ta vẽ một kinh tuyến thì có tất cả bao nhiêu kinh tuyến ? 
 A . 360 Kinh tuyến B.180 kinh tuyến 
 C. 90 kinh tuyến D.36 kinh tuyến 
Câu 3 : Kinh độ và vĩ độ của một điểm được gọi chung là gì ?
 A. Phương hướng B. Địa điểm C. Độ cao D.Tọa độ địa lí của điểm đó 
Câu 4: Việt Nam nằm trong khu vực giờ thứ mấy ?
 A. Thứ 5 B. Thứ 6 C . Thứ 7 D. Thứ 8 
Câu 5 : Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng :
 A. Đông sang Tây B. Tây sang Đông 
 C. Bắc xuống Nam D. Nam lên Bắc 
Câu 6: Thời gian Trái Đất tự quay một vòng quanh trục là : 
 A. 22 giờ B. 23 giờ C . 24 giờ D. 25 giờ 
Câu 7 :Thời gian ngày và đêm ở xích đạo là : 
 A. .Có ngày dài 24 giờ C. Ngày dài ,đêm ngắn 
 B. Ngày và đêm bằng nhau D. Ngày ngắn , đêm dài 
Câu 8 :Cấu tạo bên trong của Trái Đất theo thứ tự từ ngoài vào trong là:
 A.. Vỏ Trái Đất, Lớp trung gian ,lõi B. Lõi , lớp trung gian , vỏ Trái Đất 
 C. Lớp trung gian ,lõi ,vỏ Trái Đất D. Lớp trung gian , vỏ Trái Đất , lõi 
Câu 9 Ghép cột A vào B sao cho đúng :
A
B
a.Ngày 21/3
1. Đông chí
b.Ngày 22/6
2. Hạ chí
c. Ngày 23/9
3. Thu phân
d. Ngày 22/12
4. Xuân phân
 Ghép (a..) (b) (c.) (d)
II.TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1 Thế nào là hiện tượng động đất và núi lửa(2đ)
Câu 2 Mô tả cấu tạo bên trong của Trái Đất(Độ dày, trạng thái, nhiệt độ (3đ)
Câu 3 Kể tên các lục địa và các địa dương trên trái đất (2đ)
 PHÒNG GD&ĐT BÀU BÀNG KIỂM TRA HỌC KÌ I
TRƯỜNG THCS TRỪ VĂN THỐ NĂM HỌC: 2014-2015
ĐÁP ÁN Môn: Địa. Lớp: 6
I.Phần trắc nghiệm :(3đ)
1
2
3
4
5
6
7
8
B
A
D
C
B
C
B
A
 Câu 9 Ghép (a,4 ) (b,2) (c,3 ) (d ,1)
Phần tự luận:(7đ)
Câu 1 : -Động đất : là hiện tượng các lớp đất đá gần mặt đất bị rung chuyển gây thiệt hại về người và của (0,5đ)
Các biện pháp hạn chế thiệt hại : có 2 ý(0,5đ)
Núi lửa : Là hình thức phun trào Mắc ma dưới sâu lên mặt đất ( 0,5đ)
-Giá trị kinh tế (0,5đ) lớp macma phân hủy tạo thành lớp đất đỏ mảu mở thuận lợi phát triển nông nghiệp
Câu 2 Cấu tạo bên trong của Trái đất (3đ)
Lớp võ
Lớp Trung gian
Lớp lõi 
Trình bày về độ dày /trang thái/ nhiệt độ của từng lớp
Câu 3 ,Các lục địa và đại dương ( 2đ) 
Kể tên 6 lục địa và 4 đại dương 

Tài liệu đính kèm:

  • docDia_6_HKI_15_16.doc